Barsel, orlov og pensionsopsparing

Indbetaler du til din pension, mens du er på barsel eller orlov?

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Det er ikke sikkert, at indbetalingen til din arbejdsmarkedspension fortsætter, mens du er på barsel eller orlov.

Hvis du får barsel med fuld løn, vil der automatisk blive indbetalt til pension af din løn. Hvis du ikke får fuld løn, skal du være opmærksom på, at det afhænger af dit ansættelsesforhold, om der bliver indbetalt til din pension.

Du kan vælge at indbetale til din arbejdsmarkedspension under barsel eller orlov, selvom du ikke får fuld løn.

Hvis du er tjenestemand, kan du i visse situationer optjene ret til tjenestemandspension, mens du har orlov. Du optjener fx stadig ret til tjenestemandspension, mens du er på barselsorlov, og din pension bliver derfor ikke mindre, hvis du er på barsel, heller ikke under den ulønnede forældreorlov/barsel op til 32 uger.

Du kan få nærmere oplysninger hos Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, hvis du er tjenestemand i staten. Hvis du er tjenestemand i en region eller kommune, kan du få flere oplysninger hos dit fagforbund eller din arbejdsplads.

Din pensionsopsparing kan blive mindre, mens du er på barsel eller orlov uden løn, hvis du har en arbejdsmarkedspension. Det skyldes, at du og din arbejdsgiver normalt skal fortsætte med at betale til pensionsselskabet eller pensionskassen for at dække forsikringsdelen i din pensionsordning. Hvis der ikke bliver betalt ind på pensionen, vil de forsikringer, der er en del af pensionen, blive betalt med penge fra pensionsopsparingen.

Det afhænger af den enkelte ordning, hvad der gælder, hvis du har orlov uden løn.

Du kan kontakte dit pensionsselskab, dit pengeinstitut eller din pensionskasse for at undersøge, hvad der gælder for dig.