Sådan behandler Lønmodtagernes Feriemidler dine personoplysninger

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Her kan du læse, hvilke oplysninger Lønmodtagernes Feriemidler behandler, hvordan de behandler dem, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Du får denne orientering, fordi vi skal oplyse dig om, at Lønmodtagernes Feriemidler behandler oplysninger om dig som led i sagsbehandlingen. Disse oplysninger kaldes personoplysninger. 

Lønmodtagernes Feriemidler behandler fx oplysninger om:

  • din egen og din arbejdsgivers identitet- ansættelsesforhold
  • dine feriemidler og feriedage for overgangsåret
  • din a-indkomst i overgangsåret
  • hvis du søger om udbetaling af feriemidlerne, kan vi have oplysning om din ret til efterløn, førtidspension, udrejse af Danmark mv. 
  • skatteforhold

Lønmodtagernes Feriemidler får oplysningerne fra Skattestyrelsens indkomstregister, som din arbejdsgiver har foretaget indberetning til, fra FerieKonto, Feriepengeinfo, CPR-registret og fra offentlige myndigheder.

Lønmodtagernes Feriemidler behandler dine personoplysninger på baggrund af Bekendtgørelse af lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler af 30. januar 2018 med senere ændring af 1. maj 2019.

Lønmodtagernes Feriemidler kan samkøre oplysninger til kontrol af de indberettede feriemidler mv., fx for at afdække svig. Dette kan eventuelt ske med bistand fra Udbetaling Danmark ud fra særregler i lov om Udbetaling Danmark og efter fastlagte retningslinjer, herunder for sletning af data.

Som led i sagsbehandlingen kan det være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til fx Skatteforvaltningen, Udbetaling Danmark, Kommuner, A-kasser eller pengeinstitutter, der ifølge loven har krav på at få oplysningerne, eller som Lønmodtagernes Feriemidler samarbejder med.

Lønmodtagernes Feriemidler sletter krav og sager i takt med, at de forældes.

Hvis du ringer til Lønmodtagernes Feriemidler, kan du blive spurgt, om Lønmodtagernes Feriemidler må optage samtalen. Optagelserne bruges alene til uddannelse af medarbejderne og forbedring af kundernes oplevelse. Samtalen optages kun, hvis du siger ja til det. Optagne samtaler slettes efter to måneder, og du kan altid bede om at få slettet samtalen før ved at kontakte Lønmodtagernes Feriemidler.

Du kan gøre indsigelse mod, at Lønmodtagernes Feriemidler har personoplysninger om dig.

Du kan få kopi af de oplysninger, som Lønmodtagernes Feriemidler har om dig.

Du kan også bede om:

  • at få dine personoplysninger berigtiget eller slettet
  • at Lønmodtagernes Feriemidler sætter behandlingen af oplysningerne i bero
  • at få sendt oplysningerne til dig eller en anden.

Endelig kan du gøre indsigelse mod, at Lønmodtagernes Feriemidler træffer automatiserede afgørelser.

Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, eller ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte Lønmodtagernes Feriemidler:

Du kan også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på dpo@atp.dk  eller telefon 70 11 12 13.

Er du uenig i den måde, Lønmodtagernes Feriemidler behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet.

Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans over Lønmodtagernes Feriemidlers behandling af personoplysninger. Er du uenig i Lønmodtagernes Feriemidlers håndtering eller afgørelse af din sag, skal du kontakte dem direkte.