Tjenestemandspension

Regulering af tjenestemandspension

Tjenestemandspensionen skal reguleres den 1. april 2024. Reguleringens størrelse er endnu ikke fastlagt, og forventes først at blive offentliggjort fra midten til slutningen af april. Dette skyldes, at aftalen for OK24 på det statslige område først skal godkendes, før størrelsen af reguleringen kan fastsættes.  

Når reguleringen er blevet fastlagt, vil tjenestemandspensioner, der allerede udbetales, automatisk blive reguleret fra den 1. april 2024. Eventuelle manglende reguleringer vil blive udbetalt sammen med den første pension efter reguleringen.  

Få overblik over din tjenestemandspension

Det er her, du bestiller udbetalingen af din opsatte tjenestemandspension. 

Her kan du også beregne din tjenestemandspension og bl.a. se:

  • din pensionsudbetalingsalder
  • dit førtidspensionsfradrag
  • dit ansættelsesforløb
  • din optjente pensionsalder
  • din beskæftigelsesgrad
  • dit løntrin/skalatrin.

Tjenestemandspension

Du kan læse om reglerne for tjenestemandspension her:

Fuldmagt - hvis en anden skal hjælpe

Udbetaling af tjenestemandspension

Tjenestemandspension er forudbetalt og bliver udbetalt den sidste bankdag i måneden.

Beløbet for december kan være ændret med få ører ift. din sidste udbetaling.

Er du kommunal, regional eller tidligere amts tjenestemand?

Så skal du ikke kontakte Udbetaling Danmark, men i stedet kontakte din kommune eller region, eller den region som det tidligere amt er en del af i dag.