Vil du søge om at starte tidlig pension

Du kan først starte på tidlig pension, når du har fået ret til tidlig pension

Start

Sådan søger du om at starte tidlig pension

Udbetaling Danmark kontakter dig tre måneder før, du kan starte udbetaling af tidlig pension.

Du vil modtage et brev fra os, hvor du kan se oplysninger om dine pensionsordninger og en vejledende beregning af din ydelse.

Du kan ikke søge om at starte udbetaling af tidlig pension, før du har modtaget dette brev.

Du kan først søge om udbetaling af tidlig pension, når Udbetaling Danmark har afgjort, om du har ret til tidlig pension.

Vi kontakter dig tre måneder før, du kan starte udbetaling af tidlig pension. Du vil modtage et brev fra os, hvor du kan se oplysninger om dine pensionsordninger og en vejledende beregning af din ydelse. 

Du kan ikke søge om at starte udbetaling af tidlig pension, før du har modtaget dette brev. Derefter skal du søge om at starte udbetaling af tidlig pension, og det skal du gøre senest to måneder før det tidspunkt, du ønsker tidlig pension udbetalt fra.

Start Søg om at starte udbetaling af tidlig pension

Du kan først søge om at starte udbetaling af tidlig pension, når Udbetaling Danmark har afgjort, om du har fået ret til tidlig pension, og tidligst tre måneder før du kan starte udbetalingen.

Udbetaling Danmark kontakter dig, tre måneder før du kan starte udbetaling af tidlig pension. Du vil modtage et brev fra os, hvor du kan se oplysninger om dine pensionsordninger og en vejledende beregning af din ydelse. Du kan ikke søge om at starte udbetaling af tidlig pension, før du har modtaget dette brev.

Ansøgning om udbetaling af tidlig pension har en sagsbehandlingsfrist på 3 uger. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for ansøgning om udbetaling af tidlig pension er i øjeblikket 3 uger.

Søg om at starte udbetaling af tidlig pension digitalt med dit MitID her:

Vær opmærksom på, at der kan gå op til 48 timer, før du modtager kvitteringen for din ansøgning om at starte udbetaling af tidlig pension via Digital Post. 

Husk, at du skal bevare aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet

For at du kan få udbetalt tidlig pension, skal du bevare din tilknytning til arbejdsmarkedet i en sammenhængende periode på 12 til 3 måneder før, du vil gå på tidlig pension.
Prøv beregneren eller læs mere under ’Aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet’.

Læs mere om udbetaling af tidlig pension under ’Hvornår kan jeg søge om at starte udbetaling af tidlig pension’. 

Træffes din afgørelse om ret til tidlig pension mindre end 3 måneder før, du kan starte udbetaling af tidlig pension, skal du søge om udbetaling senest to måneder efter afgørelsen.

Søger du om udbetaling via selvbetjeningsløsningen, skal din ansøgning være sendt senest to måneder efter, at afgørelsen er truffet. Søger du via blanket, skal Udbetaling Danmark have modtaget blanketten senest to måneder efter afgørelsen.

Du kan have ret til at få udbetalt tidlig pension med tilbagevirkende kraft, men det afhænger bl.a. af, hvornår du har søgt om retten til tidlig pension.

Læs mere under  'Kan jeg få udbetalt tidlig pension med tilbagevirkende kraft?' 

Sådan bevarer du retten til tidlig pension

Start Beregn aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet tidlig pension

Du kan bevare ret til tidlig pension, hvis du opfylder betingelserne nedenfor, når du skal starte udbetaling af tidlig pension. 

Aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet

Du skal bevare en aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet gennem beskæftigelse eller som medlem af en a-kasse, efter at Udbetaling Danmark har truffet afgørelse om din ret til tidlig pension.

Tilknytningen til arbejdsmarkedet skal være opfyldt i en sammenhængende periode på 9 måneder, der ligger umiddelbart før det tidspunkt, hvor der er 3 måneder til, at du starter udbetaling af tidlig pension. 

Eksempel: Hvis du kan gå på tidlig pension den 1. januar 2024, så ligger perioden med krav til aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet i de 9 måneder, der er fra 1. januar 2023 til 1. oktober 2023. Den 1. oktober 2023 er der 3 måneder, til du kan overgå til tidlig pension.

Overgangsordning for borgere, der ønsker at starte udbetaling inden 1. marts 2023

Der er en overgangsordning for borgere, der ønsker at starte udbetaling af tidlig pension inden 1. marts 2023. Læs mere om overgangsordningen i afsnittet 'Betingelser for at starte udbetaling af tidlig pension'.

