Børne- og ungeydelse

Børne- og ungeydelsen udbetales automatisk til børnefamilier

Start

Kort om de nye regler fra januar 2022

Begge forældre får som udgangspunkt en halvdel hver

I dag udbetales børne- og ungeydelse kun til den ene forælder – typisk til barnets mor. 

Fra den 1. januar 2022 får begge forældre som udgangspunkt en halvdel hver, hvis I har fælles forældremyndighed over barnet. 

Det afhænger dog af, om I bor sammen eller ej – og hvornår I eventuelt er flyttet fra hinanden. 

Bor I sammen

Får I automatisk en halvdel hver.

Bor I hver for sig

Og er I flyttet fra hinanden før den 19. oktober 2021 - Sker der ingen ændringer. Børne- og ungeydelsen bliver fortsat udbetalt til den ene forælder.

Og er I flyttet fra hinanden den 19. oktober 2021 eller senere - Får I automatisk en halvdel hver. 

Har du fuld forældremyndighed

Får du hele børne- og ungeydelsen.

De nye regler afhænger af, om du bor med dit barns anden forælder eller ej.

Har du børn med forskellige personer, kan du opleve forskellige regler for din børne- og ungeydelse. Fx hvis du bor med forælderen til dit ene barn, men du ikke bor med forælderen til dit andet barn.

Bor du med dit barns anden forælder?

Bor du ikke med dit barns anden forælder?

Jeg bor med den anden forælder

Når du bor med dit barns anden forælder, og I har fælles forældremyndighed, skal børne- og ungeydelsen deles lige mellem jer fra januar 2022.

I får udbetalt en halvdel hver til jeres egen NemKonto. Har I samme NemKonto, bliver begge halvdele udbetalt til den samme konto.

Det er ikke muligt at ændre på, at I får udbetalt en halvdel hver.

Din halvdel af børne- og ungeydelsen kan blive sat ned

I dag kan din børne- og ungeydelse blive sat ned, hvis din egen og/eller din ægtefælles indkomst er høj.

Fra januar 2022 bliver reglerne ændret, så din børne- og ungeydelse kun bliver sat ned ud fra din egen indkomst. Din ægtefælles indkomst vil derfor ikke påvirke din halvdel af børne- og ungeydelsen.

Børne- og ungeydelsen er et beløb, som du får for hver af dine børn, indtil de fylder 18 år. Beløbet afhænger af dit barns alder og din indkomst. 

Når du bor med dit barns anden forælder, får du automatisk en halvdel af børne- og ungeydelsen.

Så meget kan du få i børneydelse (2021): Hele beløbet Halvdelen af beløbet 
0-2 år 4.629 kr. pr. kvartal
2.315 kr. pr. kvartal*

3-6 år

3.666 kr. pr. kvartal 1.833 kr. pr. kvartal*
7-14 år 2.883 kr. pr. kvartal 1.442 kr. pr. kvartal

* Beløbet rundes op til nærmeste hele krone.

Så meget kan du få i ungeydelse (2021): Hele beløbet Halvdelen af beløbet
15-17 år 961 kr. pr. måned 481 kr. pr. måned

Fra den 1. januar 2022 kan du se, hvor meget du kan få i børne- og ungeydelse ud fra de nye regler på:

Din halvdel af børne- og ungeydelsen kan blive sat ned

I dag kan din børne- og ungeydelse blive sat ned, hvis din egen og/eller din ægtefælles indkomst er høj.

Fra januar 2022 bliver reglerne ændret, så din børne- og ungeydelse kun bliver sat ned ud fra din egen indkomst. Din ægtefælles indkomst vil derfor ikke påvirke din halvdel af børne- og ungeydelsen.

Jeg bor ikke med den anden forælder

Når I bor hver for sig, er det ikke sikkert, at I automatisk får en halvdel hver af børne- og ungeydelsen fra januar 2022.

Det afhænger af, hvornår I er flyttet fra hinanden:

Er I flyttet fra hinanden før den 19. oktober 2021?
Sker der ingen ændringer. Børne- og ungeydelsen bliver fortsat udbetalt til den ene forælder.
Er I flyttet fra hinanden den 19. oktober 2021 eller senere?
Får I automatisk en halvdel hver af børne- og ungeydelsen fra januar 2022.

