Flytning til eller ophold i udlandet

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du kan få udbetalt tidlig pension, hvis du tager fast bopæl i et EU/EØS-land, Schweiz, Storbritannien eller Tyrkiet.

Du skal dog være opmærksom på, at du hver måned skal afgive oplysninger til Udbetaling Danmark, for at du fortsat kan få udbetalt tidlig pension.

Du skal hver måned oplyse Udbetaling Danmark om din aktuelle bopælsadresse og evt. indtægter fra personligt arbejde.

Har Udbetaling Danmark ikke modtaget oplysningerne inden den 15. i den følgende måned, vil udbetaling af din ydelse stoppe fra den 1. i denne måned.

Hvis udbetaling af din ydelse er blevet stoppet, kan din udbetaling først blive genoptaget fra den 1. i måneden, efter at Udbetaling Danmark har modtaget oplysningerne.

Det vil ikke påvirke din ydelse, at du rejser til et land i EU/EØS, Schweiz eller Storbritannien i et par uger i løbet af året.

Hvis Udbetaling Danmark vurderer, at du har ”fast bopæl” i udlandet, fordi du ofte opholder dig længe i udlandet eller rejser en enkelt gang i længere tid, kan det betyde, at du hver måned skal afgive oplysninger til Udbetaling Danmark for at få udbetalt tidlig pension. 

Læs mere i afsnittet ’Kan jeg få tidlig pension med, når jeg flytter til et land indenfor EU/EØS, Schweiz, Storbritannien eller Tyrkiet?’.

Rejser du meget eller i længere tid, er det vigtigt, at du holder øje med, om din rejseaktivitet kan få betydning for din ydelse, og det er vigtigt, at du giver Udbetaling Danmark besked, hvis det er tilfældet.

Det vil ikke påvirke din ydelse, at du rejser til et land uden for EU/EØS, Schweiz eller Storbritannien et par uger i løbet af året.

Hvis Udbetaling Danmark vurderer, at du har ”fast bopæl” i udlandet, fordi du ofte opholder dig længe i udlandet eller rejser en enkelt gang i længere tid, kan det betyde, at du ikke har ret til at få udbetalt tidlig pension.

Ophold af mere end 2 måneder

Rejser du til et land uden for EU/EØS eller Schweiz eller Storbritannien i mere end 2 måneder, skal du give Udbetaling Danmark en række oplysninger:

  • Før du rejser, skal Udbetaling Danmark have besked om afrejsedato og forventet hjemkomstdato
  • Har du udenlandske indtægter under udlandsopholdet, skal du oplyse Udbetaling Danmark om størrelsen af indtægterne, mens du er i udlandet
  • Når du er kommet hjem, skal du oplyse Udbetaling Danmark om den faktiske hjemkomstdato
  • Hvis din rejse mod forventning kommer til at vare længere end 2 måneder, imens du er af sted, skal du hurtigst muligt under rejsen give Udbetaling Danmark besked om afrejsedato og forventet hjemkomstdato.

Hvad betyder det, at jeg har oplysningspligt?

Du skal huske at give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig. 

Flytter til land uden for EU/EØS, Schweiz, Storbritannien eller Tyrkiet

Hvis du flyttet til et land uden for EU/EØS, Schweiz, Storbritannien eller Tyrkiet kan du ikke få udbetalt tidlig pension. 

Flytter til land inden for EU/EØS, Schweiz, Storbritannien eller Tyrkiet

Hvis du flytter til et EU/EØS-land, Schweiz, Storbritannien eller Tyrkiet, skal du hver måned oplyse Udbetaling Danmark om din aktuelle bopælsadresse og evt. indtægter fra personligt arbejde. Har Udbetaling Danmark ikke modtaget oplysningerne inden den 15. i den følgende måned, vil udbetaling af din ydelse stoppe fra den 1. i denne måned. Hvis udbetaling af din tidlig pension er blevet stoppet, kan din udbetaling først blive genoptaget fra den 1. i måneden efter, at Udbetaling Danmark har modtaget oplysningerne. 

Eksempel: Du flytter til Spanien den 3. marts 2022. Du skal senest den 15. april 2022 oplyse til Udbetaling Danmark, at du er flyttet til Spanien. Hver måned, imens du bor i Spanien, skal du senest den 15. i hver måned indsende oplysninger om din aktuelle bopæl og evt. indtægter.

Eksempel: Du flytter til Thailand den 3. marts 2022. Du skal senest den 15. april 2022 oplyse til Udbetaling Danmark, at du er er flyttet til Thailand. Udbetaling af din ydelse ophører den 31. marts 2022. Du skal give besked til Udbetaling Danmark, hvis du flytter tilbage til Danmark eller et land inden for EU/EØS-land, Schweiz, Storbritannien eller Tyrkiet.

Rejser ud til et land uden for EU/EØS eller Schweiz eller Storbritannien i mere end 2 måneder

Rejser du til et land uden for EU/EØS eller Schweiz eller Storbritannien i mere end 2 måneder, skal du give Udbetaling Danmark en række oplysninger.

Læs mere i afsnittet ’Hvis du rejser til lande uden for EU/EØS, Schweiz og Storbritannien’.