Oplys indkomst som folkepensionist udenfor EU/EØS, Schweiz og Storbritannien

Her kan du give Udbetaling Danmark besked om ændringer i din indkomst, hvis du bor udenfor EU/EØS, Schweiz eller Storbritannien. Det er en god ide at have oplysninger om dine evt. arbejdsindkomster klar, før du går i gang. Det kan fx være lønsedler eller årsopgørelse fra din arbejdsgiver.

Har du en funktionsnedsættelse, kan du have svært ved at udfylde blanketten. International Pension arbejder på at gøre blanketten webtilgængelig. Du er velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark, International Pension.

Sådan gør du

  • Klik på 'Videre'
  • Udfyld blanketten så udførligt som muligt
  • Send erklæringen til Udbetaling Danmark.

Kontakt