Det er jeres adresse i folkeregisteret, der afgør, om I bor sammen eller ej.

Hvis I er flyttet fra hinanden før den 19. oktober 2021, bliver hele ydelsen fortsat udbetalt til den forælder, der får den sidste udbetaling i 2021 (den 20. oktober for børneydelse og den 20. december for ungeydelse).

Den forælder, der får hele børne- og ungeydelsen, kan vælge at overdrage halvdelen af ydelsen til den anden forælder. Det kan gøres her på borger.dk, efter loven er trådt i kraft den 1. januar 2022.

Børne- og ungeydelsen er et beløb, som du får for hver af dine børn, indtil de fylder 18 år.

Beløbet afhænger af dit barns alder, din indkomst, og hvordan ydelsen bliver udbetalt mellem dig og den anden forælder.

Det afhænger af, hvornår I er flyttet fra hinanden

Er I flyttet fra hinanden før den 19. oktober 2021?
Sker der ingen ændringer. Børne- og ungeydelsen bliver fortsat udbetalt til den ene forælder.
Flytter I fra hinanden den 19. oktober 2021 eller senere?
Får I automatisk en halvdel hver af børne- og ungeydelsen fra januar 2022.

Så meget kan du få i børne- og ungeydelse (2021):

Barnets alder Hele beløbet Halvdelen af beløbet
0-2 år 4.629 kr. pr. kvartal
2.315 kr. pr. kvartal*

3-6 år

3.666 kr. pr. kvartal 1.833 kr. pr. kvartal*
7-14 år 2.883 kr. pr. kvartal 1.442 kr. pr. kvartal

* Beløbet rundes op til nærmeste hele krone.

Barnets alder Hele beløbet Halvdelen af beløbet
15-17 år 961 kr. pr. måned 481 kr. pr. måned

Fra den 1. januar 2022 kan du se, hvor meget du kan få i børne- og ungeydelse ud fra de nye regler:

Din børne- og ungeydelse kan blive sat ned

Din børne- og ungeydelse kan blive sat ned, hvis dit topskattegrundlag er over 828.100 kr. (2022).

Når I bor hver for sig, kan I vælge at ændre på, hvordan børne- og ungeydelsen bliver udbetalt mellem jer. Det er muligt at ændre udbetalingen her på borger.dk fra den 1. januar 2022, når de nye regler er trådt i kraft.

Børne- og ungeydelsen kan udbetales på to måder:

 • I kan få en halvdel hver eller
 • Hele ydelsen kan udbetales til den ene forælder.

Det er ikke muligt at dele børne- og ungeydelsen på andre måder som fx 70/30.

Hvis I ønsker at ændre udbetalingen, vil ændringen tidligst gælde fra perioden, efter oplysningerne er behandlet. Fx hvis I ændrer en børneydelse den 10/1, vil udbetalingen tidligst blive ændret fra den 20/4.

Hvis I er enige om at ændre udbetalingen mellem jer

I kan lave en aftale om at ændre udbetalingen, hvis I er enige. Det gør I ved, at den forælder, der vil overdrage sin ydelse til den anden, logger ind og oplyser om ændringen af børne- og ungeydelse.

Det er muligt at oplyse om ændringen her på borger.dk fra den 1. januar 2022, når de nye regler er trådt i kraft.

Hvis I ikke er enige om at ændre udbetalingen

Bor dit barn, hvad der svarer til minimum 9 ud af 14 dage hos dig, kan du få hele børne- og ungeydelsen. Det kan du, hvis du kan sende dokumentation på samværsordningen for dit barn.

Du kan sende følgende dokumentation:

 • En aftaleblanket, der er underskrevet af Familieretshuset
 • En samværsafgørelse fra Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen) eller Ankestyrelsen
 • Et forlig om samvær fx indgået i Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen)
 • Et retsforlig om samvær, der er tilført retsbogen
 • En dom om samvær fra domstolene eller Familieretten.

Du kan ikke ændre udbetalingen af børne- og ungeydelse med andre typer af dokumentation på samvær.

