Pension, hvis du kommer i fængsel

Vær opmærksom på, at din pension stopper, når du skal afsone en fængselsdom

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du skal afsone en fængselsdom, kan du ikke få udbetalt pension i den periode, hvor du er i fængsel. Det gælder også, hvis du bliver varetægtsfængslet, hvor du dog vil kunne få din pension udbetalt med tilbagevirkende kraft, hvis du ikke bliver fundet skyldig.

Tidspunktet for, hvornår din pension stopper afhænger af, om din pension er bagudbetalt eller forudbetalt.

Er din pension bagudbetalt, vil du få pension udbetalt indtil slutningen af den måned, hvor du starter med at afsone.

Er din pension forudbetalt, får du udbetalt pension indtil slutningen af måneden efter den måned, du starter med at afsone.

Du vil lige meget hvad, få udbetalt pension sidste gang den sidste hverdag i den måned, hvor du starter med at afsone din fængselsdom. Når du bliver løsladt, får du automatisk udbetalt pension igen.

Hvis du bevidst ikke møder op til afsoningen, er der særlige regler for, hvornår udbetalingen af din pension stopper. Hvis du stikker af, når du er varetægtsfængslet eller bliver eftersøgt med henblik på varetægtsfængsling, er der også særlige regler for, hvornår din pension stopper.

Du kan i nogle tilfælde få hjælp fra din kommune til at betale husleje og nogle boligudgifter. Det kræver dog, at der er sandsynlighed for, at du vil blive løsladt inden for seks måneder.

Er du varetægtsfængslet, kan du måske få hjælp fra kommunen, selvom du ikke bliver løsladt inden for seks måneder. Du skal kontakte din kommune, hvis du vil vide mere.

Hvis du er pensionist og er gift eller samlevende med en indsat, kan du i visse situationer blive betragtet som enlig. Det afgørende er, om I stadig har fælles husførelse. Det handler blandt andet om, hvor mange faste og løbende udgifter, I fortsat deles om at betale.

Vær opmærksom på, at hvis du modtager tidlig pension, og din ægtefælle bliver indsat, så fortsætter din udbetaling af ydelsen uændret. 

Film om enlig eller samlevende
Se en kort film om, hvornår man betragtes som enlig, og hvornår man betragtes som samlevende.

 Se film om, hvornår man betragtes som enlig eller samlevende

Du kan ændre din samlivsstatus her:

Du kan læse mere her: