Overførsel af ferie

I nogle tilfælde kan du overføre ferie til næste afholdelsesperiode

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du skal som hovedregel holde din ferie fra 1. september til 31. december året efter - dette kaldes 'ferieafholdelsesperioden'. Kan du ikke det, kan du aftale med din arbejdsgiver, at du overfører optjent ferie ud over fire uger til næste afholdelsesperiode.

Ferien behøver ikke at være optjent i den virksomhed, hvor du arbejder nu. Hvis du har optjent feriepengene hos en anden arbejdsgiver, er det din nuværende arbejdsgiver, du skal lave en aftale med om at overføre ferie.

Vær opmærksom på:

  • Du skal være i et ansættelsesforhold for at kunne overføre ferie.
  • Du kan være omfattet af en overenskomst, hvor der gælder andre regler for at overføre feriepenge til næste periode. Du kan kontakte din fagforening eller din arbejdsgiver, hvis du er i tvivl om din overenskomst.

Hvis du og din arbejdsgiver kan blive enige, kan du overføre ferie til den næste ferieafholdelsesperiode. Det betyder, du kan bruge ferien indtil den 31. december året efter. Husk, at du ikke har krav på at få ferien overført.

Dette skal I gøre:

  • Du og din arbejdsgiver skal lave en skriftlig aftale inden den 31. december, som er den sidste dag i ferieafholdelsesperioden.
  • Når I har lavet en aftale, skal din arbejdsgiver overføre ferien. Det kan din arbejdsgiver gøre efter den 25. november 2021.
  • Når feriedagene er overført, kan du se dem ved at logge på ’Se og bestil feriepenge’.

Overfører du ferie fra et tidligere job?

Hvis du vil overføre ferie fra et tidligere job, får din arbejdsgiver måske brug for disse oplysninger:

  • Arbejdspladsens SE-nr.
  • Feriepengeudbetaler SE-nr.
  • Medarbejder-nr.

Du kan finde oplysningerne på dine gamle lønsedler eller ved at logge på ’Se og bestil feriepenge’. 

Sådan gør du, hvis du har ferie med løn

Hvis du er ansat med ferie med løn, skal du lave en skriftlig aftale med din arbejdsgiver. Din arbejdsgiver skal ikke give besked til Feriepengeinfo, men blot overføre ferien i sit eget system inden den 31. december.

Du skal være opmærksom på, at du skal holde overført ferie, før du holder anden optjent ferie. Selvom du har overført ferie, har du ikke krav på at holde en hovedferie på mere end tre sammenhængende uger.

Overført ferie inden den 1. september 2020

Inden den nye ferielov trådte i kraft den 1. september 2020, var der en overgangsordning. Ferien, du optjente fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019, kunne du holde fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020.

Holdte du ikke alle dine feriedage inden den 1. september 2020, er de overskydende feriedage automatisk ført med over til afholdelse efter den nye ferielov. Ferien kan du holde frem til den 31. december 2021.

Jeg har været forhindret i at holde ferie

Du kan overføre op til fire ugers ferie, hvis du af særlige årsager har været forhindret i at holde ferie helt frem til den 31. december, hvor ferieafholdelsesperioden slutter.

Det er din arbejdsgiver, som skal give  Feriepengeinfo besked om, hvor mange feriedage, der skal overføres. Din arbejdsgivers frist for at registrere dette i sit eget system er den 31. januar efter ferieafholdelsesperioden er slut.

Er du ikke i arbejde?

Hvis du ikke har et arbejde, skal du selv give besked til Feriesagsteamet og indsende dokumentation for, at du har været forhindret i at holde ferie. Du kan gøre det fra den 1. januar – den 31. januar efter ferieafholdelsesperioden er slut.

Dokumentationen, du skal vedlægge, afhænger af din feriehindring. Hvis du var forhindret i at holde ferie på grund af sygdom, kan dokumentationen fx være en bekræftelse fra din tidligere arbejdsgiver på, at du har været syg i perioden.

Du kan læse hvilke årsager, der gælder som en feriehindring under ’forhindret i at holde ferie’.

Særligt om perioden 1. maj - 31. august 2020

Har du ikke nået af holde al din ferie i perioden fra den 1. maj 2020 - den 31. august 2020, er din ferie automatisk overført til afholdelsesperioden 1. september 2020 - den 31. december 2021. Du skal holde denne ferie senest den 31. december 2021.  Du kan kun overføre den, hvis du har været feriehindret.