Hvor lang tid før første udbetaling, skal du have aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet?

I eksemplet nedenfor kan du se, hvor mange måneder du skal have aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, for at du kan starte udbetaling af tidlig pension på det tidspunkt, du ønsker. 

I kolonne 1 kan du se den dato, hvor du ønsker at starte din udbetaling af tidlig pension. I kolonne 2 og 3 kan du se fra-dato og til-dato for den periode, hvor du skal bevare aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet for at opfylde betingelserne. I kolonne 4 kan du se det samlede antal måneder, som du skal have aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet i.  

Tabellen viser, at hvis du ønsker, at din første udbetaling af tidlig pension skal starte i januar, februar, marts, april, maj eller juni 2022, så er der ingen krav om at bevare aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet i perioden op til. Hvis du ønsker, at din første udbetaling af tidlig pension skal starte i juli 2022, så skal du for at opfylde betingelserne bevare aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet i perioden fra den 1. marts 2022 til og med den 31. marts 2022 – det vil sige sammenlagt 1 måneds aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis du ønsker, at din første udbetaling af tidlig pension skal starte i august 2022, så skal du for at opfylde betingelserne bevare aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet i perioden fra den 1. marts 2022 til og med den 30. april 2022 – det vil sige sammenlagt 2 måneders aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis du ønsker, at din første udbetaling af tidlig pension skal starte i september 2022, så skal du for at opfylde betingelserne bevare aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet i perioden fra den 1. marts 2022 til og med den 31. maj 2022 – det vil sige sammenlagt 3 måneders aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis du ønsker, at din første udbetaling af tidlig pension skal starte i oktober 2022, så skal du for at opfylde betingelserne bevare aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet i perioden fra den 1. marts 2022 til og med den 30. juni 2022 – det vil sige sammenlagt 4 måneders aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis du ønsker, at din første udbetaling af tidlig pension skal starte i november 2022, så skal du for at opfylde betingelserne bevare aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet i perioden fra den 1. marts 2022 til og med den 31. juli 2022 – det vil sige sammenlagt 5 måneders aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis du ønsker, at din første udbetaling af tidlig pension skal starte i december 2022, så skal du for at opfylde betingelserne bevare aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet i perioden fra den 1. marts 2022 til og med den 31. august 2022 – det vil sige sammenlagt 6 måneders aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis du ønsker, at din første udbetaling af tidlig pension skal starte i januar 2023, så skal du for at opfylde betingelserne bevare aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet i perioden fra den 1. marts 2022 til og med den 30. september 2022 – det vil sige sammenlagt 7 måneders aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis du ønsker, at din første udbetaling af tidlig pension skal starte i februar 2023, så skal du for at opfylde betingelserne bevare aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet i perioden fra den 1. marts 2022 til og med den 31. oktober 2022 – det vil sige sammenlagt 8 måneders aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis du ønsker, at din første udbetaling af tidlig pension skal starte i marts 2023, så skal du for at opfylde betingelserne bevare aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet i perioden fra den 1. marts 2022 til og med den 30. november 2022 – det vil sige sammenlagt 9 måneders aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis du ønsker, at din første udbetaling af tidlig pension skal starte i april 2023, så skal du for at opfylde betingelserne bevare aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet i perioden fra den 1. april 2022 til og med den 31. december 2022 – det vil sige sammenlagt 9 måneders aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis du ønsker, at din første udbetaling af tidlig pension skal starte i maj 2023, så skal du for at opfylde betingelserne bevare aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet i perioden fra den 1. maj 2022 til og med den 31. januar 2023 – det vil sige sammenlagt 9 måneders aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis du ønsker, at din første udbetaling af tidlig pension skal starte i juni 2023, så skal du for at opfylde betingelserne bevare aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet i perioden fra den 1. juni 2022 til og med den 28. februar 2023 – det vil sige sammenlagt 9 måneders aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Og sådan fortsætter det med 9 måneders aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, frem til 3 måneder før du vil starte udbetaling af tidlig pension.

Sådan bevarer du aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet

Du bevarer aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet gennem beskæftigelse eller som medlem af en a-kasse.

Beskæftigelse defineres som: 

 • beskæftigelse som lønmodtager i minimum 39 løntimer pr. måned
 • ansættelse i fleksjob
 • perioder med sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb
 • perioder, hvor en forælder modtager tabt arbejdsfortjeneste efter §§ 87 og 88 i barnets lov
 • perioder med barselsdagpenge
 • perioder med ledighedsydelse
 • beskæftigelse som selvstændigt erhvervsdrivende, eller
 • beskæftigelse med B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke indgår i opgørelsen af en selvstændig virksomheds overskud eller underskud. Minimumskravet om 39 løntimer pr. måned gælder også ved beskæftigelse med B-indkomst. Ved beskæftigelse med B-indkomst, hvor der ikke er indberettet løntimer, omregnes indtægten med omregningssatsen på 136,81 kr. (2024).

