Fuldmagt til Tidlig Pension

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Skal du hjælpe en, der får tidlig pension, kan personen give dig fuldmagt over telefonen, så du kan drøfte sagen med Tidlig Pension. Det gælder også, hvis I bor langt fra hinanden.

Hvis I sidder sammen, når I ringer

Hvis I er sammen, når du ringer, kan den, du skal hjælpe, give dig fuldmagt i starten af samtalen.

  • Ring til Tidlig Pension
  • Indtast CPR-nummeret for den, du ringer på vegne af
  • Fortæl medarbejderen, hvem du ringer på vegne af, og at personen er sammen med dig
  • Medarbejderen beder om at tale med personen.

Hvis I ikke sidder sammen, når I ringer

Har I ikke mulighed for at være sammen under telefonsamtalen, kan den, du skal hjælpe, først selv ringe til Tidlig Pension og give dig fuldmagt. Derefter kan du ringe og drøfte sagen.

  • Den, der får tidlig pension, skal selv ringe til Tidlig Pension, inden du ringer
  • Vedkommende skal fortælle medarbejderen, at du skal have fuldmagt
  • Medarbejderen sender en skriftlig bekræftelse
  • Derefter kan du ringe til Tidlig Pension og drøfte sagen
  • Husk at indtaste CPR-nummeret for den, du ringer på vegne af.

Til dig, der får tidlig pension

Hvis en anden skal hjælpe dig med tidlig pension, skal du først give denne person fuldmagt til kontakten med Tidlig Pension. Det gælder også, selvom I bor sammen, og den anden blot skal snakke med Tidlig Pension om sagen. Du kan fx give fuldmagt til en, du bor sammen med, et familiemedlem eller en ven.

Med en fuldmagt giver du personen lov til at handle på dine vegne, fx at drøfte din sag, få oplysninger om din sag eller helt overtage ansvaret for sagen.

Du behøver ikke give fuldmagt, hvis du beder din advokat, revisor, fagforening, Ældresagen eller Københavns Retshjælp kontakte Tidlig Pension på dine vegne.

Til dig, der skal hjælpe en anden

Hvis du skal hjælpe en pårørende, samlever eller ven, der får eller skal til at søge tidlig pension, skal du først have fuldmagt til kontakten med Tidlig Pension. Det gælder også, selvom I bor sammen, og du blot skal snakke med Tidlig Pension. Med en fuldmagt får du ret til at handle på personens vegne, fx at drøfte sagen, søge pension eller helt overtage ansvaret for personens sag.

Når du giver fuldmagten, bestemmer du samtidig, hvad fuldmagten skal omfatte. Fuldmagten kan være begrænset eller ubegrænset. I begge tilfælde kan du præcisere, hvad fuldmagten skal dække.

Begrænset fuldmagt: Du har fortsat selv ansvaret

Med en begrænset fuldmagt giver du personen lov til at hjælpe dig i kontakten med Tidlig Pension, men du har fortsat selv ansvaret for din sag og modtager fortsat alle breve. Du kan fx give personen begrænset fuldmagt til at drøfte din sag med Tidlig Pension eller få aktindsigt i din sag. Du kan give en begrænset fuldmagt mundtligt, digitalt eller skriftligt

Ubegrænset fuldmagt: En anden person overtager ansvaret

Med en ubegrænset fuldmagt overtager personen ansvaret for din sag og handler på dine vegne i sagen. Tidlig Pension sender som udgangspunkt brevene til den person, du har givet ubegrænset fuldmagt. Du skal normalt give en ubegrænset fuldmagt digitalt eller skriftligt.

Hvem kan få fuldmagt?

Du kan give fuldmagt til én person over 18 år. Hvis du tidligere har givet fuldmagt til en anden person, erstatter den nye fuldmagt den, du tidligere har givet.

Hvor længe gælder fuldmagten?

Den telefoniske fuldmagt gælder som udgangspunkt den enkelte samtale, men I kan aftale, at den gælder for længere tid. En skriftlig eller digital fuldmagt gælder, indtil du trækker den tilbage.

Hvis du vil trække fuldmagten tilbage

Du kan når som helst trække fuldmagten tilbage ved at kontakte Tidlig Pension.

Hvis personen ikke er i stand til at give fuldmagt

For at give fuldmagt, skal man være i stand til at varetage sine egne interesser og forstå konsekvensen af at give fuldmagt. Hvis den person, der modtager pensionen, ikke længere kan varetage sine egne interesser, kan det være nødvendigt med et personligt værgemål for at varetage personens interesser. I skal kontakte kommunen for at få mere at vide om værgemål.