Bliver hele børne- og ungeydelsen udbetalt til den ene forælder, og barnet flytter adresse til den anden forælder, kan børne- og ungeydelsen blive delt lige mellem jer.

Børne- og ungeydelsen bliver ikke automatisk delt, når barnet flytter adresse til den anden forælder. Det kræver, at den forælder, som barnet flytter over til, giver Udbetaling Danmark besked om flytningen. Det er muligt at give besked om flytningen her på borger.dk, efter de nye regler er trådt i kraft den 1. januar 2022.

De nye regler gælder kun for børne- og ungeydelse. Børnetilskud fx til enlige og børnebidrag bliver derfor ikke ændret.

Det gælder også flerbørnstilskud, der bliver udbetalt automatisk, hvis du har flerlinger. Flerbørnstilskud bliver fortsat kun udbetalt til den ene forælder, selvom begge forældre får en halvdel hver af børne- og ungeydelsen.

Læs mere om de forskellige familieydelser:

Generelt om børne- og ungeydelse i dag

Dit barns alder har betydning for, hvor meget du får i børne- og ungeydelse. Hvis dit barn lige er fyldt 3 eller 7 år, vil din børneydelse være faldet. Hvis dit barn lige er fyldt 15 år, vil du i stedet få ungeydelse, som bliver udbetalt hver måned.

Skylder du penge for daginstitution til kommunen?

Hvis du ikke har betalt for dag- og klubtilbud eller skolefritidsordning til kommunen, kan Gældsstyrelsen modregne det, du skylder, i din børne- og ungeydelse. Du vil modtage et brev fra Gældsstyrelsen, hvis der er blevet modregnet i din ydelse. Hvis du har spørgsmål eller er uenig i det modregnede beløb, skal du kontakte kommunen.

Din indkomst betyder noget for, hvor meget du får

Børne- og ungeydelsens størrelse kommer også an på din indkomst. Hvis dit og/eller din eventuelle ægtefælles topskattegrundlag er over 818.300 kr. (2021), vil beløbet blive sat forholdsmæssigt ned.

Mangler du at betale børne- og ungeydelse tilbage?

Hvis du mangler at betale børne- og ungeydelse tilbage, bliver du trukket i din udbetaling af børne- og ungeydelse, ind til beløbet er betalt. Stopper du med at modtage børne- og ungeydelse, inden beløbet er betalt, får du et indbetalingskort på restbeløbet.

Børne- og ungeydelsen er et beløb, som du får for hver af dine børn, indtil de fylder 18 år. Beløbets størrelse afhænger af dit barns alder og din og din eventuelle ægtefælles indkomst. Det er som udgangspunkt barnets mor, der får udbetalt børne- og ungeydelse.

Du får automatisk udbetalt børne- og ungeydelse, hvis:

 • dit barn er under 18 år
 • dit barn opholder sig i Danmark
 • du bor i Danmark
 • den person, der har forældremyndigheden over barnet, er fuldt skattepligtig til Danmark
 • dit barn ikke er forsørget af det offentlige
 • du har boet eller arbejdet i Danmark i mindst 6 år inden for de sidste 10 år.

Hvis du har modtaget børne- og ungeydelse før 1. januar 2018 og stadig har ret til det, er du i stedet omfattet af et optjeningsprincip på 2 år. Det betyder, at du skal have boet eller arbejdet i Danmark i mindst 2 år inden for de sidste 10 år.

Her kan du læse mere om, hvad børne- og ungeydelse er:

Vær opmærksom på, at du ikke kan få børne- og ungeydelse, hvis kommunen har truffet en afgørelse om, at:

 • et forældrepålæg ikke er overholdt – kommunen kan udstede et forældrepålæg, når der er risiko for, at barnets udvikling er i fare
 • pligten til sprogvurdering eller sprogstimulering for 2-3-årige ikke er overholdt
 • pligten til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet for 15-17-årige ikke er overholdt
 • dit barn ikke har deltaget i læringstilbud om sprogstimulering for 1-årige
 • dit barn har haft ulovligt fravær fra undervisning på 15 % eller derover i en periode.

