Udenlandsk pension i Danmark

Du kan have ret til at få udbetalt pension fra et andet land, hvis du har boet eller arbejdet der

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Når du søger om dansk pension, gælder din ansøgning automatisk som en ansøgning om udenlandsk pension fra Schweiz, samt de EU-/EØS lande og konventionslande, som du har optjent ret til pension i. Udbetaling Danmark vil indhente de relevante oplysninger og sørge for, at ansøgningen bliver sendt videre til den udenlandske pensionsmyndighed.

Du kan også søge om pension fra udlandet, selv om du ikke får pension fra Danmark. Du skal ansøge her:

Hvis du søger pension fra et konventionsland

Du kan søge om efterladtepension (enke- eller børnepension) i nogle konventionslande, hvis du er efterlevende til en person, som boet eller arbejdet i et af disse lande. Hvis du skal søge pension fra et konventionsland, skal du kontakte Udbetaling Danmark, for at få tilsendt en ansøgningsblanket. Danmark har indgået konvention med en række lande:
 • Australien
 • Bosnien-Herzegovina
 • Canada
 • Chile
 • Filippinerne
 • Israel
 • Indien
 • Makedonien (FYROM)
 • Marokko
 • Montenegro
 • New Zealand
 • Pakistan
 • Quebec
 • Republikken Korea
 • Serbien
 • Tyrkiet
 • USA

Hvis du søger pension fra andre lande

Du skal selv undersøge, hvordan du søger pension fra et land, der hverken er et EU-land, EØS-land eller som Danmark ikke har indgået en konvention med. Du skal kontakte den udenlandske pensionsmyndighed eller landets ambassade, så vil de vejlede dig.

Hvis du allerede får dansk eller udenlandsk førtidspension

Hvis du får dansk førtidspension, overgår du automatisk til dansk folkepension, når du når folkepensionsalderen. Du skal selv ansøge om udenlandsk pension, da Udbetaling Danmark ikke automatisk søger for dig.

Hvis du får udenlandsk førtidspension, skal du kontakte pensionsmyndigheden i det land, du vil søge pension fra. De kan vejlede dig i, om du selv skal søge om pensionen.

Du kan søge om udenlandsk folke-, førtids- og efterladtepension (enke- og børnepension). De enkelte lande har forskellige regler for, hvilke krav du skal opfylde, og hvor gammel du skal være før, at du kan få udbetalt pension.

Efterladtepension kan være aktuel for dig, hvis din afdøde ægtefælle har arbejdet eller boet i et andet EU/EØS-land, Schweiz, Storbritannien eller et land, som Danmark har indgået konvention med. I flere lande kan børn, hvis forældre har boet eller arbejdet i udlandet, søge om en særlig børnepension, hvis den ene eller begge forældre dør.

Læs om pensionsreglerne i de forskellige EU-lande:

Din udenlandske pension bliver ikke regnet med som en indtægt, når Udbetaling Danmark beregner din danske pension på baggrund af din indtægt.

Den udenlandske efterlevelsespension vil blive regnet med som en indtægt, hvis du modtager efterlevelsespension, og den afdøde ikke har optjent ret til pension i Danmark.

Tidlig pension

Hvis du får tilkendt en udenlandsk pension, kan det betyde, at du ikke har ret til tidlig pension. Hvis du ønsker at søge om tidlig pension bør du undersøge, hvad en udenlandsk pension betyder for dig.

Den udenlandske pension kan have indflydelse på eventuelle tillæg, du får til din pension og andre sociale ydelser, som Udbetaling Danmark eller kommunen udbetaler til dig.

Har du spørgsmål til:

 • varmetillæg, ældrecheck, boligstøtte, eller børnetilskud skal du kontakte Udbetaling Danmark for mere information.
 • personligt tillæg eller andre sociale ydelser som kommunen udbetaler til dig, skal du kontakte din kommune for mere information.

Det kan tage op til et år eller mere, når du søger om pension i udlandet, bl.a. på grund af lang sagsbehandlingstid hos den udenlandske myndighed. Derfor kan pensionen blive udbetalt på et senere tidspunkt, end den dato, du reelt har ret til pensionen. Hvis du fx har ret til udenlandsk pension den 1.3.2016, og den udenlandske myndighed afgør din ansøgning den 1.3.2017, vil du få pengene udbetalt for hele perioden.

Hvis du i samme periode har modtaget personligt tillæg, kontanthjælp, sygedagpenge eller andre ydelser, der behandles i kommunen, kan kommunen trække et beløb fra den pension, du har modtaget fra udlandet.

Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte din kommune.

Din ansøgning vil blive behandlet efter de pensionsregler, der gælder i det land, du søger pension fra. Den udenlandske pensionsmyndighed kan have brug for at indhente flere oplysninger fra dig for at vurdere, om du opfylder deres betingelser for pension.

Derfor er det ikke usædvanligt, at behandlingen af din sag kan tage op til 1 år eller mere.

Hvis du har nogle spørgsmål til sagsbehandlingen i udlandet, skal du kontakte den udenlandske myndighed.

Når den udenlandske myndighed har truffet afgørelse i din sag, sender de afgørelsen til Udbetaling Danmark, som herefter sender afgørelsen til dig, samt en kopi til din bopælskommune og Skattestyrelsen.

Du skal huske at oplyse (selvangive) din udenlandske pension.

Som modtager af udenlandsk pension, skal du som udgangspunkt betale skat i Danmark.

På skat.dk/tastselv skal du oplyse om din udenlandske pension i både forskuds- og årsopgørelsen.

Hvis du betaler skat af din pension i udlandet, bliver der taget højde for det, når du udfylder TastSelv.

Du kan læse mere om skat og pension fra udlandet her:

Udbetaling Danmark oplyser din kommune og Skattestyrelsen om, at du får udenlandsk pension.

Du skal udfylde en fuldmagt og sende den til Udbetaling Danmark, hvis du ønsker, at en anden person skal hjælpe dig med din sag. Det kan fx være et familiemedlem eller en ven. Ved at udfylde fuldmagten giver du personen lov til at varetage dine interesser. Personen bliver din partsrepræsentant, og kan herefter handle på dine vegne.

Har du en funktionsnedsættelse, kan du have svært ved at udfylde blanketten 'Fuldmagt til pension'. Du kan bruge selvbetjeningen 'Giv eller send fuldmagt til Udbetaling Danmark' i stedet.

Du kan sende fuldmagten med posten til Udbetaling Danmark, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød eller som Digital Post:

Hvis du sender fuldmagten digitalt, skal du:

 • Printe, udfylde og underskrive fuldmagten
 • Scanne fuldmagten
 • Sende fuldmagten ved at vedhæfte den som fil

Fuldmagten gælder fra den dato, du har underskrevet blanketten. Bemærk at der kan gå et par dage, før fuldmagten er registreret i Udbetaling Danmarks system. Udbetaling Danmark, Udenlandsk Pension kontakter dig, hvis fuldmagten ikke er fyldestgørende.

Der følger som regel en klagevejledning med, når den udenlandske pensionsmyndighed har afgjort en sag om pension. Vejledningen oplyser om klagefristen og navnet på den udenlandske myndighed, der behandler klagen. Hvis du vil klage, skal du selv udforme klagen og sende den til rette myndighed i udlandet.

Kontakt Udenlandsk Pension