Hvis du er pensionist hele kalenderåret, bliver din pension beregnet ud fra din forskudsopgørelse

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du har været folke-, førtids- eller seniorpensionist hele året, og din indkomst ændrer sig i løbet af året, er det vigtigt, at du retter din forskudsopgørelse. På den måde er du med til at sikre, at du får den pension, du har ret til i løbet af året.

Udbetaling Danmark får automatisk besked fra Skattestyrelsen, når du ændrer din forskudsopgørelse. Du skal derfor ikke selv kontakte Udbetaling Danmark, hvis du retter i din forskudsopgørelse.

Hvis du ændrer i din forskudsopgørelse i løbet af året, og din pension derfor bliver sat ned eller op, får du et brev fra Udbetaling Danmark. Hvis ændringen hverken påvirker din folkepension eller din tillægsprocent, får du ikke et brev.

Film om forskudsopgørelsen og pension

Hvis du skal ændre din forskudsopgørelse hos Skattestyrelsen, skal du gøre det inden en bestemt dato, for at ændringen kan nå at blive registreret ved næste udbetaling af din folkepension. 

Frister for at ændre forskudsopgørelsen i 2024:

Du ændrer forskudsopgørelse senest Ændringen træder i kraft ved udbetalingen sidst i
 8. januar   januar
 7. februar  februar
 6. marts  marts
 10. april  april
 8. maj  maj
 6. juni  juni
 10. juli  juli
 7. august august
 11. september  september
 9. oktober oktober
 6. november november
 4. december december 
 

Forskudsopgørelsen viser bl.a. dine forventede indkomster for det kommende år.

Det er ud fra din forskudsopgørelse, at Skattestyrelsen beregner, hvor meget du skal betale i skat. Udbetaling Danmark bruger forskudsopgørelsen til at beregne, hvor meget du skal have i folke-, førtids- eller seniorpension.

Fra midten af november kan du rette din forskudsopgørelse for det kommende år. I løbet af året kan du løbende rette din forskudsopgørelse for det aktuelle år. Det er især vigtigt, at du ændrer din forskudsopgørelse, hvis der er sket ændringer i din økonomi. På den måde er du med til at sikre, at du får det rigtige i pension og betaler det rigtige i skat.

Ændringer i din økonomi kan fx være:

  • Udbetaling af andre pensioner end din folke-, førtids- eller seniorpension
  • Renteindtægt og -udgifter
  • Aktieindkomst og -udbytte

Her kan du ændre din forskudsopgørelse: