Klag til Ankenævnet for Patienterstatningen

Her kan du klage over en afgørelse fra Patienterstatningen om en behandlings- eller lægemiddelskade.

Bemærk, at Internet Explorer-browseren ikke understøtter selvbetjeningen. Benyt derfor en anden browser.

Sådan gør du

Hav disse oplysninger klar:

 • Log på med NemID/MitID.
 • Hav den eller de afgørelser fra Patienterstatningen klar, som du ønsker at klage over.
 • Hvis du som patient ønsker at give fuldmagt til, at en anden person skal repræsentere dig over for Ankenævnet for Patienterstatningen, skal du have oplysninger om denne person klar. Du skal oplyse personens CPR-nr., navn og adresse.
 • Hvis du klager på vegne af en patient, har Ankenævnet for Patienterstatningen brug for følgende: Fuldmagt fra Patienten, Samtykke fra patienten.
 • Hvis patienten er afdød, har Ankenævnet for Patienterstatningen brug for: Skifteretsattest.
 • Du kan benytte blanketter fra Ankenævnet for Patienterstatningen til fuldmagt eller samtykkeerklæring. På de næste sider er der links til disse blanketter. Du skal printe blanketterne ud, få dem udfyldt og underskrevet og derefter scanne dem ind på din computer. Herefter kan du tilføje filerne, når du bliver bedt om det i klageskemaet.
 • Hvis du ikke har fuldmagt, samtykke eller skifteretsattest klar, når du vil klage til Ankenævnet for Patienterstatningen, kan du undlade at vedhæfte dem. Ankenævnet vil skrive til dig og bede dig om dem, når de har modtaget anken.
 • Udfyld alle obligatoriske felter (markeret med *).Får du undervejs brug for at finde flere oplysninger til din klage, kan du gemme en kladde af klageskemaet. En kladde gemmes automatisk i 14 dage.
 • Se hele din klage igennem på opsummeringssiden.
 • Du kan printe eller gemme klagen, inden du indsender, hvis du ønsker en kopi af din klage.
 • Klik på "Indsend".
 • Du får en kvittering tilsendt på den mail, du oplyser.

Kontakt

72 33 05 00

stpk@stpk.dk

Olof Palmes Allé 18 H
8200 Aarhus N