Hvor høj indkomst må I have, før førtidspensionen bliver sat ned, når I begge er pensionister

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du er førtidspensionist og har en privat pension på 84.000 kr. Du er gift med en pensionist, der har en indkomst på 400.000 kr. om året udover pensionen.

Sådan beregnes din førtidspension
Af din ægtefælles indkomst på 400.000 kr. medregnes højst 387.400 kr. Jeres samlede indkomst til beregning af din førtidspension udgør herefter 387.400 kr. + din private pension 84.000 kr. = 471.400 kr.

Der fradrages herefter 125.000 kr. 471.400 kr. – 125.000 kr. = 346.400 kr. For hver 100 kr. af de 346.400 kr. bliver din førtidspension sat 15 kr. ned. Det svarer til 15 % eller 51.960 kr.

Din førtidspension bliver derfor 192.528. – 51.960 kr. = 140.568 kr. om året eller 11.714 kr. om måneden - ATP-bidrag 94 kr. = 11.620 kr. om måneden før skat.