Seniorpræmie - hvis du arbejder

Fortsætter du med at arbejde, efter du er nået folkepensionsalderen, kan du have ret til seniorpræmie

Vælg din situation

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du er nået folkepensionsalderen og fortsætter med at arbejde, kan du have ret til en seniorpræmie, som er et skattefrit engangsbeløb. Du skal dog være født den 1. januar 1954 eller senere for at kunne få seniorpræmien. Du har mulighed for at få enten ét eller to beløb i seniorpræmie afhængigt af, hvor længe du fortsætter med at arbejde. Du kan få:

 • et engangsbeløb på 45.415 kr. (2023) / 46.868 kr. (2024), hvis du arbejder i det første år, efter du er nået folkepensionsalderen og desuden opfylder betingelserne.
 • et engangsbeløb på 27.033 kr. (2023) / 27.898 kr. (2024), hvis du arbejder i det andet år, efter du er nået folkepensionsalderen og opfylder de øvrige betingelser.

Hvis du har ret til seniorpræmie, vil du modtage det gældende engangsbeløb for det år, hvor din optjeningsperiode slutter.

Du har mulighed for at få en seniorpræmie, hvis du arbejder enten i det første år, efter du er nået folkepensionsalderen og hvis du bliver ved med at arbejde eller først starter arbejde i det andet år, efter du er nået folkepensionsalderen.

Du kan modtage folkepension, samtidig med at du optjener løntimer til seniorpræmie.

Seniorpræmie ved arbejde i det første år

For at få seniorpræmien, der udgør et skattefrit engangsbeløb på 45.415 kr. (2023) / 46.868 kr. (2024), skal du:

 • være født den 1. januar 1954 eller senere.
 • have haft mindst 1.560 løntimer*, de første 12 måneder efter du er nået folkepensionsalderen. Det svarer til, at du i gennemsnit arbejder 30 timer om ugen. Du kan optjene de 1560 løntimer på kortere tid i optjeningsperioden, hvis du fx vælger at arbejde fuldtid dvs. 37 timer om ugen. 

Har du løntimer eller overskud fra selvstændig virksomhed i et andet EU/EØS-land, Schweiz og/eller Storbritannien, skal du være skattepligtig i Danmark for at få seniorpræmie. 

*Se, hvordan vi opgør dine løntimer nedenfor.

Er du født mellem 1. januar 1954 og 30. juni 1954?

På grund af COVID-19 er der indført særlige regler for personer født mellem 1. januar 1954 og 30. juni 1954. Hvis du er født i denne periode, skal du kun have haft 1.040 løntimer, de første 12 måneder efter du er nået folkepensionsalderen. Det svarer til, at du i gennemsnit arbejder 20 timer om ugen. 

Seniorpræmie ved arbejde i andet år

Hvis du også arbejder i det andet år, efter du er nået folkepensionsalderen eller måske først starter med at arbejde der, har du mulighed for at få udbetalt en seniorpræmie på 27.033 kr. (2023) / 27.898 kr. (2024). For at få seniorpræmien på 27.033 kr. (2023) / 27.898 kr. (2024), skal du:

 • være født den 1. januar 1954 eller senere.
 • have haft mindst 1.560 løntimer* fra 13 – 24 måneder efter du er nået folkepensionsalderen. Det svarer til, at du i gennemsnit arbejder 30 timer om ugen.

Har du løntimer eller overskud fra selvstændig virksomhed i et andet EU/EØS-land, Schweiz og/eller Storbritannien, skal du være skattepligtig i Danmark for at få seniorpræmie. 

Det er ikke et krav, at du er berettiget til eller har modtaget den første seniorpræmie for at opnå ret til den anden seniorpræmie.

*Se, hvordan vi opgør dine løntimer nedenfor. 

Når vi opgør dine løntimer, ser vi på:

 • timer med løn, som arbejdsgiver har indberettet til indkomstregistret.
 • B-indkomst, du betaler arbejdsmarkedsbidrag af som ikke er en del af en selvstændig virksomheds overskud eller underskud. B-indkomsten omregnes til timer.
 • skattemæssigt overskud fra selvstændig virksomhed før renter og andre finansielle poster. Overskuddet omregnes til timer.

Du kan modtage folkepension samtidigt med, at du optjener løntimer til seniorpræmie.

Har du løntimer eller overskud fra selvstændig virksomhed i et andet EU/EØS-land, Schweiz og/eller Storbritannien skal du være skattepligtig i Danmark for at få seniorpræmie.

For at indkomst og løntimer, der er opnået ved lønarbejde, kan medregnes i opgørelsen af løntimer, skal din gennemsnitlige månedlige timeløn være mindst 132,18 kr. (2023) / 136,81 kr. (2024).

Fra 1. juli 2022 gælder nye regler for beregning af seniorpræmie som kan have betydning for dig, der har DIS-indkomst eller et arbejde, hvor din arbejdsgiver ikke har indberettet løntimer.

Reglerne har virkning fra den 1. juni 2020 dvs. med tilbagevirkende kraft. Udbetaling Danmark vil derfor gennemgå alle sager om seniorpræmie, for at sikre, at de borgere, der opfylder kravene, automatisk får udbetalt seniorpræmie. 

Jeg er lønmodtager

Udbetaling Danmark beregner seniorpræmie på baggrund af det antal løntimer, din arbejdsgiver har indberettet til Indkomstregistret hos Skattestyrelsen. 

Der kan dog være situationer, hvor du skal være særligt opmærksom på, om opgørelsen af dine løntimer er korrekt. Det gælder, hvis du

 • er forudlønnet
 • er ansat i en fuldtidsstilling på nedsat timetal
 • er ansat på seniorordning.

