Tidlig Pension - Sådan behandler Udbetaling Danmark dine personoplysninger

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Når du er i kontakt med Udbetaling Danmark om tidlig pension, behandler de oplysninger om dig. Udbetaling Danmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som de har om dig.

Her kan du læse, hvilke personoplysninger Udbetaling Danmark behandler om dig, hvordan de behandler dem, og hvilke rettigheder du kan gøre brug af i forbindelse med behandlingen.

Hvis du kontakter Udbetaling Danmark uden at have en sag

Hvis du kontakter Udbetaling Danmark om tidlig pension uden at have en sag i forvejen, registrerer de din henvendelse, herunder typisk dit navn og telefonnummer. Det gør de for at kunne dokumentere din henvendelse.  

Hvis du senere søger eller får en ydelse fra Tidlig Pension, vil Udbetaling Danmark behandle dine personoplysninger for at sikre, at du får den ydelse, du har ret til. Du vil få nærmere besked om, hvilke typer af oplysninger der vil indgå i behandlingen af din sag, når du søger eller får ydelsen.  

Hvis du ringer til Udbetaling Danmark

Hvis du ringer til os, kan du blive spurgt, om du vil sige ja til, at vi må optage samtalen. Udbetaling Danmark vil alene bruge optagelsen til at uddanne medarbejderne og forbedre kundeoplevelsen.  

Hvis du søger eller får tidlig pension

Hvis du søger eller får tidlig pension, behandler Udbetaling Danmark dine personoplysninger til følgende formål: ·        

 • At sikre, at du får den ydelse, du har ret til
 • At uddanne medarbejderne og forbedre kundeoplevelsen, hvis du ringer til Udbetaling Danmark og siger ja til, at samtalen må optages.
 • At teste Udbetaling Danmarks systemer i forbindelse med udvikling, driftsoptimering samt håndtering af eventuelle fejl. 

Udbetaling Danmark vil kun indhente de oplysninger om dig, som er nødvendige for at behandle din sag.

Udbetaling Danmark kan indhente følgende typer af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger
 • Følsomme personoplysninger
 • Straffedomme og lovovertrædelser

Udbetaling Danmark, Tidlig Pension, modtager følgende almindelige personoplysninger

 • Personnummer og andre stamoplysninger fra CPR
 • Indkomstoplysninger mv. fra Skattestyrelsen
 • Oplysninger om ATP-indbetalinger fra ATP
 • Oplysninger om kontonummer/NemKonto fra Digitaliseringsstyrelsen
 • Oplysninger om eventuelle uregelmæssigheder i postgangen fra PostNord eller andre postvirksomheder
 • Kontooplysninger fra din bank
 • Oplysninger om bopæls- og forsikringstid fra udenlandske myndigheder
 • Oplysninger fra Ankestyrelsen, hvis du har klaget over en afgørelse
 • Dødsbooplysninger fra Statstidende.

Udbetaling Danmark, Tidlig Pension, modtager følgende følsomme personoplysninger

 • Oplysninger om arbejdsmarkedstilknytning fra fagforening/a-kasse.

Udbetaling Danmark, Tidlig Pension, modtager følgende oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser

 • Oplysninger om overtrædelse af straffelovens bestemmelser om terror, udrejseforbud, udeblivelse af straffesag mv. fra Anklagemyndigheden
 • Oplysninger om unddragelse af straffeforfølgning mv. fra Politiet
 • Oplysninger om fængselsophold mv. fra Kriminalforsorgen.

Udbetaling Danmark vil behandle dine personoplysninger, når de fx træffer afgørelser, beregner, udbetaler og regulerer din ydelse eller ved anden sagsbehandling. 

For at kontrollere, at du har ret til tidlig pension, kan Udbetaling Danmark, Tidlig Pension, samkøre deres egne oplysninger med ikke-følsomme oplysninger, som de har indhentet om dig. Udbetaling Danmark, Tidlig Pensions, egne oplysninger om dig er dem, du selv har oplyst, og de oplysninger, de får fra andre ydelsesområder i Udbetaling Danmark om fx samliv med en anden pensionist. 