Særlige regler 

Der gælder særlige regler, hvis du:

Hvis du adopterer et barn

Adopterer du et barn, får du automatisk børne- og ungeydelse, når du bliver registreret som barnets forælder.

Du kan have mulighed for at få børne- og ungeydelse, før du bliver registeret som barnets forælder, hvis du fx har en plejetilladelse eller har fået et midlertidigt pas til barnet i Danmark. I de situationer bliver børne- og ungeydelsen ikke udbetalt automatisk, og du skal derfor kontakte Udbetaling Danmark og sende dokumentation.

Børne- og ungeydelse bliver som udgangspunkt udbetalt til moren. Fra den 1. januar 2022 bliver reglerne lavet om, så ydelsen som udgangspunkt bliver udbetalt til begge forældre. Læs mere om de nye regler under 'Kort om de nye regler fra januar 2022' på denne side.

Nedenfor er tre eksempler på, hvordan børne- og ungeydelsen bliver udbetalt ud fra reglerne i dag. Her kan du se, hvem pengene udbetales til, når forældrene bor hver for sig:

Barnet bor sammen med sin mor 
Børne- og ungeydelsen bliver udbetalt til mor, når barnet og mor bor sammen. Det gælder også, når mor, far og barn bor sammen.

Barnet bor kun med sin far 
Hvis barnet kun bor sammen med sin far, udbetales børne- og ungeydelsen til barnets far.

Barnet bor hos begge forældre  
Hvis der er fælles forældremyndighed, og barnet opholder sig hos begge forældre, udbetales børne- og ungeydelsen til den forælder, barnet opholder sig mest hos. Opholder barnet sig lige meget hos begge, udbetales ydelsen til den forælder, som barnet har folkeregisteradresse hos.

Hvis du mener, at du skal have børne- og ungeydelse, men ikke får det udbetalt, skal du kontakte Udbetaling Danmark.

Dit barns alder har betydning for, hvilken ydelse du får

Du får udbetalt børne- og ungeydelse for hver af dine børn. Hvor meget du får, kommer an på barnets alder.

Reglerne for udbetaling af børne- og ungeydelse bliver ændret den 1. januar 2022. Du kan læse mere om, hvad det betyder for dig under 'Kort om de nye regler fra januar 2022' på denne side.

Så meget kan du få i børne- og ungeydelse ud fra reglerne i dag

Barnets alder Børneydelse i 2021
0-2 år 4.629 kr. pr. kvartal

3-6 år

3.666 kr. pr. kvartal
7-14 år 2.883 kr. pr. kvartal
Barnets alder Ungeydelse i 2021
15-17 år 961 kr. pr. måned

Hvis dit barn fylder 15 år i løbet af et kvartal, vil du få børneydelse for månederne til og med, at barnet fylder 15 år. Herefter vil du få ungeydelse fra måneden efter, at dit barn er fyldt 15 år.

Du får ungeydelse ind til den dag, hvor dit barn fylder 18 år. Hvis dit barn fx fylder 18 år den 16. april, får du ungeydelse for 16 dage i april. Herefter får du ikke længere ungeydelse.

Eksempel på udbetaling, når dit barn fylder 15 år:

Hvis dit barn fylder 15 år i maj, vil du modtage børneydelse i april for april og maj, og fra juni vil du modtage ungeydelse den 20. i hver måned.

Her kan du se, hvordan din børneydelse ændrer sig, når dit barn fylder 15 år

Din indkomst har betydning for, hvor meget du kan få

Børne- og ungeydelsens størrelse kommer an på din indkomst. Det betyder, at du vil få mindre udbetalt i børne- og ungeydelse, hvis dit og/eller din eventuelle ægtefælles topskattegrundlag er over 818.300 kr. (2021).

Skylder du penge for daginstitution til kommunen?

Hvis du ikke har betalt for dag- og klubtilbud eller skolefritidsordning til kommunen, kan Gældsstyrelsen modregne det, du skylder, i din børne- og ungeydelse. Du skal kontakte kommunen, hvis du har spørgsmål eller er uenig i det beløb, der er blevet modregnet.

