Pension, hvis I flytter fra hinanden

Det er en god ide at gennemgå dine pensioner og forsikringer, hvis I flytter fra hinanden

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis I flytter fra hinanden, er det en god ide at overveje, hvem der i fremtiden skal have udbetalt forsikringerne i din pension. Især hvis du har begunstiget din tidligere samlever, og du nu ønsker at begunstige en anden.

Det kan også være relevant, hvis din individuelle pension eller arbejdsmarkedspension indeholder en såkaldt samleverpension, og du har indsat din tidligere samlever som begunstiget.

En begunstigelse er en aftale om, hvem der skal have pengene ved din død. Ved en begunstigelse vil pengene blive udbetalt direkte til den, som er begunstiget uden om boet. Når forsikringen bliver betalt uden om boet, kan pengene ikke blive brugt til at betale en eventuel gæld.

Kontakt dit pensionsselskab eller pengeinstitut eller din pensionskasse, hvis du ønsker at ændre din pension, eller hvis du vil være sikker på, at dine forsikringer er tilrettelagt på den bedste måde nu, hvor din situation har ændret sig.

Hvis I er registreret som samlevere hos ATP, mister du retten til engangsbeløbet ved død, hvis I flytter fra hinanden.

Tjenestemandspensioner indeholder ikke samleverpension.

Hvis du får folkepension, kan udbetalingen blive større, når du og din samlever flytter fra hinanden. Folkepensionens grundbeløb ændrer sig ikke, hvis du fremover bor alene, men satsen for pensionstillæg er højere for enlige end for gifte eller samlevende.

Du har pligt til at oplyse Udbetaling Danmark om, at du er blevet skilt. Hvis du ikke giver besked, vil din tidligere ægtefælles indtægt og formue kunne blive ved med at indgå i beregningen af din pension.