Fradrag for pensioner

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Udbetaling Danmark fradrager dine pensioner i fleksydelsen. Fradragets størrelse afhænger af, om pensionen udbetales samtidig med fleksydelsen eller ej.

Pensioner der ikke udbetales samtidig med fleksydelsen

Fradraget i fleksydelsen er 60 pct. af den samlede pensionssum efter et bundfradrag på 16.300 kr. (2020) / 16.600 kr. (2021).

Pensionssummen bliver gjort op pr. den dato, hvor du starter på fleksydelse og afhænger af, om pensionen udbetales livsvarigt eller i en tidsbegrænset periode/som et engangsbeløb.

Hvis pensionen udbetales:

  • livsvarigt, så beregnes pensionssummen som en procentdel af den forventede årlige udbetaling
  • i en tidsbegrænset periode eller på en gang, dvs. som et engangsbeløb, så beregnes pensionssummen som en procentdel af pensionsordningens depotværdi.

Skemaet viser, hvordan pensionssummen beregnes:

Hvis pensionen udbetales... så beregnes pensionssummen som...
Livsvarigt 80 pct. af den forventede årlige udbetaling
Tidsbegrænset eller på en gang* 5 pct. af depotværdien

* Fx udbetalinger fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond, ratepension, ophørende pension, kapitalpension, aldersopsparing og aldersforsikring

Eksempel for 2021:

Skemaet viser, hvordan fradraget i fleksydelsen beregnes, når pensionen ikke udbetales samtidig med fleksydelsen.

Pension Beløb Pensionssum
Livsvarigt pension, forventet årlig udbetaling 120.000 kr. 80 pct. af 120.000 kr. = 96.000 kr.
Kapitalpension, depotværdi 450.000 kr. 5 pct. af 450.000 kr. = 22.500 kr.
Ratepension, depotværdi 300.000 kr. 5 pct. af 300.000 kr. = 15.000 kr.
Bundfradrag -16.600 kr. -16.600 kr.
Samlet pensionssum 116.900 kr.
Fradrag pr. år
Fradrag i fleksydelse 60 pct. af 116.900 kr. = 70.140 kr.

Løbende pensioner der udbetales samtidig med fleksydelsen

Hvis du samtidig med fleksydelsen får løbende udbetalinger fra en livsvarig eller tidsbegrænset pension, der er oprettet:

  • via en arbejdsgiver, så er fradraget i fleksydelsen 50 pct. af de løbende årlige udbetalinger
  • privat, så er fradraget i fleksydelsen 60 pct. af pensionssummen efter et bundfradrag på 16.000 kr. / 16.300 kr. (2019/2020).

Eksempel 1 for 2021:

Skemaet viser, hvordan fradraget i fleksydelsen beregnes, når pensionsordningen er oprettet via en arbejdsgiver, og pensionen udbetales samtidig med fleksydelsen.

Pension (arbejdsgiver) Beløb Fradrag pr. år
Livsvarig pension, løbende årlig udbetaling 120.000 kr.
Fradrag i fleksydelse 50 pct. af 120.000 kr. = 60.000 kr.

Eksempel 2 for 2021:

Skemaet viser, hvordan fradraget i fleksydelsen beregnes, når pensionsordningen er oprettet privat, og pensionen udbetales samtidig med fleksydelsen.

Pension (privat) Beløb Pensionssum
Livsvarig pension, løbende årlig udbetaling 120.000 kr. 80 pct. af 120.000 kr. = 96.000 kr.
Bundfradrag -16.600 kr.   -16.600 kr.
Samlet pensionssum 79.400 kr.
Fradrag pr. år
Fradrag i fleksydelse 60 pct. af 79.400 kr. = 47.640 kr. 

Udbetaling Danmark fradrager dine pensioner i fleksydelsen. Fradragets størrelse afhænger af, om pensionen udbetales samtidig med fleksydelsen eller ej.

Pensioner der ikke udbetales samtidig med fleksydelsen

Fradraget i fleksydelsen er 80 pct. af den samlede pensionssum.

Pensionssummen bliver gjort op pr. den dato, hvor du starter på fleksydelse og afhænger af, om pensionen udbetales livsvarigt eller i en tidsbegrænset periode/som et engangsbeløb. Hvis pensionen udbetales:

  • livsvarigt, så beregnes pensionssummen som en procentdel af den forventede årlige udbetaling
  • i en tidsbegrænset periode eller på en gang, dvs. som et engangsbeløb, så beregnes pensionssummen som en procentdel af pensionsordningens depotværdi.

Skemaet viser, hvordan pensionssummen beregnes:

​Hvis pensionen udbetales... Pensionssum​​​
Livsvarigt​ ​80 pct. af den forventede årlige udbetaling​
​Tidsbegrænset eller på en gang* 5 pct. af depotværdien​

* Fx udbetalinger fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond, ratepension, ophørende pension, kapitalpension, aldersopsparing og aldersforsikring.

Eksempel:

Skemaet viser, hvordan fradraget i fleksydelsen beregnes, når pensionen ikke udbetales samtidig med fleksydelsen.

Pension Beløb Pensionssum​​​
​Livsvarig pension, forventet årlig udbetaling ​120.000 kr. ​80 pct. af 120.000 kr. = 96.000 kr.
​Kapitalpension, depotværdi ​450.000 kr. ​5 pct. af 450.000 kr. = 22.500 kr.
​Ratepension, depotværdi ​300.000 kr. 5 pct. af 300.000 kr. = 15.000 kr.​
Samlet pensionssum​ ​133.500 kr.
Fradrag pr. år
​Fradrag i fleksydelse ​80 pct. af 133.500 kr. = 106.800 kr.

Løbende pensioner der udbetales samtidig med fleksydelsen

Hvis du samtidig med fleksydelsen får løbende udbetalinger fra en livsvarig eller tidsbegrænset pension, der er oprettet:

  • via en arbejdsgiver, så er fradraget i fleksydelsen 64 pct. af de løbende årlige udbetalinger
  • privat, så er fradraget i fleksydelsen 80 pct. af pensionssummen.

Eksempel 1:

Skemaet viser, hvordan fradraget i fleksydelsen beregnes, når pensionsordningen er oprettet via en arbejdsgiver, og pensionen udbetales samtidig med fleksydelsen.

​Pension (arbejdsgiver) Beløb​ ​Fradrag pr. år
​Livsvarig pension, løbende årlig udbetaling ​120.000 kr.
​Fradrag i fleksydelse 64 pct. af 120.000 kr. = 76.800 kr.​

Eksempel 2:

Skemaet viser, hvordan fradraget i fleksydelsen beregnes, når pensionsordningen er oprettet privat, og pensionen udbetales samtidig med fleksydelsen.

​Pension (privat) Beløb​ ​Pensionssum​​
Livsvarig pension, løbende årlig udbetaling​ ​120.000 kr. 80 pct. af 120.000 kr. = 96.000 kr.​
Fradrag pr. år
Fradrag i fleksydelse​ 80 pct. af 96.000 kr. = 76.800 kr.​