Nye barselsregler for studerende og nyuddannede - Barn født den 2. august 2022 eller senere

Læs her om de nye barselsregler for forældre med børn født d. 2. august 2022 eller senere

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Den 3. marts 2022 vedtog Folketinget flere ændringer af barselsloven. De nye regler gælder for forældre til børn født eller modtaget den 2. august 2022 eller senere. 

De nye barselsregler betyder, at orlovsugerne med ret til barselsdagpenge efter fødslen som udgangspunkt vil blive ligeligt fordelt mellem forældrene, hvis I bor sammen ved fødslen eller modtagelsen af barnet. 

Det betyder, at hver forælder som hovedregel har en individuel ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen eller modtagelsen af barnet. 

Det er fødselstidspunktet og ikke terminstidspunktet, som er afgørende for, hvilken af de to lovgivninger, der gælder for dig. Det betyder, at hvis du fx har termin den 30. juli, men føder den 6. august, vil du høre ind under de nye barselsregler.

Vær opmærksom på, at du eventuelt skal varsle dit fravær efter andre regler overfor din arbejdsgiver, hvis du bliver omfattet af andre regler, end du oprindeligt har varslet efter.

Hvis dit barn bliver født inden den 2. august 2022, hører du ind under de nuværende barselsregler. 

Læs reglerne for din orlov her, hvis de nuværende barselsregler gælder for dig:

Som forældre har I mulighed for at overdrage orlovsuger med ret til barselsdagpenge til hinanden, så orloven passer bedst til jeres arbejds- og familieliv. 

Forældre har som udgangspunkt hver 24 ugers orlov med ret til barselsdagpenge efter fødslen. Nogle af disse uger  kan ikke overdrages til den anden forælder. 

En lønmodtager kan fx ikke overdrage 9 af ugerne, da ugerne som hovedregel skal holdes af lønmodtageren selv inden barnet fylder 1 år, ellers går de tabt. 

Det betyder, at en forælder efter fødslen eller modtagelsen kan holde mere end 24 ugers orlov med barselsdagpenge, hvis den anden forælder har overdraget orlov til ham eller hende.

Hvis du ikke selv har ret til barselsdagpenge 

Hvis du ikke opfylder beskæftigelseskravet, fx hvis du får kontanthjælp, kan du ikke holde orlov med barselsdagpenge. Du vil dog have mulighed for at overdrage orlovsuger med barselsdagpenge, som du ville have haft ret til, hvis du opfyldte betingelserne.

Hvornår kan jeg overdrage orlov?

I kan først overdrage orlov fra den dag, barnet er født. Det er derfor ikke muligt at overdrage orlov før den 2. august 2022.

Hvis I som forældre ikke bor sammen ved fødslen eller modtagelsen, hvis du er soloforælder eller hvis der er andre særlige situationer, er der ret til en anden fordeling af orloven, som tager højde for din situation. 

Som adoptanter får I efter modtagelsen også hver en individuel ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge, hvis I bor sammen, når I modtager barnet. I får også mulighed for at overdrage orlov til hinanden.

Nogle uger kan I ikke overdrage til den anden forælder. En lønmodtager kan fx ikke overdrage 9 af ugerne, da ugerne som hovedregel skal holdes af lønmodtageren selv inden barnet fylder 1 år, ellers går de tabt. 

I vil også have mulighed for en anden fordeling af orloven, hvis I er i en særlig situation, som kan have betydning for jeres orlov.