Selvstændig virksomhed

Beskæftigelseskravet er opfyldt, hvis du kan dokumentere at have drevet selvstændig virksomhed, hvoraf virksomheden er beskattet efter reglerne om erhvervsbeskatning.

Hvis virksomheden er drevet i selskabsform, bliver du vurderet ud fra din tilknytning til arbejdsmarkedet eller som medlem af en a-kasse.

Medlemskab af a-kasse

Ved opfyldelse af kravet om arbejdsmarkedstilknytning gennem medlemskab af en a-kasse, er det en betingelse, at din indmeldelse i en a-kasse er sket senest 2 år før, du når folkepensionsalderen. Du skal kontakte en a-kasse, hvis du ønsker vejledning om reglerne for indmeldelse i en a-kasse.

Der er ikke krav om, at du i tilfælde af ledighed skal have anmodet om dagpenge og dermed stå til rådighed for arbejdsmarkedet, for at opfylde kravet om arbejdsmarkedstilknytning via a-kassemedlemsskab.

Hvis du overgår fra fleksydelse til tidlig pension, skal du ikke opfylde betingelserne for aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet.

Beskæftigelse i EU/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien

Hvis du kan dokumentere beskæftigelse, eller dokumentere at du har været arbejdsløshedsforsikret i et andet EU/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien i perioden, kan du opfylde kravet om arbejdsmarkedstilknytning.

Beskæftigelse uden angivelse af løntimer

Beskæftigelse uden løntimer eller B-indkomst og honorar hvoraf der er indbetalt AM-bidrag, indgår i opgørelsen til kravet om aktuel arbejdsmarkedstilknytning. Indtægten omregnes med omregningssatsen på 136,81 kr. (2024).

Beregn aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet

Her kan du beregne, hvor mange måneder du skal have aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, for at du kan starte udbetaling af tidlig pension på det tidspunkt, du ønsker.

Start Send dokumentation til Tidlig Pension

Du skal bevare en aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet gennem beskæftigelse eller som medlem af en a-kasse for at have ret til at få udbetalt tidlig pension.

Din tilknytning til arbejdsmarkedet skal være opfyldt i en sammenhængende periode på 9 måneder, der ligger umiddelbart før det tidspunkt, hvor der er 3 måneder til, at du starter udbetaling af tidlig pension. 

Udbetaling Danmark henter oplysninger fra skattemyndighederne, CVR-registeret og eventuel relevant a-kasse. Hvis vi mangler oplysninger om din aktuelle tilknytning til arbejdsmarkedet, kontakter vi dig.

Vær opmærksom på, at du skal sende dokumentation til os senest 14 dage efter, at vi har kontaktet dig.

Hvis du har været 14-dagslønnet, ugelønnet eller løsarbejder

Hvis du har været 14-dagslønnet, ugelønnet eller løsarbejder uden løn under ferie, skal du sende dokumentation for tilknytning til arbejdsmarkedet, fx udbetaling af feriepenge.

Hvis du har været selvstændig

Hvis du har været selvstændig, skal du sende dokumentation for, at du har drevet selvstændig virksomhed i hele perioden, og at virksomheden beskattes efter reglerne om erhvervsbeskatning.
Du kan også sende forskudsopgørelser til os, der dækker perioden. 

Hvis du har været i beskæftigelse i EU/EØS, Schweiz eller Storbritannien

Du skal sende dokumentation til os, hvis du har været i beskæftigelse i EU/EØS, Schweiz eller Storbritannien.

Du kan også opfylde kravet om aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, når:

 • Du er i fleksjob
 • Du modtager sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb
 • Du som forældre modtager tabt arbejdsfortjeneste efter §§ 87 og 88 i barnets lov
 • Du modtager barselsdagpenge
 • Du modtager ledighedsydelse
 • Du har B-indkomst, der betales AM-bidrag af, og som ikke indgår i selvstændig virksomhed

Send dokumentation

Du kan sende din dokumentation for aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet digitalt via selvbetjeningsløsningen:

Din udbetaling af tidlig pension

Du kan tidligst få udbetalt tidlig pension fra den 1. i måneden efter, at Udbetaling Danmark har truffet afgørelse om udbetaling af tidlig pension. Samtidigt må du ikke være skyld i, at sagsbehandlingen af din sag om tidlig pension trækker ud.

