Udskyd din ATP Livslang Pension

Her kan du læse om, hvordan du udskyder din ATP Livslang Pension

Start

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du udskyder udbetalingen af din månedlige pension, forhøjes den ud fra en pensionssats. Satsen opdateres hvert år ud fra den forventede gennemsnitslevealder og markedsrenten.

I tabellen kan du se, hvor meget vi forventer, at din pension vil forhøjes, hvis du udskyder udbetalingen. Prognosen er ikke en garanti for pensionens størrelse, når du får den udbetalt.

År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stigning 6% 12% 19% 27% 36% 47% 60% 74% 90% 109%

Eksempel

Er du fx 67 år og har ret til en pension på 18.000 kr. om året, vil du få 1.500 kr. om måneden. Udskyder du din pension, til du fylder 72 år, kan du forvente at få ca. 2.000 kr. om måneden.

Udskyder du din pension, til du fylder 77 år, kan du forvente at få ca. 3.100 kr. om måneden.

Alle beløb er i nutidskroner, dvs. hvad pensionen er værd i dag.

Hvis du får udbetalt din pension som et engangsbeløb

Hvis din pension står til at blive udbetalt som et engangsbeløb, og du udskyder udbetalingen, kan ATP ikke forudsige, om engangsbeløbet falder eller stiger. Det skyldes, at beregningen af engangsbeløbet bl.a. afhænger af markedsrenten.

 

Størrelsen på din pension før skat afgør, hvordan du får pengene udbetalt:

  • Er din ATP Livslang Pension på mere end 3.300 kr. (2024) om året, vil du få udbetalt din pension månedligt, så længe du lever.
  • Er din ATP Livslang Pension på eller mindre end 3.300 kr. (2024) om året, bliver den udbetalt som et engangsbeløb.

ATP’s bestyrelse kan ændre beløbsgrænsen fremadrettet.

Inden du får din pension udbetalt, får du besked, om, hvorvidt din pension bliver udbetalt som en månedlig udbetaling eller som et engangsbeløb.

Du kan til enhver tid fortryde, at du har udskudt din pension og starte udbetalingen. Udbetaling kan ske med op til 6 måneders tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt, hvor du kontakter ATP.

Du kan også vælge at udskyde din pension yderligere. Du kan udskyde udbetalingen af din ATP Livslang Pension til senest 10 år efter din folkepensionsalder. Du kan udskyde din pension her:

Hvis udbetalingen af din pension er begyndt, kan du udskyde den, hvis:

  • du højst har fået udbetalt 5 måneders pension
  • ATP senest har fået besked i slutningen af den måned, hvor den 5. måneds pension bliver udbetalt
  • du betaler den udbetalte pension tilbage.

Du kan ikke udskyde din pension den 1. i måneden, efter du har fået udbetalt 5 måneders pension.

Du kan udskyde udbetalingen af din ATP Livslang Pension til senest 10 år efter din folkepensionsalder. Du kan udskyde din pension her:

Vi har samlet en række informationer nedenfor, til dig som gerne vil læse mere.

ATP’s kundeambassadør

Hvis du har forslag til forbedringer eller er utilfreds, har ATP en kundeambassadør, du kan kontakte. Det kan fx være, hvis du ikke synes, du har fået en god service, eller hvis du synes, der er nogle ting, ATP kan gøre bedre. Læs, hvordan du kontakter kundeambassadøren:

Hvis du vil klage

Hvis du mener, at ATP's afgørelse om medlemskab, udbetaling eller indbetaling er forkert, kan du klage til Ankenævnet for ATP m.m. Du skal sende klagen senest 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen fra ATP.

Ankenævnet for ATP m.m.
Holmens Kanal 20
1060 København K

Lovgivning

Her kan du læse mere om lovgivningen for Arbejdsmarkedets Tillægspension:

Mere information om ATP's andre ydelser: