Seniorpension for borgere i udlandet

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du kan søge seniorpension her:

Det er Udbetaling Danmark, der behandler din ansøgning og evt. tilkender dig seniorpension. Det er også Udbetaling Danmark der beregner og udbetaler seniorpension.

Seniorpension kan tidligst tilkendes fra 1. januar 2020, og du kan tidligst søge om seniorpension 6 måneder før, der er 6 år til, at du når folkepensionsalderen. 

Se din folkepensionsalder

Fødselsdato Folkepensionsalder
1. januar 1954 – 30. juni 1954 65 ½ år
1. juli 1954 – 31. december 1954 66 år
1. januar 1955 – 30. juni 1955 66 ½ år
1. juli 1955 – 31. december 1962 67 år
1. januar 1963 – 31. december 1966 68 år
1. januar 1967 eller senere  69 år 

Tallene i skemaet er vejledende. Folkepensionsalderen kan blive forhøjet, fordi den bliver tilpasset ud fra den gennemsnitlige levealder.

Hvis du bliver tilkendt seniorpension, er der ingen forskel på dig og førtidspensionister i forhold til udbetalingen. Du får derfor det samme beløb som førtidspensionister.

Du skal give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig. Det kan fx være, hvis du bliver enlig eller gift.

Din pension kan gøres hvilende, hvis du kan forsørge dig selv

Når du er bosat i udlandet kan Udbetaling Danmark gøre din pension hvilende, hvis du arbejder mere end 15 timer om ugen. 

Du skal derfor være særlig opmærksom på at give besked, hvis du arbejder 15 timer eller mere om ugen, ligesom du skal give besked om størrelsen på din arbejdsindkomst.

Vær opmærksom på, at du har pligt til at oplyse Udbetaling Danmark om dine udenlandske ikke skattepligtige indkomster.

Du kan også selv søge om, at din pension bliver gjort hvilende. Hvis du vil det, skal du kontakte Udbetaling Danmark, International Pension.

Du skal også kontakte Udbetaling Danmark, International Pension for at få genoptaget udbetalingen af din seniorpension, hvis du ikke længere arbejder mere end 15 timer om ugen.

Når du får seniorpension, skal du fx give Udbetaling Danmark besked, hvis:

  • Du bliver enlig, gift eller får en samlever
  • Du flytter
  • Din eller din ægtefælle/samlevers formue ændrer sig, fx hvis I eller en af jer arver, køber eller sælger værdipapirer og får et afkast af formuen.
  • Der sker ændringer i indkomster, du eller din ægtefælle/samlever ikke betaler skat af i Danmark, fx udenlandske indkomster.
  • Der er ændringer til din eller din ægtefælles/samlevers selvstændige virksomhed, og virksomheden ikke er skattepligtig i Danmark.
  • Du arbejder 15 timer eller mere om ugen.

Hvornår får jeg svar på min henvendelse?

Udbetaling Danmark svarer så hurtigt som muligt. Hvis du har skrevet til Udbetaling Danmark, kan du regne med at få svar inden for 20 hverdage.  

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Det er Udbetaling Danmark, der vurderer om du kan få seniorpension. Herudover beregner og udbetaler Udbetaling Danmark også seniorpensionen. Du er velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark, hvis du er uenig i afgørelsen af, om du kan få seniorpension eller hvis du er utilfreds med beregningen eller udbetalingen af din seniorpension.

Hvis du er uenig i en afgørelse fra Udbetaling Danmark, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Anmeld mistanke om snyd

Du kan læse om, hvordan du anmelder mistanke om snyd med seniorpension:

Lovgivning