Klag til Ankenævnet for Besøgsrestriktioner

Her kan du klage over et påbud om restriktioner for, forbud mod adgangen til eller brug af

  • kommunale plejehjem, plejeboliger, aflastningspladser, anbringelsessteder, botilbud og lignende private alternativer
  • offentlige og private sygehuse, klinikker, anbringelsessteder og lignende
  • et behandlingssted, institution eller lignende

Sådan gør du

Hav disse oplysninger klar:

  • Navn og adresse på den behandlings-, pleje- eller omsorgsinstitution som du eller din pårørende bor eller opholder sig på
  • Hvornår du fik oplysning om besøgsrestriktionen

Kontakt

72 33 05 00

stpk@stpk.dk

Olof Palmes Allé 18 H
8200 Aarhus N