Hvis du er forudlønnet

Hvis du er forudlønnet og stopper med at arbejde i den periode, hvor du optjener seniorpræmie, kan der være en måned for lidt med i den automatiske beregning af dine løntimer.

Du skal derfor selv søge om seniorpræmie og gøre opmærksom på, at du er forudlønnet.

Hvis du er timelønnet 

Hvis du er timelønnet, så skal du selv indsende dokumentation på afholdt ferie i optjeningsperioden. 

Den 6. ferieuge tæller ikke med i opgørelsen af timer, da den er overenskomstbestemt.

Hvis du er ansat på fuld tid, men med nedsat timetal

Hvis du er ansat på fuld tid i en stilling, hvor den ugentlige arbejdstid er aftalt til mindre end 37 timer, fx på grund af natarbejde, skal du være opmærksom på, hvilket timetal din arbejdsgiver har indberettet til Skattestyrelsen.

Kontakt Udbetaling Danmark, hvis din arbejdsgiver har indberettet et forkert timetal. 

Hvis du har en seniorordning

Hvis du er ansat på en seniorordning med nedsat timetal og kompensation med fuld løn, skal din arbejdsgiver indberette det antal timer, du har fået løn for.

Kontakt Udbetaling Danmark, hvis din arbejdsgiver har indberettet et forkert timetal.

Hvis du arbejder i et andet EU/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien men fortsat er fuld skattepligtig i Danmark, skal du søge om seniorpræmie på borger.dk. Du har først mulighed for at søge, når der er gået 1 år, efter du er nået folkepensionsalderen.

Hvis din B-indkomst er indberettet til indkomstregisteret af din arbejdsgiver, får du udbetalt seniorpræmien automatisk.

Hvis du opfylder kravene til at få seniorpræmien, vil du automatisk få beløbet for første seniorpræmie udbetalt, ca. 14 måneder efter du er nået folkepensionsalderen. Beløbet for anden seniorpræmie vil du få, ca. 26 måneder efter du er nået folkepensionsalderen

B-indkomst der ikke er indberettet

Hvis din B-indkomst ikke er indberettet til indkomstregistret af  din arbejdsgiver, skal du søge om at få seniorpræmie på borger.dk. Du har først mulighed for at søge, 1 år efter du er nået folkepensionsalderen.

I beregneren kan du ud fra din fødselsmåned og år beregne, hvilken dato du kan søge fra, og hvornår du kan regne med at få seniorpræmie udbetalt.

Jeg er selvstændig

Start Søg seniorpræmie

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, skal du søge om seniorpræmie på borger.dk. Du har først mulighed for at søge, 1 år efter du er nået folkepensionsalderen.

Overskud fra selvstændig virksomhed

Er du selvstændig, har du mulighed for at få seniorpræmie på baggrund af overskuddet i din virksomhed. Overskuddet omregnes til løntimer ved brug af en omregningssats på 132,18 kr. (2023) / 136,81 kr. (2024). Overskuddet fra selvstændig virksomhed kan først medregnes i opgørelse af løntimer, når det fremgår af din årsopgørelse.

A-indkomst fra egen virksomhed

Er du ejer af et selskab, har du mulighed for at få seniorpræmie på baggrund af den A-indkomst, du udbetaler til dig selv. A-indkomst, du udbetaler til dig selv, kan medregnes i opgørelsen af løntimer, hvis du har afgørende indflydelse i selskabet. Ved afgørende indflydelse forstås, at du er indehaver af mindst 50 % af selskabskapitalen eller mindst 50 % af selskabskapitalens stemmeværdi. 

Hvornår kan jeg søge? 

Du kan ud fra din fødselsmåned og -år beregne, hvilken dato du kan søge fra, og hvornår du kan regne med at få seniorpræmie udbetalt.

Som selvstændig kan du forvente, at seniorpræmien bliver udbetalt i løbet af december eller januar. Det skyldes, at din årsopgørelse først skal være klar, da den bliver brugt til at beregne, hvor mange løntimer du har haft. Årsopgørelsen er klar omkring den 1. november.

Hvis du arbejder i et andet EU/EØS-land, Schweiz og/eller Storbritannien men fortsat er fuld skattepligtig i Danmark, skal du søge om seniorpræmie på borger.dk. Du har først mulighed for at søge, når der er gået 1 år, efter du er nået folkepensionsalderen.

Hvis din B-indkomst er indberettet til indkomstregistret, indgår den automatisk i beregningen af løntimer.

Hvis du opfylder kravene til at få seniorpræmien, vil du automatisk få beløbet for første seniorpræmie udbetalt, ca. 14 måneder efter du er nået folkepensionsalderen. Beløbet for anden seniorpræmie vil du få, ca. 26 måneder efter du er nået folkepensionsalderen. 

B-indkomst der ikke er indberettet

Hvis din B-indkomst ikke er indberettet til indkomstregistret, skal du søge om at få seniorpræmie på borger.dk. Du har først mulighed for at søge, 1 år efter du er nået folkepensionsalderen.

I beregneren kan du ud fra din fødselsmåned og år beregne, hvilken dato du kan søge fra, og hvornår du kan regne med at få seniorpræmie udbetalt.

I beregneren kan du ud fra din fødselsmåned og år beregne din optjeningsperiode. Optjeningsperioden er den periode, du skal have arbejdet mindst 1.560 timer for at få en seniorpræmie. Når du er selvstændig, bruges din årsopgørelse til at beregne, hvor mange løntimer du har haft. 


Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvornår får jeg svar på min henvendelse?

Udbetaling Danmark svarer så hurtigt som muligt. Hvis du har skrevet til Udbetaling Danmark, kan du regne med at få svar inden for 20 hverdage.

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse om din seniorpræmie, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen. 

Lovgivning

Kontakt Udbetaling Danmark, Seniorpræmie