Barselsregler for ledige: Barn født før den 2. august 2022

Barselsregler: Søg om barselsdagpenge, planlæg din barsel, bliv klogere på din økonomi

Start

Vælg emne

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Start Beregn din barsel

Du kan selv lege med fordelingen af orloven, før du og barnets anden forælder beslutter jer. Indtast blot terminsdatoen og prøv jer frem.

Barselsplanen tager udgangspunkt i, at I begge holder den orlov, der er reserveret til mor og far. Det er derfor fordelingen af forældreorloven, I kan lege med.

Barselsplanen tager ikke højde for alle jeres muligheder under orloven. I kan fx ikke lægge ferie, forlængelse og udskydelse af orlov ind.

Hvis dit barn er født i perioden fra den 2. august 2021 til den 1. august 2022, har du mulighed for at søge om op til 9 ekstra ugers orlov med ret til barselsdagpenge, hvis du er blevet lønmodtager inden 1 år efter barnets fødsel. 

Hvornår kan jeg holde orloven?

De ekstra uger kan tidligst holdes den 2. august 2022 og frem.

Orloven skal samtidig være holdt inden for 1 år efter barnets fødsel, medmindre du på grund af særlige forhold er forhindret i at holde orloven.

Hvornår gælder reglerne for mig?

Du kan have ret til de op til 9 ekstra ugers orlov, hvis du ikke har holdt 9 ugers forældreorlov som lønmodtager inden for barnets første år. 

Det gælder, hvis du eksempelvis har arbejdet som selvstændig, været ledig eller været på anden ydelse, da barnet blev født, men bliver lønmodtager inden barnet fylder 1 år. 

Du skal være lønmodtager, når du starter på de op til 9 ugers orlov.

Læs om fristerne for at søge barselsdagpenge i artiklen ’Sådan søger du om barselsdagpenge’ nedenfor.

Sådan gør du

Når du er blevet lønmodtager og ønsker de op til 9 ekstra ugers orlov, skal du starte din orlov og bede din arbejdsgiver indberette dit fravær. 

Vi kan først tage stilling til, om du har ret til den ekstra orlov, når du er startet på din orlov, og vi har modtaget din ansøgning om barselsdagpenge eller en ansøgning om refusion fra din arbejdsgiver. 

Læs om fristerne for at søge barselsdagpenge i artiklen ’Sådan søger du om barselsdagpenge’.

Særligt for dig, som har fælles forældreorlov tilbage

Det er uden betydning, om du og den anden forælder stadig har orlov tilbage af de 32 ugers fælles forældreorlov med barselsdagpenge. Du kan stadig have ret til de op til 9 nye ugers orlov med barselsdagpenge som lønmodtager, hvis du opfylder alle betingelserne.

Vær dog opmærksom på, at hvis du har holdt nogle eller alle 9 nye uger som lønmodtager, og du efterfølgende vil holde yderligere orlov som lønmodtager ved at bruge af jeres fælles orlov, så vil de 9 nye uger blive fratrukket fællesorloven for hver uge, du holder.

Hvis du har fælles orlov tilbage, og du vil søge om de op til 9 ekstra ugers orlov med barselsdagpenge, skal du kontakte Udbetaling Danmark.

Du skal huske at give Udbetaling Danmark besked, hvis der sker ændringer, der har betydning for din barsel. Hvis du ikke giver Udbetaling Danmark besked om ændringer, kan du risikere at skulle betale penge tilbage.

Når du får barselsdagpenge, skal du give Udbetaling Danmark besked, hvis:

 • du stopper orloven tidligere end planlagt
 • du begynder at arbejde delvist
 • du holder ferie med fx løn eller feriepenge
 • du forlænger din orlov med nedsatte barselsdagpenge
 • dit barn er indlagt - det giver mulighed for forlænget orlov

Du skal give Udbetaling Danmark besked i selvbetjeningsløsningen:

Hvis du adopterer, skal du give besked her:

Hvad betyder det, at jeg har oplysningspligt?

Når du får ydelser fra Udbetaling Danmark, har du oplysningspligt. Det betyder, at du har pligt til straks at give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig, og ændringen har betydning for den hjælp, du søger om eller modtager.

