Udskyd din ATP Livslang Pension

Her kan du læse om, hvordan du udskyder din ATP Livslang Pension

Start

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du får automatisk din ATP Livslang Pension udbetalt, når du når folkepensionsalderen. Men du kan også vælge at udskyde din pension. Du kan udskyde udbetalingen af din ATP Livslang Pension til senest 10 år efter din folkepensionsalder. Du forhøjer din pension for hver måned, du udskyder den.

Ca. 3 måneder før du når folkepensionsalderen, får du brev om, hvordan din pension bliver udbetalt. Hvis du vil udskyde din pension, skal du give ATP besked inden den 5. i den måned, du når folkepensionsalderen.

Din pension bliver forhøjet ud fra en procentsats. Satsen opdateres hvert år ud fra den forventede gennemsnitslevealder og markedsrenten. I tabellen kan du se, hvor meget din pension stiger, når du udskyder udbetalingen. Prognosen er ikke en garanti for pensionens størrelse, når du får den udbetalt.

År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stigning 4% 8% 13% 21% 31% 42% 55% 69% 85% 105%

Eksempel

Er man fx 67 år og har ret til en pension på 18.000 kr. om året, vil du få 1.500 kr. om måneden. Udskyder du din pension, til du fylder 72 år, kan du regne med at få ca. 2.000 kr. om måneden. Vælger du at udskyde din pension, til du fylder 77 år, stiger den til ca. 3.100 kr. om måneden.

Alle beløb er i nutidskroner, dvs. hvad pengene er værd i dag.

Hvis din årlige ATP Livslang Pension er mere end 3.150 kr. (2022) før skat, bliver den udbetalt som en månedlig pension. Beløb under 3.150 kr. (2022) før skat bliver omregnet til et engangsbeløb. Hvis du er berettiget til et engangsbeløb, men fx udskyder din pension, kan din pension ændre sig fra et engangsbeløb til en månedlig udbetaling.

Størrelsen på din pension afgør, hvordan du får pengene udbetalt:

  • Er din ATP Livslang Pension på mere end 3.150 kr. (2022) om året før skat, vil du få udbetalt din pension månedligt, så længe du lever.
  • Er din ATP Livslang Pension på eller mindre end 3.150 kr. (2022) om året før skat, bliver den udbetalt som et engangsbeløb.

ATP’s bestyrelse kan ændre grænsen på 3.150 kr. (2022) fremadrettet.

Du kan logge på selvbetjeningen og beregne, hvor meget du kan få udbetalt, hvis du udskyder din pension:

Du kan til enhver tid fortryde, at du har udskudt din pension og begynde udbetalingen igen. Udbetaling kan ske med op til 6 måneders tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt, hvor du kontakter ATP.

Du kan også vælge at udskyde din pension yderligere. Du kan udskyde udbetalingen af din ATP Livslang Pension til senest 10 år efter din folkepensionsalder. Du kan udskyde din pension her:

Du kan udskyde din pension fra ATP, hvis:

  • du højst har fået udbetalt 5 måneders pension
  • ATP senest har fået besked i slutningen af den måned, hvor den 5. måneds pension bliver udbetalt
  • du tilbagebetaler pensionen inden for 12 dage.

Du kan ikke udskyde din pension den 1. i måneden, efter du har fået udbetalt 5 måneders pension.

Du kan udskyde udbetalingen af din ATP Livslang Pension til senest 10 år efter din folkepensionsalder. Du kan udskyde din pension her:

Vi har samlet en række informationer nedenfor, til dig som gerne vil læse mere.

ATP’s kundeambassadør

Hvis du har forslag til forbedringer eller er utilfreds, har ATP en kundeambassadør, du kan kontakte. Det kan fx være, hvis du ikke synes, du har fået en god service, eller hvis du synes, der er nogle ting, ATP kan gøre bedre. Læs, hvordan du kontakter kundeambassadøren:

Hvis du vil klage

Hvis du mener, at ATP's afgørelse om medlemskab, udbetaling eller indbetaling er forkert, kan du klage til Ankenævnet for ATP m.m. Du skal sende klagen senest 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen fra ATP.

Ankenævnet for ATP m.m.
Holmens Kanal 20
1060 København K

Lovgivning

Her kan du læse mere om lovgivningen for Arbejdsmarkedets Tillægspension:

Mere information om ATP's andre ydelser: