Journaloverdragelse

Når du skifter læge, skal du beslutte, om du vil have din journal overført til din nye læge.

Hvis du har et igangværende lægevalg, har du mulighed for at ændre dit samtykke om journaloverdragelse i op til 14 dage efter, at dit lægevalg er trådt i kraft. Hvis du har fået tildelt en læge automatisk, vil din journal ikke blive overdraget automatisk. Du skal derfor aktivt gå ind og tage stilling til journaloverdragelse, senest 14 dage efter at dit lægevalg er trådt i kraft.

Sådan gør du

  • Klik på 'Videre'.
  • Udfyld de forskellige punkter, du bliver bedt om undervejs.

Bemærk:

  • Hvis du skifter læge, fordi din tidligere læge har lukket eller overdraget sin praksis, bliver din journal overført til Sundhedsstyrelsen ved embedslægeinstitutionen i regionen til fortsat opbevaring, hvis du har valgt, at din journal ikke skal overdrages til din nye læge.
  • Hvis du ikke skifter læge på baggrund af praksisophør eller praksisoverdragelse, bliver din journal opbevaret af din gamle læge indtil udløbet af opbevaringsperioden, hvis du har valgt, at din journal ikke skal overdrages til din nye læge.