Læs mere om, hvad der sker, hvis du ikke giver besked om ændringer:

Søg barselsdagpenge

1. Hvis du er ledig og får arbejdsløshedsdagpenge fra en a-kasse, skal du fortælle din a-kasse om din barsel senest 8 uger efter fødslen. Holder du orlov senere, er fristen 8 uger efter din første dag på orlov.

2. Når din a-kasse har fortalt Udbetaling Danmark om din barsel, får du et brev med Digital Post om, hvad du skal gøre samt en adgang til at søge om barselsdagpenge. A-kassen kan først oplyse om din barsel på den første dag af din orlov. Du kan ikke søge på forhånd.

3. Du skal søge barselsdagpenge senest 8 uger efter, du har modtaget brevet.

I særlige tilfælde kan du få dispensation fra ansøgningsfristen. Læs om dispensation her:

Hvis du søger om barselsdagpenge, skal din ansøgning behandles af Udbetaling Danmark. 

Sagsbehandlingsfristen er 12 hverdage fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning. Det er den tid, det må tage at behandle din ansøgning om barselsdagpenge færdig.

Udbetaling Danmark har det seneste år i gennemsnit været 2 uger om at behandle en ansøgning om barselsdagpenge. 

Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt.

Det gør du ved at:

 • vedhæfte den nødvendige dokumentation
 • sørge for, at dine oplysninger i Folkeregisteret er korrekte.       

Planlæg orloven

Hvor længe du kan holde orlov og få barselsdagpenge kommer an på, om du er mor eller far/medmor til barnet. 

Sådan ser din orlov ud som mor

Antal uger

Orlovstype

4 ugers graviditetsorlov Du kan få barselsdagpenge under graviditetsorloven, som tidligst kan holdes 4 uger før, du forventer at føde.
14 ugers barselsorlov Efter du har født, har du 14 ugers barselsorlov med ret til barselsdagpenge.
32 ugers forældreorlov 

Efter din barselsorlov har du 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge, som du kan dele med barnets anden forælder.

Du skal holde orloven senest 46 uger efter dit barns fødsel. 

Hvis du kommer i arbejde

Vær opmærksom på, at du kun kan udskyde barselsorlov, hvis det er for at gå i arbejde og stoppe som ledig. Dvs. at holder du ikke ugerne med barselsorlov, mister du retten til dem senere.

Sådan ser din orlov ud som far eller medmor

Antal uger

Orlovstype 

2 ugers fædreorlov

Som far eller medmor skal du holde fædreorlov med barselsdagpenge i 2 sammenhængende uger fra den dag eller dagen efter, barnet er født.

Hvis du afbryder din fædreorlov, mister du den resterende del.

Du må gerne vente med at starte fædreorloven til den dag eller dagen efter, barnet er kommet hjem fra hospitalet. Du skal dog holde hele fædreorloven inden, barnet er 14 uger. 

32 ugers forældreorlov Efter din fædreorlov har du 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge, som du kan dele med din partner.

Hvordan kan vi dele orloven?

Du kan kontakte din a-kasse, hvis du vil vide, hvordan I kan dele de 32 ugers forældreorlov, så du stadig står til rådighed for arbejdsmarkedet i de perioder, hvor du ikke holder orlov.

Når du skal på barsel, er der flere ting du skal huske. Herunder kan du se en huskeliste for de ting, der er vigtige for din barselsorlov og barselsdagpenge. 

 • Som mor skal du fortælle din a-kasse, hvornår du forventer at føde, og hvornår du går på orlov. 
 • Som far skal du fortælle din a-kasse, hvornår du forventer at gå på fædreorlov. 
 • Du modtager et brev i din Digitale Postkasse med informationer om, hvordan du søger barselsdagpenge på borger.dk. Du skal søge om barselsdagpenge seneste 8 uger efter, du har modtaget brevet. 
 • Hvis I vil dele de 32 ugers forældreorlov mellem jer, skal I informere Udbetaling Danmark på borger.dk i selvbetjeningsløsningen ’Min barsel’.
 • Hvis du vil forlænge din orlov, kan du gøre det på borger.dk i selvbetjeningsløsningen ’Min barsel’.

