Feriepenge ved konkurs og ophør

Skal du holde ferie, og er din arbejdsgiver konkurs eller ophørt?

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

For hver måned du er ansat, optjener du 2,08 feriedage.

Til og med den 31. august 2019

Til og med 2018 optjener du feriepenge af din bruttoløn for hele kalenderåret. I 2019 optjener du feriepenge af din bruttoløn men kun i perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019.

Overgang til den nye ferielov

Inden den nye ferielov træder i kraft, er der et overgangsår, som løber fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020. I denne periode optjener du stadig feriepenge af din bruttoløn.

Den ferie, du optjener i overgangsåret, bliver til en opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler.

Den nye ferielov

Den 1. september 2020 starter den nye ferielov, som gør det muligt at holde ferie allerede måneden efter, at du har optjent den.

Du optjener stadig feriepenge af din bruttoløn, men i perioden fra den 1. september til 31. august året efter.

Til og med den 31. august 2019

Ferie optjent til og med kalenderåret 2018 holder du i ferieåret fra den 1. maj til den 30. april året efter.

Ferie optjent fra den 1. januar 2019 til og med den 31. august 2019, kan du holde i ferieåret fra den 1. maj 2020 til den 30. september 2020.

Den nye ferielov

Den 1. september 2020 starter den nye ferielov, som gør det muligt at holde ferie allerede måneden efter, du har optjent den. Med den nye ferielov optjener du ferie fra den 1. september til den 31. august året efter.

Du kan holde din ferie fra den 1. september til den 31. december året efter. Det vil sige, at du har 16 måneder til at holde ferien.

Hvis du har ferie med løn, udgør ferietillægget normalt 1 pct. af din bruttoløn fra det seneste kalenderår.

Ferietillægget er en del af de 12,5 pct., som du får i feriepenge. Hvis du får feriepenge fra LG, får du derfor ikke udbetalt ferietillæg.

Der udbetales kun ferietillæg til de feriedage, du afholder, eller som LG anser for afholdt i din opsigelsesperiode.

Overgang til den nye ferielov

I overgangsåret fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 beregner og indberetter LG 12,5 pct. i feriepenge af din bruttoløn til Lønmodtagernes Feriemidler. Ferietillægget på 1 pct. indgår som en del af dine feriepenge.

Har du ret til et ferietillæg på mere end 1 pct., udbetaler eller behandler LG det forhøjede ferietillæg, som det er aftalt ifølge din overenskomst, ansættelsesaftale mv.

Din arbejdsgiver kan have varslet, at du skal holde ferie i din opsigelsesperiode. Er ferien ikke varslet, bliver den det automatisk, når du bliver fristillet.

  • Hovedferie skal varsles med 3 måneder. Det betyder, at der frem til udløbet af din opsigelsesperiode skal være plads til 3 måneders varsling plus ferien.
  • Restferie skal varsles med 1 måned. Det betyder, at der frem til udløbet af din opsigelsesperiode skal være plads til 1 måneds varsling plus ferien.

LG kan placere din ferie i opsigelsesperioden. Det vil sige, at LG anser din ferie for afholdt i opsigelsesperioden, uanset om du holder fri på dagene eller ej.

Du optjener ikke feriepenge, mens du afholder ferie.

Den nye ferielov

Den 1. september 2020 starter den nye ferielov, som gør det muligt at holde ferie allerede måned efter, du har optjent den.

Den ferie, du optjener fra den 1. september 2020, kan derfor placeres måned for måned i din opsigelsesperiode efter varslerne på en og tre måneder plus ferien.

Hvis du har feriedage, som du ikke holder mellem den 1. maj og den 30. september 2020, får du dem automatisk med over i det nye ferieår. Disse feriedage kan anses for afholdt i din opsigelsesperiode.

Hovedferie og restferie

Til og med den 31. august 2019 optjener du:

  • Hovedferie de første 15 dage
  • Restferie de øvrige dage

Fra den 1. september 2020 optjener du som udgangspunkt:

  • Restferie de første 10 dage
  • Hovedferie de øvrige dage

LG placerer ferie i opsigelsesperioden med henvisning til ferielovens regler.

Hvis du får nyt arbejde i opsigelsesperioden og derfor helt eller delvist ikke kan afholde ferien, kan du søge om erstatning for de feriedage, du ikke kan afholde.

Denne erstatning kaldes ferietabserstatning.

Ønsker du at LG skal beregne, om du er berettiget til ferietabserstatning, skal du sende en besked til LG, når din opsigelsesperiode er udløbet, og du indsender blanketten "Dokumentation for indtægt og jobsøgning".

LG kan betale feriepenge som ikke er forældet efter ferielovens regler. Læs mere om forældelse af feriepenge:

LG kan kun betale feriepenge, som ikke er forældet efter ferielovens regler, hvis anmeldelsesfristen til LG er overholdt.

Vær opmærksom på, at du skal anmelde dit krav på feriepenge fra en tidligere arbejdsgiver, så snart du finder ud af, at arbejdsgiver er gået konkurs, ophørt og insolvent eller død.   

Hvis din konkursramte arbejdsgiver var medlem af en arbejdsgiverforening, som har en feriegarantiordning, betaler de dine feriepenge.