Klag til Apotekernævnet

Du kan fx klage over apotekets information/rådgivning, diskretion, og ventetider. Din klage behandles af Apotekernævnet.

Kontakt

Apotekernævnet

Kanonbådsvej 10

1437 København K

tlf.: 33 76 78 80