Økonomi

For dig der er medlem af en a-kasse

Du kan få barselsdagpenge under din orlov, hvis du har meldt dig ledig i din a-kasse og har stillet dig til rådighed som jobsøgende i dit jobcenter, dvs. er dagpengeberettiget.

Du skal dagligt have fysisk samvær med dit barn under din barsel for at få barselsdagpenge.

Derudover er det en god idé, at du forhører dig hos dit jobcenter, din a-kasse eller anden aktør om betingelserne for rådighed, når du står og skal på barsel.

På kontanthjælp eller ledighedsydelse

Du kan ikke få barselsdagpenge, hvis du modtager kontanthjælp eller ledighedsydelse. Du kan dog fortsætte med at få kontanthjælp eller ledighedsydelse, når du er på barselsorlov. Hvis det gælder for dig, skal du kontakte din kommune.

Hvis du skal adoptere, kan du læse mere her:

Du kan få samme beløb i barselsdagpenge, som du får i arbejdsløshedsdagpenge. Du kan dog højst få 4.700 kr. (2024) om ugen før skat (4.555 kr. i 2023).

Hvis du har fået udbetalt et beskæftigelsestillæg til dine arbejdsløshedsdagpenge eller har fået udbetalt en forhøjet sats til dine arbejdsløshedsdagpenge, fx på grund af et uddannelsesløft, indgår disse ikke i dine barselsdagpenge. 

Vær opmærksom på, at barselsdagpengene bliver udbetalt i perioder på 4 eller 5 uger, mens arbejdsløshedsdagpenge bliver udbetalt ud fra et fast antal timer pr. måned. Det betyder, at udbetalingerne pr. måned ikke er ens.

Ændringer i arbejdsløshedsdagpenge - kontakt Udbetaling Danmark

Hvis du under din barsel får ret til et højere beløb i arbejdsløshedsdagpenge, kan du også få et højere beløb i barselsdagpenge.

Du skal selv kontakte Udbetaling Danmark for at få beløbet ændret. Beløbet bliver ændret fra mandagen efter, du henvender dig.

Husk også dokumentation fra din a-kasse.

Hvis du er dimittend

Er du dimittend, når du går på barsel, ændrer Udbetaling Danmark automatisk dine barselsdagpenge efter dit barns fødsel.

Som fuldtidsforsikret dimittend kan du få:

 • 3.360 kr. pr. uge (2024) uden forsørgerpligt (3.255 kr. i 2023)
 • 3.855 kr. pr. uge (2024), hvis du har forsørgerpligt for børn under 18 år (3.735 kr. i 2023).

Du får barselsdagpenge den sidste torsdag i måneden. Hvis den sidste torsdag er en helligdag, får du pengene udbetalt hverdagen inden. Du får barselsdagpenge for perioden til og med søndagen inden udbetalingen. Du får også barselsdagpenge for helligdage.

Du kan se, hvornår du får din første udbetaling af barselsdagpenge i et brev, du automatisk modtager, når Udbetaling Danmark har behandlet din ansøgning om barselsdagpenge.

I skemaet kan du se, hvornår barselsdagpenge udbetales og hvilken periode udbetalingen dækker over.

Udbetalingsdage 2024
Uge Periode Udbetaling Antal uger
52-3 25.12.2023 - 21.01.2024 25.01.2024  4 uger
4-8 22-01-2024 - 25-02-2024 29-02-2024  5 uger
9-12 26-02-2024 - 24-03-2024 27-03-2024  4 uger
13-16 25-03-2024 - 21-04-2024 25-04-2024   4 uger
17-21 22-04-2024 - 26-05-2024 30-05-2024  5 uger
22-25 27-05-2024 - 23-06-2024 27-06-2024  4 uger
26-29 24-06-2024 - 21-07-2024 25-07-2024  4 uger
30-34 22-07-2024 - 25-08-2024 29-08-2024  5 uger
35-38 26-08-2024 - 22-09-2024 26-09-2024  4 uger
39-43 23-09-2024 - 27-10-2024  31-10-2024  5 uger
44-47 28-10-2024 - 24-11-2024 28-11-2024  4 uger
48-51 25-11-2024 - 22-12-2024 23-12-2024  4 uger

Pengene bliver udbetalt til din NemKonto.

