Klag til Tvangsbehandlingsnævnet

Her kan du klage, hvis din pårørende er varigt inhabil og har været udsat for et tvangsindgreb eller en tvangsbehandling under en sundhedsfaglig behandling uden for psykiatrien. Varigt inhabil betyder, at din pårørende varigt mangler evnen til at give informeret samtykke.

Kontakt

72 33 05 00

stpk@stpk.dk

Olof Palmes Allé 18 H
8200 Aarhus N