Klag til Ankenævnet for Besøgsrestriktioner på andres vegne

Her kan du som repræsentant for en person eller nær pårørende til en person med bopæl eller ophold på en behandlings-, pleje- eller omsorgsinstitution klage over et påbud om restriktioner for, forbud mod adgangen til eller brug af:

  • kommunale plejehjem, plejeboliger, aflastningspladser, anbringelsessteder, botilbud eller lignende private alternativer
  • offentlige og private sygehuse, klinikker, anbringelsessteder eller lignende
  • et behandlingssted, institution eller lignende

Klag på andres vegne

Klik på Videre, udfyld klagen, send digitalt.

Klag på egne vegne

Hvis du vil klage på egne vegne, skal du bruge selvbetjeningen under Øvrig selvbetjening.

Sådan gør du

Hav disse oplysninger klar:

  • Navn og adresse på den behandlings-, pleje- eller omsorgsinstitution som den pågældende person eller dennes nære pårørende bor eller opholder sig på
  • Hvornår den pågældende person eller dennes nære pårørende fik oplysning om besøgsrestriktionen

Kontakt

72 33 05 00

stpk@stpk.dk

Olof Palmes Allé 18 H
8200 Aarhus N