Udbetaling ved tidlig pensionering eller udrejse

Her kan du søge om at få udbetalt dine feriemidler, hvis du forlader arbejdsmarkedet, inden du når folkepensionsalderen. 

Sådan gør du

Har du nået folkepensionsalderen?

Lønmodtagernes Feriemidler udbetaler automatisk dine feriemidler, når du når folkepensionsalderen. Hvis du har nået folkepensionsalderen og tidligere har udskudt din udbetaling, men nu vil have dine feriemidler udbetalt, skal du bestille udbetaling via selvbetjeningen på www.borger.dk/se-feriemidler.

Kan udbetalingen påvirke dine offentlige ydelser?

Hvis du er på førtidspension, seniorpension eller tidlig pension, påvirker udbetalingen af feriemidler ikke din pension. Udbetalingen kan dog påvirke andre offentlige ydelser. Er du i tvivl, om udbetalingen kan påvirke dine ydelser, skal du kontakte udbetaleren af ydelsen.