Klag til Apotekernævnet

Du kan fx klage over apotekets information/rådgivning, diskretion, og ventetider. Din klage behandles af Apotekernævnet.