Hvornår er jeg aktiv/passiv i driften?

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du er aktiv i driften af din virksomhed, hvis du selv udfører opgaver i virksomheden.

Hvis du derimod ikke udfører opgaver i virksomheden, eller din arbejdsindsats er meget begrænset, er du passiv i driften. Du er fx passiv i driften, hvis du har en passiv investering i en udlejningsejendom.

Hvis du er i tvivl om indkomsten fra din virksomhed skal sidestilles med indkomst fra personligt arbejde, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark.

Du kan se dine virksomhedsresultater på din årsopgørelse

Hvis der er tale om indkomst, som er skattepligtig i Danmark, kan du se den forventede indkomst fra selvstændig virksomhed på din forskudsopgørelse fra Skattestyrelsen, og det endelige resultat kan du se på din årsopgørelse fra Skattestyrelsen.

Det fremgår ikke af forskuds- eller årsopgørelsen, om du er aktiv eller passiv i driften af virksomheden.

Du skal oplyse til Udbetaling Danmark, om du er aktiv eller passiv i driften, da det har betydning for din pensionsberegning.

Du har et bundfradrag som folkepensionist

Når du er aktiv i driften, har du et bundfradrag på 122.004 kr. (2023) ved opgørelse af beregningsgrundlaget for pensionstillægget.