Hvor høj indkomst må I have, før førtidspensionen bliver sat ned, når I begge er pensionister

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Er du gift eller samlevende med en pensionist, kan I sammenlagt have andre indkomster op til 125.000 kr. / 127.400 kr. (2019/2020) om året, før det påvirker din pension.

Din førtidspension bliver sat 15 kr. ned, for hver 100 kr. jeres samlede indkomst er højere end 125.000 kr. / 127.400 kr. (2019/2020). Din partners indkomster kan højst indgå med 387.400 kr. / 394.800 kr. (2019/2020) i beregningen af din førtidspension.

Du er førtidspensionist og har en privat pension på 84.200 kr. Du er gift med en pensionist, der har en indkomst på 400.000 kr. om året udover pensionen.

Sådan beregnes din førtidspension
Af din ægtefælles indkomst på 400.000 kr. medregnes højst 394.800 kr. Jeres samlede indkomst til beregning af din førtidspension udgør herefter 394.800 kr. + din private pension 84.200 kr. = 479.000 kr.

Der fradrages herefter 127.400 kr.

479.000 kr. – 127.400 kr. = 351.600 kr. For hver 100 kr. af de 351.600 kr. bliver din førtidspension sat 15 kr. ned. Det svarer til 15 % eller 52.740 kr.

Din førtidspension bliver derfor 194.748 – 52.740 = 142.008 kr. om året eller 11.834 kr. om måneden - ATP-bidrag 94 kr. = 11.740 kr. om måneden før skat.