Der er dog enkelte undtagelser, som betyder, at tidlig pension kan udbetales med tilbagevirkende kraft.

Læs mere under 'Kan jeg få udbetalt tidlig pension med tilbagevirkende kraft?'.

Start Beregn din vejledende ydelse tidlig pension

Går du på tidlig pension, kan du maksimalt få 14.456 kr. (2024) om måneden før skat. Beløbet er for 2024, og det vil blive reguleret én gang om året.

Du skal også opfylde de generelle betingelser, der er for at modtage tidlig pension, og du skal bevare aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Retten til fuld ydelse er betinget af 

 • At du ikke har en indtægt fra personligt arbejde på over 26.200 kr. (2024) før skat om året, inkl. arbejdsmarkedsbidrag. Når du i et kalenderår har tjent mere end de 26.200 kr. (2024), vil din ydelse blive sat ned med 64 pct. af den indtægt som overstiger 26.200 kr. (2024). 
 • Størrelsen af dine pensionsformue. Hvis størrelsen på din pensionsformue overstiger fradragsbeløbet på 109.100 kr. (2024), beregnes fradraget som 80 pct. af dine løbende livsvarige pensioner og 5 pct. for øvrige pensionsordninger. Tidlig pension nedsættes i hele perioden med det beregnede beløb, som overstiger bundfradraget på 109.100 kr. (2024). Nedsættelsen af tidlig pension sker, uanset om pensionen bliver udbetalt eller ej. Tidlig pension kan bortfalde helt, hvis din pensionsformue er over en vis størrelse. 
 • At du har haft fast bopæl i Danmark i 9/10 dele af tiden, fra du fyldte 15 år, til du overgår til udbetaling af tidlig pension. Hvis betingelsen for fuld pension ikke er opfyldt, fastsætter Udbetaling Danmark størrelsen af ydelsen efter forholdet mellem din bopælstid og 9/10 dele af tiden, fra du fyldte 15 år, til du overgår til udbetaling af tidlig pension.

Pensionsformuen opgøres 1/2 år før det tidspunkt, du tidligst har mulighed for at gå på tidlig pension.

Din ægtefælle eller samlevers indtægt eller formue påvirker ikke størrelsen af din ydelse. 

Se eksempel

Eksemplet viser, hvor meget den månedlige ydelse vil blive nedsat med, hvis du har en forventet årlig udbetaling på din livsvarige pension på 120.000 kr., en kapitalpension (depotværdi) på 450.000 kr. og en ratepension (depotværdi) på 300.000 kr.

PENSION BEREGNING  PENSIONSSUM 
Livsvarig pension, forventet årlig udbetaling = 120.000   80% af 120.000 96.000 
Kapitalpension, depotværdi = 450.000  5% af 450.000 22.500
Ratepension, depotværdi = 300.000  5% af 300.000  15.000
Bundfradrag    -109.100 
Nedsættelse i tidlig pension pr. år     24.400
Nedsættelse i tidlig pension pr. måned     2.033 

Pensioner, der indgår i nedsættelse af tidlig pension

Følgende pensioner indgår i nedsættelse af tidlig pension

 • Livsvarig pension
 • Ratepension
 • Kapitalpension
 • Aldersordninger
 • Tilsvarende udenlandske pensioner

Udbetaling af pension fra invalidepension, ægtefælle- eller samleverpension eller børnepension påvirker ikke størrelsen af din ydelse.
Indtægt fra aktie- og kapitalindkomst vil heller ikke påvirke størrelsen af din ydelse. 
Der er ikke forskel på private eller arbejdsmarkedspensioner.

Beregn vejledende ydelse

Du kan beregne din vejledende ydelse i ydelsesberegneren. 

Start Beregn din vejledende ydelse tidlig pension

Her kan du beregne vejledende ydelse for tidlig pension.

Vær opmærksom på, at dette er en vejledende beregning. I det beregnede beløb er der ikke taget højde for periode med arbejde og/eller bopæl i udlandet, evt. lønindtægt og/eller overskud af selvstændig virksomhed efter overgang til tidlig pension samt manglende eller forkerte oplysninger om pensioner i din pensionsopgørelse. 

Det anbefales, at du har følgende klar:

 • Oplysninger om din årlige udbetaling af livsvarig pension
 • Oplysninger om anden pensionsformue

Udbetaling af invalidepension, ægtefælle-, samlever- og børnepension, samt din ATP-opsparing påvirker ikke størrelsen af din ydelse. 