Få overblik over din barsel:

Du vil få tilsendt et indbetalingskort med Digital Post inden for 8 uger .

Hvis du ikke kan betale hele beløbet på én gang, kan du søge om en afdragsordning. Her kan du også give dit forslag til, hvordan afdragsordningen skal sættes sammen.

Hvorfor skal jeg betale barselsdagpenge tilbage?

Når man skal betale barselsdagpenge tilbage, er det typisk, fordi man ikke har oplyst om ændringer, der har betydning for barslen.

De tre typiske årsager til, at du skal betale tilbage:

 • Du stopper orloven tidligere end planlagt.
 • Du begynder at arbejde delvist.
 • Du holder ferie med fx løn eller feriepenge.

Barselsdagpengene bliver beregnet som et bruttobeløb.  Nettobeløbet – altså det beløb, du får sat ind på kontoen - beregner Udbetaling Danmark på baggrund af ATP-bidrag og den skat, der skal trækkes fra dagpengesatsen.

Hovedkort

Hvis du har valgt, at Udbetaling Danmark skal anvende hovedkortet til dine barselsdagpenge, er det dit ugefradrag, der bliver anvendt i beregningen. Dvs. ugefradraget bliver brugt i samtlige uger, hvor der udbetales barselsdagpenge. Det gælder også første og sidste uge, selvom din orlov måske starter eller stopper midt i en uge, og i uger hvor du fx delvist genoptager dit arbejde.

Bikort og frikort

Hvis du har valgt, at Udbetaling Danmark skal anvende dit bikort til dine udbetalinger, har du intet fradrag.
Har du et frikort, vil det automatisk blive anvendt først, uanset om du vælger bikort eller hovedkort.

Vær opmærksom på

Når dit barselsforløb er slut, er det en god idé at kontakte Skattestyrelsen og få tilpasset din forskudsopgørelse. På den måde vil dét fradrag, du har ret til resten af året, blive tilpasset, og du undgår at få en eventuel restskat ved næste årsopgørelse.

Læs mere på skat.dk, hvis du er du i tvivl om skattekortet og forskudsopgørelsen.

Ferie

Hvis du er på barsel og ikke er i et ansættelsesforhold, kan du som udgangspunkt ikke få udbetalt din optjente ferie. Du kan i stedet overføre ferien til din næste ferieafholdelsesperiode. Dette gør du ved at give besked til FerieKonto om, at din ferie skal overføres på grund af barsel som en feriehindring.

Det kan du gøre fra den 1. januar efter ferieperioden er slut. En ferieafholdelsesperiode går fra den 1. september til den 31. december det følgende år.

Du kan få overført op til 4 ugers ferie på grund af en feriehindring.

Du kan læse mere om overførsel af ferie, frister og søge om at overføre din ferie her:

Hvis du er forhindret i at holde ferie

Hvis du fortsat er forhindret i at holde ferie i afslutningen af den efterfølgende ferieafholdelsesperiode, og der er tale om den samme type feriehindring (barsel eller sygdom), og du ikke er startet i arbejde i mellemtiden, kan du muligvis få udbetalt ferie.

Du kan læse mere om feriehindring hos Feriepengeinfo her:

Hvis du får udbetalt ferien som følge af feriehindring i særlige situationer ved længerevarende barsel, skal du ikke give Udbetaling Danmark besked om det. Udbetaling af feriepenge som følge af en feriehindring, har nemlig ingen betydning for dine barselsdagpenge.

Reglerne for udbetaling af feriepenge pga. feriehindring hører under ferieloven. Du skal derfor kontakte FerieKonto, hvis du har spørgsmål til udbetaling af feriepenge pga. feriehindring.

Hvis du vil holde ferie under din orlov

Vær opmærksom på, at du mister dage af din forældreorlov, hvis du ønsker at stoppe din orlov for at holde ferie med anden økonomiske kompensation  end barselsdagpenge. Du kan nemlig ikke udskyde orlov pga. ferie som ledig.

Feriedagpenge

Har du optjent feriedagpenge, så vær opmærksom på, at du ikke kan få dem udbetalt under barsel. 

Kontakt din a-kasse, hvis du har spørgsmål om feriedagpenge, eller hvis det drejer sig om udbetaling af feriedagpenge, efter du har været på barsel.

