Klag til Det Psykiatriske Ankenævn

Her kan du klage over afgørelser fra Det Psykiatriske Patientklagenævn, hvis afgørelsen omhandler:

 • Tvangsbehandling
 • Fysisk magtanvendelse
 • Indgivelse af beroligende middel med magt
 • Personlige alarm- og pejlesystemer og særlige dørlåse
 • Personlig skærmning, der uafbrudt varer mere end 24 timer
 • Aflåsning af patientstue på Sikringsafdelingen under Retspsykiatrisk afdeling, Region Sjælland.

Bemærk, at Internet Explorer-browseren ikke understøtter selvbetjeningen. Benyt derfor en anden browser.

Sådan gør du

Hav disse oplysninger klar:

 • Log på med MitID
 • Hav den eller de afgørelser fra Det Psykiatriske Patientklagenævn klar, som du ønsker at klage over
 • Dato/periode, som din klage handler om
 • Hvis du som patient ønsker at give fuldmagt til, at en anden person skal repræsentere dig over for Det Psykiatriske Ankenævn, skal du have oplysninger om denne person klar. Du skal oplyse personens CPR-nr., navn og adresse
 • Hvis du klager på vegne af en patient, har Det Psykiatriske Ankenævn brug for følgende: Fuldmagt fra patienten
 • Udfyld alle obligatoriske felter (markeret med *)
 • Får du undervejs brug for at finde flere oplysninger til din klage, kan du gemme en kladde af klageskemaet. En kladde gemmes automatisk i 14 dage
 • Se hele din klage igennem på opsummeringssiden
 • Du kan printe eller gemme klagen, inden du indsender, hvis du ønsker en kopi af din klage
 • Klik på "Indsend"
 • Du får en kvittering tilsendt på den mail, du oplyser

Kontakt

72 33 05 00

stpk@stpk.dk

Olof Palmes Allé 18 H
8200 Aarhus N