Indtægt fra aktie- og kapitalindkomst vil heller ikke påvirke størrelsen af din ydelse.

Sådan påvirker din pensionsformue tidlig pension

Dine pensionsselskaber har indberettet værdien af dine pensionsordninger 6 måneder før, der er tre år til, du når folkepensionsalderen. Hvis du er født før 01.07.1959 bliver værdien af dine pensionsordninger opgjort på et andet tidspunkt. 

Sådan påvirker din pensionsformue tidlig pension:

 • Hvis størrelsen på din pensionsformue overstiger fradragsbeløbet på 109.100 kr. (2024), beregnes fradraget som 80 pct. af dine løbende livsvarige pensioner og 5 pct. for øvrige pensionsordninger.
 • Nedsættelsen af tidlig pension sker, uanset om pensionen bliver udbetalt eller ej.

 • Din udbetaling af tidlig pension kan bortfalde helt pga. din pensionsformue.

Se eksempel

Eksemplet viser, hvor meget den månedlige ydelse vil blive nedsat med, hvis du har en forventet årlig udbetaling på din livsvarige pension på 120.000 kr., en kapitalpension (depotværdi) på 450.000 kr. og en ratepension (depotværdi) på 300.000 kr.

PENSION BEREGNING  PENSIONSSUM 
Livsvarig pension, forventet årlig udbetaling = 120.000   80% af 120.000 96.000 
Kapitalpension, depotværdi = 450.000  5% af 450.000 22.500
Ratepension, depotværdi = 300.000  5% af 300.000  15.000
Bundfradrag    -109.100 
Nedsættelse i tidlig pension pr. år     24.400
Nedsættelse i tidlig pension pr. måned     2.033

Pensioner, der indgår i nedsættelse af tidlig pension

Følgende pensioner indgår i nedsættelse af tidlig pension:

 • Livsvarig pension
 • Ratepension
 • Kapitalpension
 • Aldersordninger
 • Tilsvarende udenlandske pensioner
 • Lønmodtagernes Dyrtidsfond, LD

Udbetaling af invalidepension, ægtefælle-, samlever- og børnepension, samt din ATP-opsparing påvirker ikke størrelsen af din ydelse
Indtægt fra aktie- og kapitalindkomst vil heller ikke påvirke størrelsen af din ydelse.
Der er ikke forskel på private eller arbejdsmarkedspensioner.

Udbetaling fra pensionsordninger efter det fyldte 60. år 

Udbetalinger fra pensionsordninger efter du er fyldt 60. år indgår i beregning af nedsættelsen for pensionsordninger. Løbende udbetalinger fra livsvarige pension indgår i pensionsopgørelsen med 1/3 del af det udbetalte beløb. For øvrige pensionsordninger indgår i pensionsopgørelsen med det udbetalte beløb før skat. Hvis de udbetalinger du har modtaget efter du er fyldt 60. år allerede er modregnet i andre offentlige ydelser, skal beløbene ikke indgå i pensionsopgørelsen til tidlig pension. Du skal derfor indsende dokumentation for modregningen, når du søger om udbetaling af tidlig pension.

Vi har hentet oplysninger om dine pensionsordninger i Skattestyrelsens pensionsregister. Du skal selv tjekke oplysningerne og rette dem, når du søger om at starte udbetaling af tidlig pension, hvis de er forkerte.

Du skal give Udbetaling Danmark besked, hvis:

 • der er sket ændringer i dine pensionsordninger i opgørelsesperioden (på de 6 måneder)
 • du har pensionsordninger, der ikke fremgår af din pensionsopgørelse

En ændring kan fx være at:

 • du har påbegyndt udbetaling fra en pensionsordning i opgørelsesperioden
 • du har påbegyndt en udbetaling fra en pensionsordning og samtidig er blevet modregnet i en anden offentlig forsørgerydelse
 • du har pensionsordninger, som ikke fremgår af oversigten, herunder også udenlandske pensionsordninger

du har foretaget ekstraordinære indbetalinger på en pensionsordning i opgørelsesperioden

Hvis du har ændringer

Hvis du har ændringer til dine pensionsopgørelse, skal du sende dokumentation for ændringerne. Din dokumentation skal indeholde oplysninger, som gør det muligt at opgøre din pensionsordning på ny. Du skal sende oplysningerne til Udbetaling Danmark senest 14 dage efter, at du har søgt om at starte udbetaling af tidlig pension.

