Ferie og feriepenge

Se og bestil feriepenge

Se hvor mange feriepenge, du har optjent og få dem udbetalt, når du holder ferie.

Kan du ikke se dine feriepenge?

Fratræder du et job, hvor du får månedsløn, kan du først se dine feriepenge på borger.dk fire dage efter udgangen af den måned, du fratræder.

Læs mere om indbetalingsfrister:

Fejl i e-Boks

En teknisk fejl hos e-Boks A/S har betydet, at cirka 370 breve fra FerieKonto til myndigheder og virksomheder kan være sendt til forkerte modtagere. De forkerte modtagere er andre offentlige myndigheder og virksomheder, der ikke skulle have haft brevene. Den tekniske fejl gør det ikke muligt at finde ud af, hvilke borgere, der er berørt. Brevene er afsendt i dagene fra den 8. til den 11. februar 2021.  

Brevene kan desværre indeholde personoplysninger om borgeres feriepenge, herunder borgers navn, adresse, cpr-nummer og evt. andre oplysninger om sagen, fx økonomiske oplysninger.  

Alle myndigheder har pligt til at behandle personoplysninger fortroligt og til at videresende oplysninger til rette myndigheder, hvis de ved en fejl har modtaget dem. Virksomheder skal – ligesom alle andre – slette breve, der ikke er til dem.

Planlæg din ferie

Skab et overblik over, hvor meget ferie du har, når du vil holde ferie.