Førtidspension, hvis du har boet i udlandet

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du har ret til fuld førtidspension, hvis du har boet i Danmark i mindst 4/5 af tiden, fra du fyldte 15 år, til du kommer på førtidspension.

Hvis du vil finde ud af, om din pension skal sættes ned, skal du:

  • Tælle antallet af måneder, du har boet i Danmark fra du fyldte 15 år, til du gik på førtidspension.
  • Dividere tallet med 4/5 af antallet måneder i alt, fra du fyldte 15 år, til du gik på førtidspension.

Du har ret til at få fuld førtidspension, hvis resultatet af dette regnestykke er større end 1. Er resultatet mindre end 1, sættes din pension ned til nærmeste fyrretyvendedel af fuld pension.

Eksempel: Hvis du har boet i Danmark i 30 år

Du har boet i Danmark i 30 år i alt, siden du fyldte 15 år, og indtil du fik førtidspension, og du har ikke optjent pension fra udlandet i samme periode. 30 år svarer til, at du har boet i Danmark i 360 måneder.

De 360 måneder dividerer du med fire femtedele af antallet af måneder, der er gået, fra du fyldte 15 år, indtil du går på pension. Du er 50 år, når du går på pension, og trækker 15 år fra. Det giver 35 år, som svarer til 420 måneder. Fire femtedele af 420 måneder er 336 måneder.

360 måneder divideres med 336. Det giver en brøk på 1,1. Resultatet er større end 1, og du har derfor ret til fuld førtidspension.

Hvis du får førtidspension efter 1. juli 2018 og når folkepensionsalderen den 1. juli 2025 eller senere, skal du:

  • Tælle antallet af måneder, du har boet i Danmark fra du fyldte 15 år, til du gik på førtidspension
  • Dividere tallet med 9/10 af antallet måneder i alt, fra du fyldte 15 år, til du gik på førtidspension

Eksempel: Hvis du er 45 år, og du har boet i Danmark i 24 år

Du har boet i Danmark i 24 år i alt, siden du fyldte 15 år, og indtil du fik førtidspension, og du har ikke optjent pension fra udlandet i samme periode. 24 år svarer til, at du har boet i Danmark i 288 måneder.

De 288 måneder skal du dividere med ni tiendedele af antallet af måneder, der er gået, fra du fyldte 15 år, indtil du går på pension.

Du er 45 år, når du går på pension, og trækker 15 år fra. Det giver 30 år, som svarer til 360 måneder. Ni tiendedele af 360 måneder er 324 måneder.

De 288 måneder dividerer du med 324 og ganger med 100. Det giver en optjeningsprocent på 88,89 %. Afrundet bliver det en optjeningsprocent på 89 %, og du har derfor ret til 89 % af en fuld førtidspension.