Når du får reintegrationsbistand

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Er du omfattet af repatrieringsloven, og opfylder du en række betingelser, kan du modtage en løbende månedlig ydelse, som hedder reintegrationsbistand. 

Hvis du vil vide mere om reintegrationsbistand, skal du kontakte Dansk Flygtningehjælp eller din bopælskommune.

Når du bor i udlandet og får reintegrationsbistand, skal du en gang om året bekræfte, at du er i live og fortsat skal have din reintegrationsbistand udbetalt.

Derudover skal du også hvert år udfylde en erklæring om din civilstand, dine indkomster og formue. Hvis du er gift, skal Udbetaling Danmark også bruge en erklæring om din ægtefælles indkomst. Udbetaling Danmark skal bruge oplysningerne til at beregne og udbetale din reintegrationsbistand.

Derfor vil du hvert år få et brev fra Udbetaling Danmark, hvor du bliver bedt om at udfylde erklæringerne og bekræfte, at du er live, inden den dato, som står i brevet. Har du MitID, får du brevet i Digital Post.

Start Reintegrationsleveattest for borgere i udlandet - med MitID

Bor du i udlandet og modtager du reintegrationsbistand, skal du udfylde en reintegrationsleveattest samt en erklæring om samliv, indkomst og formue til Udbetaling Danmark.

Du skal kun udfylde attesten og erklæringen, hvis du har modtaget et brev fra Udbetaling Danmark. 

Reintegrationsleveattesten for 2023 samt erklæringen om samliv, indkomst og formue skal Udbetaling Danmark have modtaget senest den 30. november 2023

Start Leveattest reintegration

Bor du i udlandet og modtager du reintegrationsbistand, skal du indsende en reintegrationsleveattest samt en erklæring om samliv, indkomst og formue til Udbetaling Danmark.

Du skal kun indsende attesten og erklæringen, hvis du har modtaget et brev fra Udbetaling Danmark.

Reintegrationsleveattesten for 2023 samt erklæringen om samliv, indkomst og formue skal Udbetaling Danmark have modtaget senest den 30. november 2023