Hvor høj indkomst må I have, før førtidspensionen bliver sat ned, når I begge er pensionister

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du er førtidspensionist og har en privat pension på 84.200 kr. Du er gift med en pensionist, der har en indkomst på 420.000 kr. om året udover pensionen.

Sådan beregnes din førtidspension
Af din ægtefælles indkomst på 420.000 kr. medregnes højst 402.700 kr. Jeres samlede indkomst til beregning af din førtidspension udgør herefter 402.700 kr. + din private pension 84.200 kr. = 486.900 kr.

Der fradrages herefter 129.900 kr.

486.900 kr. – 129.900 kr. = 357.000 kr. For hver 100 kr. af de 357.000 kr. bliver din førtidspension sat 15 kr. ned. Det svarer til 15 % eller 53.550 kr.

Din førtidspension bliver derfor 197.184 kr. – 53.550 kr. = 143.634 kr. om året eller 11.969 kr. om måneden - ATP-bidrag 94 kr. = 11.875 kr. om måneden før skat.