Overførsel af ferie

I nogle tilfælde kan du overføre ferie til det næste ferieår

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du skal som hovedregel holde din ferie i ferieåret. Kan du ikke det, kan du aftale med din arbejdsgiver, at du overfører feriedage ud over 20 feriedage til næste ferieår, hvis du er i job.

Ferien behøver ikke at være optjent i den samme virksomhed, hvor du arbejder nu. Hvis du har optjent feriepengene hos en anden arbejdsgiver, er det din nuværende arbejdsgiver, du skal lave en aftale med om overførsel af ferie.

Vær opmærksom på, at du kan være omfattet af en overenskomst, hvor der gælder andre regler for at overføre feriepenge til næste ferieår. Du kan kontakte din fagforening, hvis du er i tvivl om din overenskomst.

Hvis du ønsker at overføre ferie, skal du lave en skriftlig aftale med din nuværende arbejdsgiver, fordi din arbejdsgiver skal godkende, at du holder mere ferie end normalt.

Hvis du har feriepenge hos FerieKonto, skal du udfylde en blanket om de feriedage, du gerne vil overføre til næste ferieår. Du udfylder blanketten sammen med din arbejdsgiver, og indsender den til FerieKonto. Du kan søge om overførsel af ferie mellem den 1. april og den 30. september.

Hvis du ikke har feriepenge hos FerieKonto, skal din nuværende arbejdsgiver sørge for at give besked om at overføre dine feriepenge.

Er du i tvivl om, hvem der skal overføre dine feriepenge, kan du se det her:

Du skal være opmærksom på, at du skal holde den overførte ferie først, før du holder anden optjent ferie i det nye ferieår. Selvom du har overført ferie, har du ikke krav på at holde en hovedferie på mere end tre sammenhængende uger.

Hvis du tidligere har overført ferie og dermed har flere end 25 feriedage tilbage, kan alle feriedage ud over 20 dage overføres til næste ferieår.

Eksempel:
Du har overført fem feriedage fra ferieåret 2017/2018 til ferieåret 2018/2019. Du har derfor 30 feriedage til ferieåret 2018/2019. Når ferieåret slutter, ønsker du at overføre ferie fra ferieåret 2018/2019 til ferieåret 2019/2020. Du har her mulighed for at overføre ti feriedage.

Hvis du er forhindret i at holde en planlagt ferie, kan du holde ferien på et senere tidspunkt i ferieåret.

Nogle kollektive overenskomster giver mulighed for at overføre ferien til næste ferieår, hvis du ikke kan holde ferien inden ferieåret slutter. Kontakt din fagforening, hvis du er i tvivl om din overenskomst.

Hvis du bliver syg eller begynder din barsel under ferien, gælder der særlige regler om erstatningsferie.