Sådan behandler Lønmodtagernes Feriemidler dine personoplysninger

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Når du er i kontakt med Lønmodtagernes Feriemidler om tilgodehavende feriemidler, behandler Lønmodtagernes Feriemidler oplysninger om dig som led i sagsbehandlingen. Disse oplysninger kaldes personoplysninger.

Lønmodtagernes Feriemidler behandler sager, der omfatter:

 • Registrering af tilgodehavende feriemidler
 • Kontoopgørelse og tilskrivning af regulering
 • Udbetaling af feriemidler

Her kan du læse, hvilke oplysninger Lønmodtagernes Feriemidler behandler, hvordan oplysningerne behandles, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Dataansvarlig for Lønmodtagernes Feriemidler er LD Fonde, CVR-nr. 61552812.

Lønmodtagernes Feriemidler behandler fx oplysninger om:

 • din egen identitet
 • din arbejdsgivers identitet
 • ansættelsesforhold
 • indkomstforhold
 • skatteforhold
 • kontonummer.

Oplysningerne kan også komme fra din arbejdsgiver, offentlige myndigheder, fx Skatteforvaltningen og CPR-registret.

Lønmodtagernes Feriemidler behandler dine personoplysninger på baggrund af Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, LOV nr 58 af 30/01/2018 med senere ændringer. Seneste ændring er i Lov om ændring af lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, LOV nr 465 af 20/03/2021.

Lønmodtagernes Feriemidler kan få og samkøre oplysninger til sagsbehandling og til kontrol af udbetalinger mv. Dette kan eventuelt ske med hjælp fra Udbetaling Danmark ud fra særregler i lov om Udbetaling Danmark og efter fastlagte retningslinjer, herunder for sletning af data.

Lønmodtagernes Feriemidler kan videregive oplysninger om dig til andre offentlige myndigheder fx Skatteforvaltningen, Lønmodtagernes Garantifond, Udbetaling Danmark og pengeinstitutter, der ifølge loven har krav på at få oplysningerne, eller som Lønmodtagernes Feriemidler samarbejder med. I særlige tilfælde vil vi videregive dine personoplysninger til lande udenfor EU/EØS, dog alene i det tilfælde at din arbejdsgiver er bosat udenfor EU/EØS.

Lønmodtagernes Feriemidler gemmer dine oplysninger under behandlingen af din sag og sletter dem tidligst 3 år efter feriemidlerne er udbetalt og feriemidlerne af din arbejdsgiver er fuldt indbetalt til fonden. Oplysningerne gemmes efter sagens afslutning på baggrund af dokumentationskrav i fx Bogføringsloven og Offentlighedsloven.

Hvis du ringer til Lønmodtagernes Feriemidler, kan du blive spurgt, om Lønmodtagernes Feriemidler må optage samtalen. Optagelserne bruges alene til uddannelse af medarbejderne og forbedring af kundernes oplevelse. Samtalen slettes efter to måneder, men du kan altid få slettet samtalen tidligere ved at kontakte Lønmodtagernes Feriemidler.

Du kan gøre indsigelse mod, at Lønmodtagernes Feriemidler har personoplysninger om dig.

Du kan få en kopi af de oplysninger, som Lønmodtagernes Feriemidler har om dig.

Du kan også bede om:

 • at få dine personoplysninger rettet eller slettet
 • at få sendt oplysningerne til dig eller en anden
 • at Lønmodtagernes Feriemidler sætter behandlingen af oplysningerne i bero.

Endelig kan du gøre indsigelse mod, at Lønmodtagernes Feriemidler træffer automatiserede afgørelser.

Hvis du beder om at få slettet dine personoplysninger, er det ikke sikkert, at Lønmodtagernes Feriemidler kan efterkomme din anmodning. Dette kan bl.a. skyldes, at dine personoplysninger indgår i en sag om udbetaling til en tredje part eller et lovkrav.

Har du spørgsmål til din sag fra Lønmodtagernes Feriemidler?

Har du spørgsmål til din sag fra Lønmodtagernes Feriemidler, skal du kontakte Lønmodtagernes Feriemidler.

Har du spørgsmål om dine personoplysninger?

Har du spørgsmål til Lønmodtagernes Feriemidlers behandling af dine personoplysninger, eller vil du gøre brug af dine rettigheder, om fx indsigt i eller rettelse af dine personoplysninger, kan du kontakte Lønmodtagernes Feriemidler. 

Hvis du skriver til Lønmodtagernes Feriemidler, skriv venligst ’personoplysninger’ i overskriften.

Er du utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger?

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du mener,

 • at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger
 • at Lønmodtagernes Feriemidler ikke har overholdt dine rettigheder.

LD Fondes databeskyttelsesrådgiver er DPO Team ApS. Kontakt dem via kontaktformularen på deres hjemmeside:

Er du uenig i den måde, Lønmodtagernes Feriemidler behandler dine personoplysninger, kan du også klage til Datatilsynet.

Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans over Lønmodtagernes Feriemidlers behandling af personoplysninger, men ikke i forhold til håndteringen af din sag.

Er du uenig i Lønmodtagernes Feriemidlers håndtering af din sag, skal du kontakte Lønmodtagernes Feriemidler.