Din pensionsopgørelse indeholder de oplysninger, som Udbetaling Danmark har indhentet via dit pensionsselskab/bank fra Skattestyrelsen. Dit pensionsselskab og/eller din bank har indberettet værdien af dine pensionsordninger på det tidspunkt, hvor du har nået opgørelsesalderen. Opgørelsesalderen afhænger af, hvornår du er født. Du kan finde din opgørelsesalder nedenfor.

HVORNÅR ER DU FØDT?  DIN OPGØRELSESALDER ER 
 01.07.1955 til 31.12.1955  62 år
 01.01.1956 til 30.06.1956  62,5 år
 01.07.1956 til 31.12.1958  63 år
 01.01.1959 til 30.06.1959  63,5 år
 01.07.1959 til 31.12.1962  64 år

Hvad bliver indberettet?

Dit pensionsselskab/bank indberetter værdien af dine pensionsordninger på tidspunktet for din opgørelsesalder. Derudover indberetter de, hvis du har fået eller får udbetaling fra en eller flere af dine pensionsordninger indtil din opgørelsesalder. Det gælder både, hvis du har fået udbetalt engangsbeløb, og hvis du modtager løbende udbetaling indtil din opgørelsesalder.

Livsvarig pension

Livsvarig pension er indberettet med en forventet årlig ydelse opgjort på tidspunktet for din opgørelsesalder. I beløbet er medtaget kendte fremskrivninger, fx hvis du fortsat er i arbejde og løbende indbetaler til din pensionsordning gennem din ansættelse. Indberetningsbeløbet er opgjort før skat.

Udbetaling fra livsvarig pension, efter det fyldte 60. år og indtil opgørelsesalderen, indgår separat med 1/3 del af det udbetalte beløb. I din pensionsopgørelse er beløbet markeret med et ’Ja’ i feltet ’Udbetalt’ og ’Livsvarig pension’ i pensionstype. 

Ratepension

Ratepension, hvor der forsat sker indbetaling til, er indberettet med den samlede værdi af ordningen inklusiv aftaleindbetalinger og afkast. Ratepension, hvor der ikke sker indbetaling på, er indberettet med den aktuelle værdi af ordningen. Aftalte udbetalinger er fratrukket det indberettede beløb. Indberetningsbeløbet er opgjort før skat.

Udbetaling fra ratepension efter det fyldte 60. år og indtil din opgørelsesalder vil være indberettet separat med det udbetalte beløb. I din pensionsopgørelse er beløbet markeret med et ’Ja’ i feltet ’Udbetalt’ og ’Ratepension’ i pensionstype.

Kapitalpension 

Kapitalpension, hvor der forsat sker indbetaling til, er indberettet med den samlede værdi på ordningen inkl. aftaleindbetalinger og afkast. Kapitalpension, hvor der ikke sker indbetaling til, er indberettet med den aktuelle værdi på ordningen. Aftalte udbetalinger er fratrukket det indberettede beløb. Indberetningsbeløbet er opgjort før afgift. 

Udbetaling fra kapitalpension efter det fyldte 60. år og indtil din opgørelsesalder vil være indberettet med det udbetalt beløb. I din pensionsopgørelse er beløbet markeret med et ’Ja’ i feltet ’Udbetalt’ og ’Kapitalpension’ i pensionstype.

Aldersordning

Aldersordning, hvor der forsat sker indbetaling til, er indberettet med den samlede værdi på ordningen inkl. aftaleindbetalinger og afkast. Kapitalpension, hvor der ikke sker indbetaling til, er indberettet med den aktuelle værdi på ordningen. Aftalte udbetalinger er fratrukket det indberettede beløb. Indberetningsbeløbet er bruttoficeret ved at dividere nettoværdien med 0,627. 

Udbetaling fra aldersordninger efter det fyldte 60. år, og indtil din opgørelsesalder, vil være indberettet med det udbetalte beløb. I din pensionsopgørelse er beløbet markeret med et ’Ja’ i feltet ’Udbetalt’ og ’Aldersordning’ i pensionstype. Indberetningsbeløbet er bruttoficeret ved at dividere nettoværdien med 0,627.

Du skal kontrollere din pensionsopgørelse, inden du søger om at starte udbetaling af tidlig pension. Læs mere om, hvordan du kontrollerer din pensionsopgørelse, under ’Hvordan kontrollerer jeg min pensionsopgørelse?’.

Dine pensionsselskaber har indberettet værdien af dine pensionsordninger 6 måneder før, der er tre år til, du når folkepensionsalderen. 

