Om pension

Det danske pensionssystem består af tre forskellige pensionstyper

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Det danske pensionssystem er bygget op, så du kan få din pension fra flere steder. Du kan normalt få folkepension, når du når folkepensionsalderen. Hvis du er lønmodtager, sørger din arbejdsgiver som regel også for, at noget af din løn bliver indbetalt til en pensionsopsparing. Og du har mulighed for helt selv at oprette en individuel pensionsordning.

Derfor opdeler man typisk det danske pensionssystem i tre forskellige pensionstyper: de lovbaserede pensioner, arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensioner.

De lovbaserede pensioner er de pensioner, som det offentlige står for, fx folkepension, seniorpension, tidlig pension og førtidspension. Det er også andre pensionsordninger, fx ATP Livslang Pension, som næsten alle er omfattet af.

Arbejdsmarkedspensioner er de pensioner, der bliver oprettet som led i dit ansættelsesforhold.

De individuelle ordninger er de ordninger, du selv opretter gennem et pensionsselskab eller et pengeinstitut.

Alle tre typer pension er til for at sikre dig og din familie en rimelig levestandard, når du forlader arbejdsmarkedet. Hvad enten du gør det på grund af alder, sygdom eller død. På den måde er din pension også en slags forsikring.

Plante

Jo før du tager stilling til din pension, desto bedre kan du tilpasse dine pensioner, så de svarer til dine behov og forventninger til dit liv med pension. Hvis du planter din pensionsopsparing tidligt, får den tid at vokse i.

Pleje

Dit behov for pension ændrer sig livet igennem, fx fordi du bliver gift, får børn eller får nyt arbejde. Det er en god ide, at du løbende er opmærksom på, om din pension er tilpasset din aktuelle situation. Hvis du plejer din pension, får du mere at leve for som pensionist.

Plukke

Du kan få mere ud af dine pensionsordninger, hvis du aktivt udnytter de valgmuligheder, som du har i dine pensionsordninger. Jo længere tid du arbejder, desto større bliver høsten.