Du kan også læse mere om feriedagpenge her:

Sygdom under graviditet eller barsel

Som kommende mor kan du gå tidligere på orlov med barselsdagpenge, hvis din læge mener, der er særlig risiko for dig eller dit ufødte barn.

 1. Hvis du går tidligere på orlov, skal du melde det til din a-kasse senest 8 uger efter fødslen.
 2. A-kassen skal så melde fraværet til Udbetaling Danmark.
 3. Når din a-kasse har meldt dit fravær, får du et brev med Digital Post fra Udbetaling Danmark.
 4. Du får også et brev om, at Udbetaling Danmark skal have en lægeattest.
 5. Du skal kontakte din læge for at få den udfyldt, Pga. situationen med corona kan lægen måske udfylde lægeattesten, uden du møder op. Lægen sender den derefter til Udbetaling Danmark.

Se, hvad du skal gøre, hvis din sygemelding skal forlænges:

Hvis du bliver syg, mens du holder forældreorlov med barselsdagpenge, kan barnets anden forælder bruge den resterende del af orloven. Det gælder dog kun, hvis du afbryder din orlov og giver besked om det til Udbetaling Danmark.

Som far eller medmor kan du overtage orloven ved sygdom

Bliver barnets mor for syg til at passe jeres barn, inden det er 14 uger, kan du som far eller medmor holde orlov i perioden. Du kan faktisk overtage hendes orlov, men det kræver, at hun har ret til at holde orlov med barselsdagpenge.

I skal have dokumentation fra lægen om, at moren ikke kan passe barnet.


Hvis du er ledig, og du modtager arbejdsløshedsdagpenge

Modtager du arbejdsløshedsdagpenge, og skal du på barsel, kan du opfylde beskæftigelseskravet ved at være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge.

Dine barselsdagpenge vil blive beregnet ud fra den sats, som du på 1. fraværsdag er berettiget til i arbejdsløshedsdagpenge.

Det er din a-kasse, der skal indberette din orlov i NemRefusion. Herefter skal du søge om barselsdagpenge, se hvordan under:

’Sådan søger du om barselsdagpenge’

Hvis du ikke er i et ansættelsesforhold, og du modtager sygedagpenge fra kommunen

Modtager du sygedagpenge fra din kommune, kan du søge om barselsdagpenge, fordi du opfylder beskæftigelseskravet via din sygedagpenge ret.

Du skal informere din kommune om din barselsorlov, hvorefter kommunen indberetter din barsel til Udbetaling Danmark.

Når Udbetaling Danmark har modtaget og behandlet indberetningen, modtager du et brev med en blanket i din Digitale Postkasse, som du skal bruge til at søge barselsdagpenge. Du skal udfylde og indsende blanketten til Udbetaling Danmark inden for fristen.

Udbetaling Danmark beregner dine barselsdagpenge ud fra den sats du har ret til i sygedagpenge på 1. fraværsdag.

Som forældre kan I forlænge orloven, hvis jeres barn bliver indlagt på hospitalet. Det gælder dog kun indtil barnet er 46 uger.

Orloven kan forlænges med den periode, barnet er indlagt. I kan højst forlænge orloven i 3 måneder tilsammen.

Vær opmærksom på, at det kun er selve indlæggelsen på hospitalet, der gør det muligt at forlænge orloven. Bliver barnet sendt hjem på fx tidligt hjemmeophold, (THO), bliver de dage ikke regnet med.

Særligt til far eller medmor

Bliver dit barn indlagt fra fødslen, kan du holde forældreorlov i stedet for fædreorlov. De 2 ugers fædreorlov kan ikke forlænges, hvorimod forældreorloven kan forlænges med den periode, dit barn er indlagt.

Fædreorloven begynder, når barnet er kommet hjem fra hospitalet. Den skal være afholdt inden barnet er 14 uger, ellers går den tabt.

Er du begyndt at holde fædreorlov og barnet bliver indlagt imens, kan du ikke afbryde den og gå på forældreorlov i stedet.

Det er en god ide at kontakte din a-kasse, så du er sikker på reglerne.

