Fradrag for arbejde

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hovedreglen er, at dit arbejde fradrages i fleksydelsen time for time. Når din timeløn er under 241,73 kr. / 247,53 kr. (2019/2020), får du dog et mindre fradrag af de først tjente 39.096 kr. / 39.878 kr. (2019/2020) om året.

I praksis betyder det, at der fradrages færre timer i fleksydelsen, end du faktisk har arbejdet.

Ved indkomst over 39.096 kr. / 39.878 kr. (2019/2020) fradrages efter de almindelige regler, dvs. time for time.

Når din timeløn er mellem 117,70 kr. / 119,05 kr. og 241,73 kr. / 247,53 kr. (2019/2020) beregnes fradraget i fleksydelsen som din løn divideret med den såkaldte omregningstimesats på 241,73 kr. / 247,53 kr. (2019/2020).

Eksempel for 2020

Du arbejder 20 timer om måneden, og din timeløn er 200 kr.

20 x 200 = 4.000 kr.

Sådan beregner Udbetaling Danmark, hvor mange timer du skal fradrages i din fleksydelse:

2019: 4.000 kr. / 241,73 kr. = 16,55 timer

2020: 4.000 kr. / 247,53 kr. = 16,16 timer

Resultat: Udbetaling Danmark fradrager 16,55 / 16,16 timer (2019/2020) i din fleksydelse i stedet for de 20 timer, du faktisk har arbejdet.

Hovedreglen er, at dit arbejde fradrages i fleksydelsen time for time. Når din timeløn er under 241,73 kr./247,53 kr. (2019/2020), får du dog et mindre fradrag af de først tjente 39.096 kr./39.878 kr. (2019/2020) om året.

I praksis betyder det, at der fradrages færre timer i fleksydelsen, end du faktisk har arbejdet.

Når din timeløn er under højeste sygedagpengesats på 117,70 kr./119,05 kr. (2019/2020), beregnes fradraget ud fra en timeløn på 117,70 kr./119,05 kr.

Den løn, der herved fremkommer, divideres med den såkaldte omregningstimesats på 241,73 kr./247,53 kr. (2019/2020).

Eksempel for 2020

Du arbejder 20 timer om måneden, og din timeløn er 95 kr. Din timeløn ansættes til 117,70 kr./119,05 kr. (2019/2020)

2019: 20 x 117,70 = 2.354,00 kr.

2020: 20 x 119,05 = 2.381,00 kr.

Sådan beregner Udbetaling Danmark, hvor mange timer du skal fradrages i din fleksydelse:

2019: 2.354,00 kr. / 241,73 kr. = 9,74 timer

2020: 20 x 2.381,00 / 247,53 kr. = 9,62 timer

Resultat: Udbetaling Danmark fradrager 9,74/9,62 timer (2019/2020) i din fleksydelse i stedet for de 20 timer, du faktisk har arbejdet.

Hovedreglen er, at dit arbejde fradrages i fleksydelsen time for time. Hvis du ikke får løn for et bestemt antal timer – fx fordi du får udbetalt et fast beløb for at udføre et stykke arbejde – beregner Udbetaling Danmark et timetal ved hjælp af en særlig omregningstimesats.

Timetallet beregnes ved, at Udbetaling Danmark dividerer din løn med omregningstimesatsen på 241,73 kr./247,53 kr. (2019/2020) Det beregnede timetal fradrages herefter i din fleksydelse time for time.

Eksempel

Du får 5.000 kr. for at udføre et bestemt stykke arbejde.

Sådan beregner Udbetaling Danmark, hvor mange timer du skal fradrages i din fleksydelse:

2019: 5.000 kr. / 241,73 kr. = 20,68 timer

2020: 5.000 kr. / 247,53 kr. = 20,20 timer

Resultat: Udbetaling Danmark fradrager 20,68 /20,20 timer (2019/2020) i din fleksydelse.