Fradrag for arbejde

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hovedreglen er, at dit arbejde fradrages i fleksydelsen time for time. Når din timeløn er under 251,99 kr. (2021) / 259,80 kr. (2022), får du dog et mindre fradrag af de først tjente 40.676 kr. (2021) / 41.164 kr. (2022) om året.

I praksis betyder det, at der fradrages færre timer i fleksydelsen, end du faktisk har arbejdet.

Ved indkomst over 40.676 kr. (2021) / 41.164 kr. (2022) fradrages efter de almindelige regler, dvs. time for time.

Når din timeløn er mellem 120,54 kr. og 251,99 kr. (2021) / mellem 120,68 kr. og 259,80 kr. (2022) beregnes fradraget i fleksydelsen som din løn divideret med den såkaldte omregningstimesats på 251,99 kr. (2021) / 259,80 kr. (2022).

Eksempel for 2022

Du arbejder 20 timer om måneden, og din timeløn er 200 kr.

20 x 200 = 4.000 kr.

Sådan beregner Udbetaling Danmark, hvor mange timer du skal fradrages i din fleksydelse:

2021: 4.000 kr. / 251,99 kr. = 15,87 timer

2022: 4.000 kr. / 259,80 kr. = 15,40 timer

Resultat: Udbetaling Danmark fradrager 15,87 timer (2021) / 15,40 timer (2022) i din fleksydelse i stedet for de 20 timer, du faktisk har arbejdet.

Hovedreglen er, at dit arbejde fradrages i fleksydelsen time for time. Når din timeløn er under 251,99 kr. (2021) / 259,80 kr. (2022), får du dog et mindre fradrag af de først tjente 40.676 kr. om året (2021) / 41.164 kr. om året (2022).

I praksis betyder det, at der fradrages færre timer i fleksydelsen, end du faktisk har arbejdet.

Når din timeløn er under højeste sygedagpengesats på 120,54 kr. (2021) / 120,68 kr. (2022), beregnes fradraget ud fra en timeløn på 120,54 kr. (2021) / 120,68 kr. (2022).

Den løn, der herved fremkommer, divideres med den såkaldte omregningstimesats på 251,99 kr. (2021) / 259,80 kr. (2022).

Eksempel for 2022

Du arbejder 20 timer om måneden, og din timeløn er 95 kr. Din timeløn ansættes til 120,54 kr. (2021) / 120,68 kr. (2022).  

2021: 20 x 120,54 kr. = 2.410,80 kr.

2022: 20 x 120,68 kr. = 2.413,60 kr.

Sådan beregner Udbetaling Danmark, hvor mange timer du skal fradrages i din fleksydelse: 

2021: 20 x 2.410,80 / 251,99 kr. = 9,56 timer

2022: 2.413,60 / 259,80 kr. = 9,29 timer

Resultat: Udbetaling Danmark fradrager 9,56 timer (2021) / 9,29 timer (2022) i din fleksydelse i stedet for de 20 timer, du faktisk har arbejdet.

Hovedreglen er, at dit arbejde fradrages i fleksydelsen time for time. Hvis du ikke får løn for et bestemt antal timer – fx fordi du får udbetalt et fast beløb for at udføre et stykke arbejde – beregner Udbetaling Danmark et timetal ved hjælp af en særlig omregningstimesats.

Timetallet beregnes ved, at Udbetaling Danmark dividerer din løn med omregningstimesatsen 251,99 kr. (2021) / 259,80 kr. (2022). Det beregnede timetal fradrages herefter i din fleksydelse time for time.

Eksempel

Du får 5.000 kr. for at udføre et bestemt stykke arbejde.

Sådan beregner Udbetaling Danmark, hvor mange timer du skal fradrages i din fleksydelse:

 2021: 5.000 kr. / 251,99 kr. = 19,84 timer

2022: 5.000 kr. / 259,80 kr. = 19,25 timer

Resultat: Udbetaling Danmark fradrager 19,84 timer (2021) / 19,25 timer (2022) i din fleksydelse.