Fradrag for arbejde

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Dit arbejde fradrages i fleksydelsen time for time.

Eksempel

Du arbejder 20 timer om måneden, og din timeløn er 280 kr.

Udbetaling Danmark fradrager de 20 arbejdstimer i din fleksydelse time for time.

Hovedreglen er, at dit arbejde fradrages i fleksydelsen time for time. Når din timeløn er under 277,76 kr., får du dog et mindre fradrag af de først tjente 43.628 kr. om året.

I praksis betyder det, at der fradrages færre timer i fleksydelsen, end du faktisk har arbejdet.

Ved indkomst over 43.628 kr. fradrages efter de almindelige regler, dvs. time for time.

Når din timeløn er mellem mellem 126,89 kr. og 277,76 kr., beregnes fradraget i fleksydelsen som din løn divideret med den såkaldte omregningstimesats på 277,76 kr.

Eksempel

Du arbejder 20 timer om måneden, og din timeløn er 200 kr.

20 x 200 = 4.000 kr.

Sådan beregner Udbetaling Danmark, hvor mange timer du skal fradrages i din fleksydelse: 

4.000 kr. / 277,76 kr. = 14,40 timer

Resultat: Udbetaling Danmark fradrager 14,40 timer i din fleksydelse i stedet for de 20 timer, du faktisk har arbejdet.

Hovedreglen er, at dit arbejde fradrages i fleksydelsen time for time. Når din timeløn er under 277,76 kr., får du dog et mindre fradrag af de først tjente 43.628 kr. om året.

I praksis betyder det, at der fradrages færre timer i fleksydelsen, end du faktisk har arbejdet.

Når din timeløn er under højeste sygedagpengesats på 126,89 kr., beregnes fradraget ud fra en timeløn på 126,89 kr.

Den løn, der herved fremkommer, divideres med den såkaldte omregningstimesats på 277,76 kr.

Eksempel

Du arbejder 20 timer om måneden, og din timeløn er 95 kr. Din timeløn ansættes til 126,89 kr. 

20 x 126,89 kr. = 2.537,80 kr.

Sådan beregner Udbetaling Danmark, hvor mange timer du skal fradrages i din fleksydelse:  

2.537,80 / 277,76 kr. = 9,14 timer

Resultat: Udbetaling Danmark fradrager 9,14 timer i din fleksydelse i stedet for de 20 timer, du faktisk har arbejdet.

Hovedreglen er, at dit arbejde fradrages i fleksydelsen time for time. Hvis du ikke får løn for et bestemt antal timer – fx fordi du får udbetalt et fast beløb for at udføre et stykke arbejde – beregner Udbetaling Danmark et timetal ved hjælp af en særlig omregningstimesats.

Timetallet beregnes ved, at Udbetaling Danmark dividerer din løn med omregningstimesatsen 277,76 kr. Det beregnede timetal fradrages herefter i din fleksydelse time for time.

Eksempel

Du får 5.000 kr. for at udføre et bestemt stykke arbejde.

Sådan beregner Udbetaling Danmark, hvor mange timer du skal fradrages i din fleksydelse: 

5.000 kr. / 277,76 kr. = 18,00 timer

Resultat: Udbetaling Danmark fradrager 18,00 timer i din fleksydelse.