Hvis du er født før 01.07.1959 bliver værdien af dine pensionsordninger opgjort på et andet tidspunkt.  Her kan du se, hvornår dine pensionsordninger er opgjort: 

                         OPGØRELSESPERIODEN   
HVORNÅR ER DU FØDT?   OPGØRELSESTIDSPUNKT OPGØRELSESALDER  FOLKEPENSIONSALDER 
01.07.1955 - 31.12.1955  61,5 år 62 år  67 år 
01.01.1956 - 30.06.1956  62 år 62,5 år  67 år 
01.07.1956 - 31.12.1958  62,5 år 63 år  67 år 
01.01.1959 - 30.06.1959  63 år 63,5 år  67 år 
01.07.1959 - 31.12.1962   63,5 år 64 år  67 år 

I selvbetjeningsløsningen eller i det brev, som du har modtaget fra Udbetaling Danmark om din mulighed for at søge om udbetaling af tidlig pension, kan du se den præcise dato for, hvornår dine pensionsordninger er blevet opgjort. 

Læs mere om, hvordan din pensionsformue påvirker tidlig pension, under ’Hvordan påvirker min pensionsformue tidlig pension?'.

Hvis du har spørgsmål til dine pensionsordninger, skal du kontakte dit pensionsselskab.

Ja, du må tjene op til 26.200 kr. (2024) ved personligt arbejde om året før skat, inkl. arbejdsmarkedsbidrag, uden at det påvirker størrelsen på din udbetaling af tidlig pension. 

Tjener du mere, vil ydelsen blive sat ned med 64 pct. af lønindtægten, som overstiger 26.200 kr. (2024) før skat.

Lønmodtager

Nedsættelsen for lønindtægten sker på baggrund af oplysninger fra indkomstregisteret og afhænger derfor af, hvad din arbejdsgiver har indberettet i den konkrete måned. Nedsættelsen af tidlig pension for lønindtægt sker ikke, før bundfradraget på de 26.200 kr. (2024) før skat, inkl. arbejdsmarkedsbidrag, er opbrugt i et kalenderår. Du kan derfor få mere i tidlig pension i starten af hvert år.

Eksempler:
I marts måned overstiger lønindtægten bundgrænsen. Du får nedsat din ydelse med 64% af den andel af indtægten for marts måned, som overstiger bundgrænsen.

I april har du  ikke en indtægt. Du får udbetalt hele ydelsen uden nedsættelse for lønindtægt. 

I maj har du en indtægt på 5.000 kr. Du får nedsat din ydelse med 64% af lønindtægten for maj måned. 

I juli måned har du en indtægt på 26.200 kr. Nedsættelsen for juli måned gør, at du ikke får udbetalt tidlig pension i juli måned.

I august har du ingen lønindtægt og får derfor ikke nedsat tidlig pension for lønindtægt. 

Selvstændig virksomhed

Nedsættelsen for indtægter ved drift af selvstændig virksomhed sker på baggrund af forskudsopgørelsen af den forventede årlige indtægt i den selvstændige virksomhed. Den forventede årlige indtægt i virksomheden fordeles med 1/12 pr. kalendermåned.

Overgang til og fra tidlig pension

I overgangsåret nedsættes beløbet i forhold til den periode, hvor du har modtaget tidlig pension. Hvis du eksempelvis overgår til folkepension den 1. april, vil beløbet på de 26.200 kr. (2024) før skat udgøre 3/12 af kalenderårets beløb, svarende til 6.000 kr. før skat. Det samme vil gælde i det år, hvor du overgår til at modtage tidlig pension.

Indtægter fra udlandet

Hvis du har indtægter fra udlandet, skal du senest den 15. i måneden efter indberette oplysningerne til Udbetaling Danmark. Hvis oplysningerne ikke er indgivet rettidigt, stopper udbetaling af tidlig pension fra den 1. i den måned, hvor du skulle have indgivet oplysninger. Din udbetaling af tidlig pension kan først blive genoptaget, den 1. i måneden efter du har indgivet oplysningerne. 

Du kan som udgangspunkt ikke få udbetalt tidlig pension med tilbagevirkende kraft. Der er dog visse undtagelser.