Se, hvilke regler der gælder, hvis barnets anden forælder arbejder:

Send dokumentation

For at du kan forlænge eller udsætte orloven med ret til barselsdagpenge, skal du sende dokumentation for barnets indlæggelse fra hospitalet.

Det er vigtigt, at indlæggelses- og udskrivelsesdatoen står på dokumentationen. Send dokumentationen til Udbetaling Danmark via:

Hvis du adopterer, skal du sende dokumentationen her:

Vær opmærksom på, at Udbetaling Danmark først kan udbetale barselsdagpenge for den forlængede periode, når dokumentationen - med barnets indlæggelses- og udskrivelsesdato - er modtaget.

Se, hvilke regler der gælder, hvis du mister dit barn:

Forlæng eller udskyd orloven

Som ledig har du ret til at forlænge din forældreorlov, dvs. strække orloven med 8 uger.

Forlængelse på nedsatte barselsdagpenge

Du får ikke flere barselsdagpenge ved at forlænge forældreorloven. Du kan dog vælge at nedsætte barselsdagpengene, så de bliver udbetalt henover hele perioden.

Det vil sige, at de 32 ugers barselsdagpenge under forældreorloven bliver udbetalt i 40 uger i stedet.

Gælder for begge forældre

Forlængelsen af barselsdagpenge har virkning for begge forældre. Det giver jer mulighed for at dele den forlængede orlov mellem jer, holde noget orlov samtidig eller at den ene forælder holder det hele alene.

Under den forlængede orlov skal mindst én af forældrene være på orlov.

Sådan gør du

Du forlænger din orlov her:

Hvis du adopterer, skal du give besked her:

Som ledig kan du ikke udskyde orlov. Det skyldes, at man skal være i arbejde for at kunne udskyde.

Arbejde giver dig mulighed for at udskyde orlov

Hvis du får et arbejde på fuld tid, mens du er på forældreorlov, kan du efter aftale med din arbejdsgiver udskyde den del af forældreorloven, der er tilbage.

Forældreorloven er fra 15. til og med 46. uge efter fødslen.

Der skal være tale om påbegyndelse af et reelt ansættelsesforhold på fuld tid, før I kan aftale at udskyde din orlov for den periode. Husk at give Udbetaling Danmark besked om, at du stopper din orlov.

Når du senere skal holde den udskudte orlov, skal du være i arbejde eller holde den i umiddelbar forlængelse af en ansættelse, der stopper, dvs. at der ikke må være en periode med ledighed eller ferie som ledig og ferie for egen regning mellem arbejdsforholdets ophør og starten på den udskudt orlov. Orloven skal holdes inden barnet fylder 9 år.

Arbejde på nedsat tid

Får du arbejde på nedsat tid og vælger at fortsætte din forældreorlov, vil du blive modregnet.

Eksempel:
Får du under din orlov arbejde i 6 timer pr. uge hos en arbejdsgiver og dermed fortsætter med orlov i 31 timer pr. uge, vil du blive modregnet de 6 timer i barselsdagpenge. Du vil ikke kunne gemme eller forlænge din forældreorlov med de 6 arbejdstimer pr. uge.

Husk altid at give udbetaling Danmark besked om, hvor mange timer du arbejder:

Hvis du adopterer, skal du give besked her:

Til din orientering så er dét at holde ferie under forældreorlov ikke det samme som at udskyde orlov, når du er ledig. Hvis du holder pause under forældreorloven for at holde ferie, mister du de dage af forældreorloven.

Der kan være andre muligheder for at udskyde orlov, som afhænger af din situation. Du er derfor velkommen til at kontakte os og høre nærmere.

Fuldmagt – hvis du skal hjælpe en anden

Hvis du skal hjælpe en anden i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først have en fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og du blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Hvis en anden skal hjælpe dig i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først give personen fuldmagt.

Lovgivning for barselsdagpenge

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse om dine barselsdagpenge, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Er du uenig i en afgørelse om pasning af alvorligt syge børn, kan du læse mere her:

Anmeld mistanke om snyd

Hvis du har mistanke om en person, der snyder med en af Udbetaling Danmarks ydelser, kan du informere Udbetaling Danmark.

Kontakt Udbetaling Danmark, Barselsdagpenge