Hvorfor er min udbetaling ændret

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Regulering af din pension

Tjenestemandspension reguleres løbende, så den svarer til reguleringen af tjenestemandslønnen.

Den seneste regulering havde virkning fra 1. april 2018, og din pension er derfor steget fra samme dato. Men da reguleringen først blev offentliggjort i juli, har det ikke været muligt at udbetale din pension med reguleringen for april, maj, juni og juli. 

I din udbetalte tjenestemandspension for august 2018 indgår derfor både denne måneds pension og de manglende beløb for april, maj, juni og juli. Det er derfor, at din udbetaling har været højere end normalt.

Din pension for september er den pension, du vil få udbetalt fremover. Pensionen vil være lavere end udbetaling for august, fordi udbetalingen ikke indeholder reguleringer fra de foregående måneder.

Der er sket ændringer i mine skatteforhold

Der kan være sket ændringer i dine skattefradrag, som kan have betydning for din månedlige udbetaling.

Du kan kontakte Skattestyrelsen for nærmere informationer om dine personlige skatteforhold.