Du kan få udbetalt tidlig pension med tilbagevirkende kraft, hvis Udbetaling Danmark træffer endelig afgørelse om udbetaling af tidlig pension efter det tidspunkt, hvor du har ønsket at få udbetalt tidlig pension fra, hvis du opfylder følgende betingelser: 

Du er født senest den 31. maj 1958 og ønsker udbetaling inden juli 2022

 • Du kan søge om ret til tidlig pension i overensstemmelse med fristerne i nedenstående skema og opnå ret til tidlig pension.
 • Du ønsker at få udbetalt tidlig pension inden den 1. juli 2022, og du i øvrigt opfylder betingelserne for udbetaling af tidlig pension.
 • Du har ikke fået udbetalt efterløn eller fleksydelse for samme periode.
FØDSELSDATO

DU HAR RET TIL UDBETALING MED TILBAGEVIRKENDE KRAFT FRA

HVIS DU SØGER OM RETTEN TIL TIDLIG PENSION SENEST DEN

 1. juli 1955 til 31. december 1957

 Januar 2022  30. september 2021
 1. juli 1955 til 31. januar 1958  Februar 2022  31. oktober 2021
 1. juli 1955 til 28. februar 1958  Marts 2022  30. november 2021
 1. juli 1955 til 31. marts 1958  April 2022  31. december 2021
 1. juli 1955 til 30. april 1958  Maj 2022  31. januar 2022
 1. juli 1955 til 31. maj 1958  Juni 2022  28. februar 2022


Hvis du har fået arbejdsløshedsdagpenge, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp i samme periode, som du skal have tidlig pension, bliver indtægten fratrukket din udbetaling af tidlig pension.

Hvis sagsbehandlingstiden om ret til tidlig pension er mere end 9 måneder

Hvis behandling af din ansøgning om ret til tidlig pension overstiger 9 måneder, kan du få udbetalt tidlig pension med tilbagevirkende kraft, hvis du opfylder følgende betingelser:

 • Der er gået mere end 9 måneder efter, at du har sendt din ansøgning om ret til tidlig pension, og
 • Du opfylder betingelsen om arbejdsmarkedstilknytning forud for udbetaling af tidlig pension, og
 • Udbetaling Danmark har ikke kunnet træffe afgørelse forinden på grund af omstændigheder, der ikke kan antages at ligge dig til last, og
 • Du søger om udbetaling af tidlig pension senest 2 måneder efter datoen for afgørelsen om ret til tidlig pension, og
 • Du har ikke fået udbetalt efterløn eller fleksydelse for samme periode, og
 • Du i øvrigt opfylder betingelserne for udbetaling af tidlig pension.

Du kan tidligst få udbetaling fra den 1. i måneden efter, at der er gået 9 måneder fra det tidspunkt, hvor du har søgt om ret til tidlig pension.

Hvis du har fået arbejdsløshedsdagpenge, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp i samme periode, som du skal have tidlig pension, bliver indtægten fratrukket i din udbetaling af tidlig pension.

Alvorlig sygdom

Hvis du har været alvorligt syg, og det har forhindret dig i at søge om udbetaling af tidlig pension, kan du få udbetalt tidlig pension med tilbagevirkende kraft, når du opfylder følgende betingelser:

 • Din fysiske eller psykiske helbredstilstand har en så alvorlig karakter, at helbredstilstanden forhindrer dig i selv at søge om udbetaling tidlig pension eller anmode andre om hjælp til at bekræfte overgang til tidlig pension, og
 • Du skal med dokumentation fra hospital eller egen læge dokumentere, at du i en konkret angivet periode har været forhindret i at søge om udbetaling af tidlig pension, og
 • Du opfylder betingelsen om arbejdsmarkedstilknytning forud for udbetaling af tidlig pension, og
 • Du skal ansøge om udbetaling af tidlig pension senest en måned efter tidspunktet for ophør af forhindringen for at søge om udbetaling af tidlig pension, og
 • Du har ikke fået udbetalt efterløn eller fleksydelse for samme periode.
 • Du opfylder i øvrigt betingelserne for udbetaling af tidlig pension.

Hvis du har fået arbejdsløshedsdagpenge, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp i samme periode, som du skal have tidlig pension, bliver indtægten fratrukket i din udbetaling af tidlig pension.

Andre emner

Hvis du skal handle på en andens vegne i forhold til deres ansøgning eller sag om tidlig pension, skal du have en fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og den anden blot skal snakke med Tidlig Pension om sagen.

Fuldmagt til Tidlig Pension - sådan gør du

Den, der vil give fuldmagt, kan skrive under på en skriftlig fuldmagt

Start Giv eller send fuldmagt til Udbetaling Danmark

Hvis du skal hjælpe en pårørende, samlever eller ven i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først have en fuldmagt.

Hvis du har fået en skriftlig fuldmagt fra en, du skal hjælpe, kan du her sende den underskrevne fuldmagt digitalt ved at bruge dit eget MitID.

Hvis du bruger mobilen, kan du tage et billede af fuldmagten og vedhæfte den, når du er logget ind.

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse om tidlig pension, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Lovgrundlag

Kontakt Udbetaling Danmark, Tidlig Pension