Sygdom og ferie

Her kan du læse om sygdom og ferie

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Der er forskellige regler for sygdom og ferie. De afhænger bl.a. af, om du er blevet syg før eller efter din ferie begynder. Din ferie begynder på det tidspunkt, hvor du ellers skulle have mødt på arbejdet, hvis du ikke havde holdt ferie.

Hvis du bliver syg før din ferie begynder, kan din arbejdsgiver ikke kræve, at du holder din ferie. Du har ret til at udskyde din ferie til et andet tidspunkt i ferieåret.

Eksempel:
Du arbejder mandag til fredag. Fredag tager du hjem og har tre ugers ferie. Din ferie vil begynde mandag morgen, hvor du normalt skulle have arbejdet. Du bliver syg om lørdagen før din ferie begynder. Du kan derfor udskyde din ferie til senere.

Du skal huske at melde dig syg

Du skal huske at sygemelde dig hurtigst muligt på din arbejdsplads, så din arbejdsgiver ved, at du er syg og ikke kan holde din ferie.

Hvis din arbejdsplads holder lukket, skal du kunne dokumentere, at du har forsøgt at kontakte din arbejdsgiver, fx via mail eller brev.

Der er forskellige regler for sygdom og ferie. De afhænger bl.a. af, om du er blevet syg før eller efter din ferie begynder. Din ferie begynder på det tidspunkt, hvor du ellers skulle have mødt på arbejdet, hvis du ikke havde holdt ferie.

Du kan have ret til erstatningsferie, hvis du bliver syg i løbet af din ferie. Du skal være opmærksom på, at du ikke får alle feriedagene erstattet. Din erstatningsferie kan du holde på et senere tidspunkt i ferieåret.

Du skal huske at melde dig syg

Du skal huske at sygemelde dig hurtigst muligt på din arbejdsplads, så din arbejdsgiver ved, at du er syg og ikke kan holde din ferie. Hvis din arbejdsplads holder lukket, skal du kunne dokumentere, at du har forsøgt at melde dig syg til din arbejdsgiver, fx via mail eller brev.

Du skal have en lægeerklæring eller anden lægelig dokumentation for din sygdom. Den skal gælde fra den første sygedag, og du skal selv betale for lægeerklæringen. Det gælder også, hvis du er på ferie i udlandet.

Du får ikke alle feriedagene erstattet

Vær opmærksom på, at du ikke kan få erstatningsferie for de fem første sygedage i din ferie, hvis du har optjent 25 feriedage. De fem dage kaldes karensdage. Hvis du har optjent mindre end 25 feriedage i ferieåret bliver antallet af dine karensdage sat ned, så det svarer til ⅕ af dine optjente feriedage.

Eksempel:
Du har optjent 25 feriedage og holder 15 feriedage i juli. Under ferien bliver du syg efter fem feriedage og er syg i ti dage. De første fem sygedage i din ferie er karensdage. Du kan derfor få erstattet fem feriedage.

Eksempel:
Du har optjent 15 feriedage og holder alle 15 feriedage i juli. Under ferien bliver du syg efter fem feriedage og er syg i ti dage under ferien. De første tre feriedage er karensdage (15 dages optjente feriedage / 5 = 3 karensdage). Du kan derfor få erstattet syv feriedage.


Har du ret til erstatningsferie på grund af sygdom, skal du som udgangspunkt holde ferien senere i samme ferieår. Det vil sige inden den 1. maj.

Du kan også holde erstatningsferien i det næste ferieår, men kun hvis du er syg helt frem til den 30. april. I nogle kollektive overenskomster har du mulighed for at overføre din erstatningsferie til det næste ferieår, selvom du ikke er sygemeldt frem til den 30. april.

Du har mulighed for at få feriepengene for hovedferien udbetalt, hvis du er syg helt frem til den 30. september eller op til ferieårets udløb den 30. april.

Bliver du rask igen i løbet af din ferie, skal du melde dig rask til din arbejdsgiver. Du skal også give besked, om du vil holde resten af din ferie med det samme. Du har ikke krav på at holde din erstatningsferie i forlængelse af din raskmelding.

Når du begynder på arbejde igen, skal du planlægge din erstatningsferie med din arbejdsgiver.

Hvis din arbejdsgiver ønsker, at du skal have holdt din hovedferie inden den 30. september, kan arbejdsgiveren på grund af din sygdom varsle dig mindre end tre måneder før den første feriedag. Men så skal din arbejdsgiver give dig besked umiddelbart efter du melder dig rask.

Hvis du er syg og ikke har ret til fuld løn under sygdom, optjener du sygeferiegodtgørelse. Der er forskel på reglerne alt afhængigt af, om din første sygedag var før eller efter 1. januar 2015.

Jeg får ingen løn under sygdom

Får du ikke løn under sygdom, optjener du sygeferiegodtgørelse fra den 2. dag, du er meldt syg på dit arbejde i hvert sygeforløb. Du optjener 12,5 pct. i sygeferiegodtgørelse af din sædvanlige faste løn.

Jeg har delvis løn under sygdom

Har du ret til delvis løn under sygdom, optjener du feriepenge af den delvise løn.

Din arbejdsgiver skal desuden betale forskellen mellem de feriepenge, du normalt ville optjene af hele din løn og den fulde sygeferiegodtgørelse. Det kaldes supplerende sygeferiegodtgørelse.

Du får feriepenge af den delvise løn fra 1. dag, mens du får supplerende sygeferiegodtgørelse fra 2. dag i hvert sygeforløb.
Det betyder, at du ikke optjener det samme som, hvis du ikke havde været syg.

Hvis du er forhindret i at holde dine 15 dages hovedferie i træk på grund af sygdom frem til den 30. september, kan du få udbetalt højst 15 feriedage uden at holde ferie.

Hvis du er forhindret i at holde ferie på grund af sygdom helt frem til ferieårets udløb den 30. april, kan du få udbetalt op til 25 dage uden at holde ferie.

Hvis du og din arbejdsgiver ikke kan blive enige om din ferie, skal du kontakte din fagforening for at få hjælp.

Hvis du ikke har en fagforening, eller din fagforening ikke kan hjælpe, er det Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der træffer afgørelse i tvister om:

  • optjening og afholdelse af ferie
  • ret til ferie
  • løn under ferie eller ferietillæg
  • ind- og udbetaling af feriepenge.

Vær opmærksom på, at styrelsen ikke træffer afgørelser om forhold, der er reguleret ved kollektiv overenskomst.

Kontakt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Du kan skrive til styrelsen via Digital Post her på borger.dk eller sende et brev til:

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Vermundsgade 38
2100 København Ø