Udbetaling Danmark, Tidlig Pension, kan videregive oplysninger om dig til andre, der har ret til få oplysningerne, fx myndigheder, institutioner og relevante private virksomheder, se nedenfor.

Udbetaling Danmark, Tidlig Pension, kan videregive følgende typer personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger
 • Følsomme personoplysninger
 • Straffedomme og lovovertrædelser

Udbetaling Danmark, Tidlig Pension, videregiver følgende almindelige personoplysninger

 • Oplysninger om udbetaling mv. til Skattestyrelsen
 • Oplysninger om dødsfald, plejehjemsophold, formueoplysninger mv. til kommunerne
 • Oplysninger om udbetaling til din bank/NemKonto (Digitaliseringsstyrelsen)
 • Oplysninger om indkomst, formue, bevilling af pension mv. til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
 • Oplysninger om indkomst, formue, bevilling af pension mv. til Danmarks Statistik
 • Oplysninger om, at du modtager en indkomstafhængig ydelse, men ikke hvilken ydelse, til dine pensionsselskaber
 • Oplysninger om stamdata, tilbagebetalingskrav mv. til Gældsstyrelsen
 • Oplysninger i din sag, hvis du klager over en afgørelse til Ankestyrelsen
 • Oplysninger om cvr-nummer eller personnummer til vores posthåndteringsleverandør
 • Til Rigsarkivet skal vi i nogle tilfælde videregive din sag.

Udbetaling Danmark, Tidlig Pension, vil gemme dine oplysninger under behandlingen af din sag og slette dem 5 år efter det år, hvor sagen er afsluttet. Oplysningerne vil blive gemt efter sagens afslutning på grund af regler i forældelses-, bogførings- og arkivloven.  

Hvis du har accepteret, at Udbetaling Danmark må optage en samtale, sletter Udbetaling Danmark optagelsen efter 2 måneder. Du kan altid få slettet samtalen tidligere ved at kontakte Udbetaling Danmark, Tidlig Pension

Udbetaling Danmark, Tidlig Pension, kan træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling. De automatiske afgørelser træffes ved, at der indhentes oplysninger fra offentlige registre, der maskinelt sammenholdes med oplysninger i din sag, og som tilsammen afgør, om du er berettiget til tidlig pension.  

Du kan få en kopi af de oplysninger, Udbetaling Danmark, Tidlig Pension, behandler om dig (indsigt). 

Du kan klage over, at Udbetaling Danmark, Tidlig Pension, behandler oplysninger om dig (indsigelse).

Du kan også anmode om: 

 • at få dine personoplysninger berigtiget eller slettet
 • at få sendt oplysningerne til dig selv eller til en anden (dataportabilitet)
 • at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger

Der kan være betingelser eller begrænsninger til de ovenstående rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til at få personoplysninger slettet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med databehandlingen.

Hvis du har forældremyndighed eller forældreansvar for et barn under 18 år, og oplysninger om barnet indgår i sagen, har barnet også disse rettigheder.

Har du spørgsmål om tidlig pension?

Hvis du har spørgsmål til din ydelse, skal du kontakte Udbetaling Danmark, Tidlig Pension. 

Har du spørgsmål om dine personoplysninger?

Har du spørgsmål til Udbetaling Danmarks behandling af dine personoplysninger, eller vil du gøre brug af dine rettigheder om fx indsigt i eller rettelse af dine personoplysninger, kan du kontakte Udbetaling Danmark, Tidlig Pension.

Hvis du skriver, skriv venligst ’personoplysninger’ i overskriften.

Er du utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger?

Hvis du mener, at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger, eller at Udbetaling Danmark ikke har overholdt dine rettigheder, kan du kontakte databeskyttelsesrådgiveren.

Er du uenig i den måde, Udbetaling Danmark behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. 

Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans i forhold til behandling af dine personoplysninger, men ikke i forhold til håndteringen af din sag om tidlig pension.

Er du uenig i Udbetaling Danmarks håndtering af din sag om tidlig pension, skal du kontakte Udbetaling Danmark, Tidlig Pension.

Udbetaling Danmark er dataansvarlig

Udbetaling Danmark
Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød
CVR-nr. 33236239