Børne- og ungeydelse

Børne- og ungeydelsen udbetales automatisk til børnefamilier

Start

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Dit barns alder har betydning for, hvor meget du får i børne- og ungeydelse. Hvis dit barn lige er fyldt 3 eller 7 år, vil din børneydelse være faldet. Hvis dit barn lige er fyldt 15 år, vil du i stedet få ungeydelse, som bliver udbetalt hver måned.

Skylder du penge for daginstitution til kommunen?

Hvis du ikke har betalt for dag- og klubtilbud eller skolefritidsordning til kommunen, kan Gældsstyrelsen modregne det, du skylder, i din børne- og ungeydelse. Du vil modtage et brev fra Gældsstyrelsen, hvis der er blevet modregnet i din ydelse. Hvis du har spørgsmål eller er uenig i det modregnede beløb, skal du kontakte kommunen.

Din indkomst betyder noget for, hvor meget du får

Børne- og ungeydelsens størrelse kommer også an på din indkomst. Hvis dit og/eller din eventuelle ægtefælles topskattegrundlag er over 800.100 kr. (2020), vil beløbet blive sat forholdsmæssigt ned.

Mangler du at betale børne- og ungeydelse tilbage?

Hvis du mangler at betale børne- og ungeydelse tilbage, bliver du trukket i din udbetaling af børne- og ungeydelse, ind til beløbet er betalt. Stopper du med at modtage børne- og ungeydelse, inden beløbet er betalt, får du et indbetalingskort på restbeløbet.

Børne- og ungeydelsen er et beløb, som du får for hver af dine børn, indtil de fylder 18 år. Beløbets størrelse afhænger af dit barns alder og din og din eventuelle ægtefælles indkomst. Det er som udgangspunkt barnets mor, der får udbetalt børne- og ungeydelse.

Du får automatisk udbetalt børne- og ungeydelse, hvis:

 • dit barn er under 18 år
 • dit barn opholder sig i Danmark
 • du bor i Danmark
 • den person, der har forældremyndigheden over barnet, er fuldt skattepligtig til Danmark
 • dit barn ikke er forsørget af det offentlige
 • du har boet eller arbejdet i Danmark i mindst 6 år inden for de sidste 10 år.

Hvis du har modtaget børne- og ungeydelse før 1. januar 2018 og stadig har ret til det, er du i stedet omfattet af et optjeningsprincip på 2 år. Det betyder, at du skal have boet eller arbejdet i Danmark i mindst 2 år inden for de sidste 10 år.

Her kan du læse mere om, hvad børne- og ungeydelse er:

Vær opmærksom på, at du ikke kan få børne- og ungeydelse, hvis kommunen har truffet en afgørelse om, at:

 • et forældrepålæg ikke er overholdt – kommunen kan udstede et forældrepålæg, når der er risiko for, at barnets udvikling er i fare
 • pligten til sprogvurdering eller sprogstimulering for 2-3-årige ikke er overholdt
 • pligten til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet for 15-17-årige ikke er overholdt
 • dit barn ikke har deltaget i læringstilbud om sprogstimulering for 1-årige
 • dit barn har haft ulovligt fravær fra undervisning på 15 % eller derover i en periode.

Særlige regler 

Der gælder særlige regler, hvis du:

Hvis du adopterer et barn

Adopterer du et barn, får du automatisk børne- og ungeydelse, når du bliver registreret som barnets forælder.

Du kan have mulighed for at få børne- og ungeydelse, før du bliver registeret som barnets forælder, hvis du fx har en plejetilladelse eller har fået et midlertidigt pas til barnet i Danmark. I de situationer bliver børne- og ungeydelsen ikke udbetalt automatisk, og du skal derfor kontakte Udbetaling Danmark og sende dokumentation.

Børne- og ungeydelse bliver som udgangspunkt udbetalt til moren.

Nedenfor er der tre eksempler, hvor mor og far ikke er samlevende. Her kan du se, hvem pengene udbetales til i forskellige situationer:

Barnet bor sammen med sin mor
Børne- og ungeydelsen bliver udbetalt til mor, når barnet og mor bor sammen. Det gælder også, når mor, far og barn bor sammen.
Barnet bor kun med sin far
Hvis barnet kun bor sammen med sin far, udbetales børne- og ungeydelsen til barnets far.
Barnet bor hos begge forældre
Hvis der er fælles forældremyndighed, og barnet opholder sig hos begge forældre, udbetales børne- og ungeydelsen til den forælder, barnet opholder sig mest hos. Opholder barnet sig lige meget hos begge, udbetales ydelsen til den forælder, som barnet har folkeregisteradresse hos.

Hvis du mener, at du skal have børne- og ungeydelse, men ikke får det udbetalt, skal du kontakte Udbetaling Danmark.

Du får udbetalt børne- og ungeydelse for hver af dine børn. Hvor meget du får, kommer an på barnets alder.