Børneydelsen udbetales forud for hvert kvartal. Når barnet fylder 15 år, vil du modtage ungeydelse i stedet. Ungeydelsen udbetales hver måned.

Første gang, du får børneydelse, er i kvartalet efter, du er blevet forælder. Hvis du fx bliver forælder den 31. marts, vil du få børneydelsen udbetalt første gang den 20. april.

Dit barn er født i perioden Børneydelsen udbetales
1. januar - 31. marts 20. april
1. april - 30. juni 20. juli
1. juli - 30. september 20. oktober
1. oktober - 31. december 20. januar

Børneydelse – børn under 15 år

Du får børneydelse udbetalt hvert kvartal:

 • 20. januar
 • 20. april
 • 20. juli
 • 20. oktober

Hvis en af udbetalingsdatoerne falder på en helligdag eller i en weekend, bliver pengene udbetalt på hverdagen inden.

Ungeydelse – unge mellem 15 og 18 år

Du får ungeydelse udbetalt den 20. i hver måned.

Hvis en af udbetalingsdatoerne falder på en helligdag eller i en weekend, bliver pengene udbetalt på hverdagen inden.

Du får ungeydelse, til og med den dag dit barn fylder 18 år. Det betyder, at du modtager en forholdsvis andel af den månedlige ydelse. Hvis dit barn fx fylder 18 år den 22. juli, vil sidste udbetaling være den 20. juli, og du vil få et beløb, der svarer til perioden den 1. juli til den 22. juli.

Når du får børne- og ungeydelse, har du oplysningspligt. Det betyder, at du straks skal give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig, og ændringen har betydning for de ydelser, du modtager.

Du skal fx give besked, hvis:

 • dit barn flytter væk fra din adresse, fx for sig selv eller til barnets anden forælder. Det gælder også, hvis I har flere børn, der bytter bopæl mellem jer som forældre, eller hvis I har en 7/7-ordning, og dit barn skifter adresse
 • dit barn ikke længere opholder sig mest hos dig, selvom barnet er tilmeldt din adresse. Det gælder også, hvis I har en 7/7-ordning, men barnet opholder sig mest hos den anden forælder
 • du flytter, uden at dit barn skifter adresse. Det gælder også, hvis du og barnets anden forælder er uenige om, hvor barnet skal bo
 • du får bopæl eller arbejde i udlandet
 • dit barn skal opholde sig i udlandet i en længere periode fx ved skoleophold
 • der sker ændringer i forældremyndigheden over dit barn
 • dit barn bliver anbragt eller på anden måde forsørges af det offentlige

Hvis du ikke giver Udbetaling Danmark besked, når din situation ændrer sig, kan du risikere at skulle betale penge tilbage.

Hvad sker der, hvis jeg har fået for meget udbetalt?

Hvis du har fået for meget udbetalt, skal du som udgangspunkt betale pengene tilbage. Du vil modtage en opkrævning fra Udbetaling Danmark på det beløb, du skal betale tilbage.

Giv fuldmagt til selvbetjening

Du kan give en anden person fuldmagt til at søge og give oplysninger på dine vegne i selvbetjeningsløsningerne om familieydelser.

Giv fuldmagt til kontakten med Udbetaling Danmark

Hvis en anden skal hjælpe dig i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først give personen fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og den anden blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Hvis du skal hjælpe en anden i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først have en fuldmagt.

Få et overblik over dine familieydelser

Når du er logget på, kan du få et overblik over, hvilke ydelser du får og dine kommende udbetalinger. Du kan også læse dine beskeder til og fra Udbetaling Danmark, Familieydelser.

Hvornår får jeg svar på min henvendelse?

Udbetaling Danmark svarer så hurtigt som muligt. Hvis du har skrevet til Udbetaling Danmark, kan du regne med at få svar inden for 20 hverdage.

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse om børne- og ungeydelse, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen.

Hvis du har mistanke om snyd

Hvis du har mistanke om, at en person snyder med en af Udbetaling Danmarks ydelser, kan du informere Udbetaling Danmark.

Lovgivning

Her kan du læse mere om lovgivningen om børne- og ungeydelse:

Kontakt Udbetaling Danmark, Familieydelser