Psykologer og psykiatere

Psykologer bruger samtaleterapi, mens psykiatere kan kombinere samtalen med medicin

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

En psykolog beskæftiger sig med menneskets psyke. En psykolog har viden om, hvordan mennesker bliver påvirkede af oplevelser og forhold, de lever under.

Psykologer bruger først og fremmest samtalen som terapi. De har en lang specialistuddannelse, men er ikke uddannede læger og må derfor ikke ordinere medicin.

En psykiater er en læge med en videre uddannelse i psykiatri, der kan ordinere medicin.

Psykiatere kan kombinere en medicinsk behandling med samtaleterapi.

Det er gratis at gå til behandling hos en psykiater, men du skal henvises af en læge.

Du kan henvises til psykologhjælp, hvis din praktiserende læge vurderer, at du hører ind under en af følgende grupper:

 1. Er ofre for røveri, vold eller voldtægt
 2. Er ofre for trafikulykker eller andre ulykker
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 4. Er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 5. Er pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 6. Er pårørende ved dødsfald
 7. Har forsøgt selvmord
 8. Har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 9. Inden de er fyldt 18 år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 10. Personer med let til moderat depression der på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år
 11. Personer, der lider af let til moderat angst, herunder også let til moderat OCD, der på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år.

Henvisning til kategorierne 1-8 skal normalt udstedes inden 6 måneder efter den begivenhed, der er årsag til behovet for psykologhjælp. Henvisningen skal dog senest være udstedt 12 måneder efter den begivenhed, der er årsag til henvisningen, indtrådte. Der kan ikke udstedes henvisning senere end dette tidspunkt.

Henvisning til personer, der er omfattet af kategori 9, 10 og 11 kan ske uden tidsgrænserne.

 • Der kan højst ydes tilskud til op til 12 konsultationer pr. sikret pr. behandlingsforløb. Personer med let til moderat depression (persongruppe 10) og personer der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD (persongruppe 11) kan modtage tilskud op til yderligere 12 behandlinger efter genhenvisning fra praktiserende læger.
 • Du kan frit vælge mellem psykologerne i hele landet, som er tilmeldt overenskomsten.
 • Sygesikringen yder et tilskud på 60% af psykologens honorar. Dog betaler Regionen 100 % af psykologens honorar, hvis man er mellem 18 og 24 år og henvist på depression el. angst.