Forhindret i at holde ferie

Hvis du bliver forhindret i at holde ferie, kan du måske få feriepengene udbetalt

Start

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du ikke har mulighed for at holde din ferie, kan du holde ferie på et senere tidspunkt eller få pengene udbetalt. Det kaldes en feriehindring.

Du har mulighed for at holde ferie senere, eller få dine feriepenge udbetalt, i forbindelse med:

 • egen sygdom
 • barsels- eller adoptionsorlov
 • arbejde i udlandet, hvor du ikke er omfattet af ferieloven
 • overgang til selvstændigt erhverv
 • hjemmegående uden at modtage kontanthjælp, dagpenge mv.
 • valg til borgmester, udnævnt minister eller lignende tillidshverv
 • fængsel eller anden tvangsanbringelse
 • lovligt varslede og afsluttede strejker
 • værnepligt eller tjeneste i forsvaret
 • udsendelse for forsvaret, eller humanitære opgaver
 • manglende penge på grund af en tvist med din arbejdsgiver om krav på feriepenge
 • orlov eller tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag i en kortere tidsbegrænset periode til pasning af alvorligt syge børn eller forældre.

Vær opmærksom på, at et stort arbejdspres ikke tæller som en feriehindring.

Hvis du har en feriehindring, der vedrører perioden fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020, bliver din ferie ført over til afholdelse efter den nye ferielov, som træder i kraft den 1. september 2020. Du kan holde ferien frem til den 31. december 2021.

Feriedage er opdelt i hovedferie og øvrig ferie. Hvis du har været forhindret i at holde ferie, kan du bestille dine feriepenge for hovedferien fra den 10. september og for øvrig ferie fra den 21. marts.

Forhindret i at holde hovedferien

Hvis du er forhindret i at holde tre ugers ferie i træk helt frem til den 30. september, kan du få udbetalt feriepenge for 15 dage. Hvis du har holdt 15 dages ferie i træk i perioden, kan du ikke bestille feriepenge på baggrund af en feriehindring.

Forhindret i at holde øvrig ferie

Hvis du er forhindret i at holde øvrig ferie helt frem til den 30. april, kan du få udbetalt feriepenge for op til 25 dage uden at holde ferie.

Eksempel:
Hvis du er forhindret frem til den 16. september, kan du ikke nå at holde tre ugers ferie i træk inden perioden for hovedferie slutter den 30. september. Du kan derfor godt få feriepengene for hovedferien udbetalt.

Eksempel:
Hvis du først blev forhindret den 20. september, kan du ikke bestille feriepenge på grund af, at du har været forhindret. Du ville ikke kunne nå at holde tre ugers ferie i træk inden den 30. september, uanset om du var forhindret eller ej.

Eksempel:
Hvis du er forhindret frem til den 25. april, skal du holde ferie fra den 25. til den 30. april. Har du stadig feriedage tilbage, når du har holdt ferie fra den 25. til den 30. april, kan du søge om at få dem udbetalt på grund af, at du har været forhindret.

Eksempel:
Hvis du har optjent 15 feriedage og bliver forhindret den 26. april, kan du søge om udbetaling af feriedage frem til og med den 30. april på grund af, at du har været forhindret. De øvrige dage kan du ikke få udbetalt, fordi du ikke ville kunne nå at holde dem før ferieårets afslutning, uanset om du var forhindret eller ej.

Særlige situationer

Du kan få udbetalt feriepenge både før ferieperiodens og ferieårets udløb, hvis du fx har en alvorlig, længerevarende sygdom, hvor der ikke er tvivl om, at sygdommen varer ferieåret ud. Du skal kunne dokumentere, at du er forhindret til efter den 30. september eller den 30. april. Det er den, der udbetaler dine feriepenge, der vurderer, om du kan få dem udbetalt på forskud eller ved ferieårets udløb.

Du kan få dine feriepenge fra tidligere ferieår udbetalt, hvis du har været forhindret i at holde ferie frem til den 30. september eller den 30. april.

Du kan bestille dine feriepenge fra den 21. marts på borger.dk frem til den 30. september for det ferieår, der sluttede den 30. april.

Efter den 30. september bliver feriepengene overført til en feriefond. Herefter skal du sende dokumentation for, at du har været forhindret i at holde ferie. Du skal sende dokumentationen til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via Digital Post her på borger.dk. Du skal søge om at få dem udbetalt senest tre år efter ferieåret slutter.

Du kan også sende det til: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Vermundsgade 38, 2100 København Ø

Hvis du er forhindret i at holde en planlagt ferie, kan du holde ferien på et senere tidspunkt i ferieåret.

Nogle kollektive overenskomster giver mulighed for at overføre ferien til næste ferieår, hvis du ikke kan holde din hovedferie inden ferieperiodens udløb eller ferien inden ferieårets udløb. Du skal kontakte din fagforening, hvis du er i tvivl om din overenskomst.

Hvis du bliver syg eller begynder barsel under ferien, gælder der særlige regler om erstatningsferie.

Du kan overføre ferie, hvis du er omfattet af en kollektiv overenskomst, der giver mulighed for at overføre ferie, hvis du har været forhindret. Du skal selv sørge for at aftale det med din arbejdsgiver.

Er du forhindret i at holde ferie frem til den 30. september, kan du højst få overført 15 feriedage. Er du forhindret frem til ferieårets udløb den 30. april, kan du højst få overført 25 dage.

Du har altid ret til at overføre ferie, hvis du har ret til erstatningsferie. Det er fx, hvis du er blevet syg under din ferie og stadig er syg frem til d. 30. april.

Hvis du og din arbejdsgiver ikke kan blive enige om din ferie, skal du kontakte din fagforening for at få hjælp.

Hvis du ikke har en fagforening, eller din fagforening ikke kan hjælpe, er det Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der træffer afgørelse i tvister om:

 • optjening og afholdelse af ferie
 • ret til ferie
 • løn under ferie eller ferietillæg
 • ind- og udbetaling af feriepenge.

Vær opmærksom på, at styrelsen ikke træffer afgørelser om forhold, der er reguleret ved kollektiv overenskomst.

Kontakt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Du kan skrive til styrelsen via Digital Post her på borger.dk eller sende et brev til:

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Vermundsgade 38
2100 København Ø