Så meget kan du få i børneydelse: 2020
0-2 år 4.596 kr. pr. kvartal

3-6 år

3.639 kr. pr. kvartal

7-14 år 2.862 kr. pr. kvartal
Så meget kan du få i ungeydelse: 2020
15-17 år

954 kr. pr. måned

Hvis dit barn fylder 15 år i løbet af et kvartal, vil du modtage børneydelse, for månederne til og med barnet fylder 15 år. Herefter vil du modtage ungeydelse, fra måneden efter dit barn er fyldt 15 år.

Eksempel: hvis dit barn har fødselsdag i august, vil du modtage børneydelse forskudsvist for juli og august, og efterfølgende vil du modtage ungeydelse for september.

Din indkomst har betydning for, hvor meget du kan få

Børne- og ungeydelsens størrelse kommer an på din indkomst. Det betyder, at du vil få mindre udbetalt i børne- og ungeydelse, hvis dit og/eller din eventuelle ægtefælles topskattegrundlag er over 800.100 kr. (2020).

Skylder du penge for daginstitution til kommunen?

Hvis du ikke har betalt for dag- og klubtilbud eller skolefritidsordning til kommunen, kan Gældsstyrelsen modregne det, du skylder, i din børne- og ungeydelse. Du skal kontakte kommunen, hvis du har spørgsmål eller er uenig i det beløb, der er blevet modregnet.

Børneydelsen udbetales forud for hvert kvartal. Når barnet fylder 15 år, vil du modtage ungeydelse i stedet. Ungeydelsen udbetales hver måned, og den er bagudbetalt.

Første gang, du får børneydelse, er i kvartalet efter, du er blevet forælder. Hvis du fx bliver forælder den 31. marts, vil du få børneydelsen udbetalt første gang den 20. april.

Dit barn er født i perioden

Børneydelsen udbetales
1. januar - 31. marts 20. april
1. april - 30. juni 20. juli
1. juli - 30. september 20. oktober
1. oktober - 31. december 20. januar

Børneydelse – børn under 15 år

Du får børneydelse udbetalt hvert kvartal:

 • 20. januar
 • 20. april
 • 20. juli
 • 20. oktober

Hvis en af udbetalingsdatoerne falder på en helligdag eller i en weekend, bliver pengene udbetalt på hverdagen inden.

Ungeydelse – unge mellem 15 og 18 år

Du får ungeydelse udbetalt den 20. i hver måned.

Hvis en af udbetalingsdatoerne falder på en helligdag eller i en weekend, bliver pengene udbetalt på hverdagen inden.

Du får ungeydelse, til og med den dag dit barn fylder 18 år. Det betyder, at du modtager en forholdsvis andel af den månedlige ydelse. Hvis dit barn fx fylder 18 år den 22. juli, vil sidste udbetaling være den 20. juli, og du vil få et beløb, der svarer til perioden den 1. juli til den 22. juli.

Giv fuldmagt til selvbetjening

Du kan give en anden person fuldmagt til at søge og give oplysninger på dine vegne i selvbetjeningsløsningerne om familieydelser.

Giv fuldmagt til kontakten med Udbetaling Danmark

Hvis en anden skal hjælpe dig i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først give personen fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og den anden blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Hvis du skal hjælpe en anden i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først have en fuldmagt.

Når du får børne- og ungeydelse, har du oplysningspligt. Det betyder, at du straks skal give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig, og ændringen har betydning for de ydelser, du modtager.

Eksempler på ændringer, du skal give besked om:

 • Dit barn flytter hen til den anden forælder
 • Du får arbejde i udlandet
 • Dit barn skal opholde sig i udlandet i en periode
 • Dit barn bor ikke længere hos dig, bliver anbragt, eller forsørges på anden måde af det offentlige

Hvis du ikke giver Udbetaling Danmark besked, når din situation ændrer sig, kan du risikere at skulle betale penge tilbage.

Hvad sker der, hvis jeg har fået for meget udbetalt?

Hvis du har fået for meget udbetalt, skal du som udgangspunkt betale pengene tilbage. Du vil modtage en opkrævning fra Udbetaling Danmark for de penge, du skal betale tilbage.

Få et overblik over dine familieydelser

Når du er logget på, kan du få et overblik over, hvilke ydelser du får og dine kommende udbetalinger. Du kan også læse dine beskeder til og fra Udbetaling Danmark, Familieydelser.

Hvornår får jeg svar på min henvendelse?

Udbetaling Danmark svarer så hurtigt som muligt. Hvis du har skrevet til Udbetaling Danmark, kan du regne med at få svar inden for 20 hverdage.

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse om børne- og ungeydelse, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen.

Hvis du har mistanke om snyd

Hvis du har mistanke om, at en person snyder med en af Udbetaling Danmarks ydelser, kan du informere Udbetaling Danmark.

Lovgivning

Her kan du læse mere om lovgivningen om børne- og ungeydelse:

Kontakt Udbetaling Danmark, Familieydelser