Overførsel af ferie

I nogle tilfælde kan du overføre ferie til det næste ferieår

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du skal som hovedregel holde din ferie i ferieåret. Kan du ikke det, kan du aftale med din arbejdsgiver, at du overfører feriedage ud over 20 feriedage til næste ferieår, hvis du er i job.

Ferien behøver ikke at være optjent i den samme virksomhed, hvor du arbejder nu. Hvis du har optjent feriepengene hos en anden arbejdsgiver, er det din nuværende arbejdsgiver, du skal lave en aftale med om overførsel af ferie.

Vær opmærksom på, at du kan være omfattet af en overenskomst, hvor der gælder andre regler for at overføre feriepenge til næste ferieår. Du kan kontakte din fagforening, hvis du er i tvivl om din overenskomst.

Særlige regler inden den nye ferielov

Inden den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020, er der en overgangsordning. Du kan derfor holde den ferie, som du optjener fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019 i perioden fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020.

Det svarer til lidt over tre ugers ferie. Hvis du ønsker at holde mere ferie i sommeren 2020, er det en god idé at aftale med din arbejdsgiver, at du overfører feriedage til ferieperioden, der starter den 1. maj 2020.

Hvis du ikke når at holde alle dine feriedage inden den 1. september 2020, bliver de overskydende feriedage automatisk ført med over til afholdelse efter den nye ferielov.

Hvis du ønsker at overføre ferie, skal du først lave en skriftlig aftale med din nuværende arbejdsgiver. Det er din arbejdsgiver, der skal godkende, at du holder mere ferie end normalt.

Når du har aftalt at overføre ferie med din arbejdsgiver, udfylder og indsender du blanketten, som du finder her:

Er du i tvivl om, hvem der skal overføre dine feriepenge, kan du se det her:

Du skal være opmærksom på, at du skal holde den overførte ferie først, før du holder anden optjent ferie i det nye ferieår. Selvom du har overført ferie, har du ikke krav på at holde en hovedferie på mere end tre sammenhængende uger.

Hvis du tidligere har overført ferie og dermed har flere end 25 feriedage tilbage, kan alle feriedage ud over 20 dage overføres til næste ferieår.

Eksempel:
Du har overført fem feriedage fra ferieåret 2017/2018 til ferieåret 2018/2019. Du har derfor 30 feriedage til ferieåret 2018/2019. Når ferieåret slutter, ønsker du at overføre ferie fra ferieåret 2018/2019 til ferieåret 2019/2020. Du har her mulighed for at overføre ti feriedage.

Overført ferie inden den nye ferielov

Inden den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020, er der en overgangsordning. Du kan derfor holde den ferie, som du optjener fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019 i perioden fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020. Det svarer til lidt mere end tre ugers ferie.

Hvis du vil holde mere ferie i sommeren 2020, er det en god idé at aftale med din arbejdsgiver, at du overfører feriedage til ferieperioden, der starter den 1. maj 2020.

Hvis du ikke holder alle dine feriedage inden den 1. september 2020, bliver de overskydende feriedage ført med over til afholdelse efter den nye ferielov.

Eksempel:
Du aftaler med din arbejdsgiver, at du overfører fem feriedage fra ferieåret 2019/2020 til ferieåret fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020. Med de fem overførte feriedage har du derfor i alt 21,64 feriedage.

Du holder fire ugers ferie i sommeren 2020 og bruger derfor 20 af dine feriedage. De resterende 1,64 feriedage kan du holde frem til den 31. december 2021, da de føres med over til afholdelse efter den nye ferielov. Når den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020, kan du holde din ferie, når du har optjent den. 

Hvis du er forhindret i at holde en planlagt ferie, kan du holde ferien på et senere tidspunkt i ferieåret.

Nogle kollektive overenskomster giver mulighed for at overføre ferien til næste ferieår, hvis du ikke kan holde din hovedferie inden ferieperiodens udløb den 30. september eller ikke kan holde ferien inden ferieåret slutter den 30. april. Kontakt din fagforening, hvis du er i tvivl om din overenskomst.

Hvis du bliver syg eller begynder din barsel under ferien, gælder der særlige regler om erstatningsferie.

Bemærk, at hvis du har en feriehindring, der vedrører perioden fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020, bliver din ferie ført med over til afholdelse efter den nye ferielov fra den 1. september 2020. Du kan holde ferien frem til den 31. december 2021.