Fradrag for arbejde

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hovedreglen er, at dit arbejde fradrages i fleksydelsen time for time. Når din timeløn er under 247,53 kr. (2020) / 251,99 kr. (2021), får du dog et mindre fradrag af de først tjente 39.878 kr. (2020) / 40.676 kr. (2021) om året.

I praksis betyder det, at der fradrages færre timer i fleksydelsen, end du faktisk har arbejdet.

Ved indkomst over 39.878 kr. (2020) / 40.676 kr. (2021) fradrages efter de almindelige regler, dvs. time for time.

Når din timeløn er mellem 119,05 kr. og 247,73 kr. (2020) / mellem 120,54 kr. og 251,99 kr. (2021) beregnes fradraget i fleksydelsen som din løn divideret med den såkaldte omregningstimesats på 247,53 kr. (2020) / 251,99 kr. (2021).

Eksempel for 2021

Du arbejder 20 timer om måneden, og din timeløn er 200 kr.

20 x 200 = 4.000 kr.

Sådan beregner Udbetaling Danmark, hvor mange timer du skal fradrages i din fleksydelse:

2020: 4.000 kr. / 247,53 kr. = 16,16 timer

2021: 4.000 kr. / 251,99 kr. = 15,87 timer

Resultat: Udbetaling Danmark fradrager 6,16 timer (2020) / 15,87 timer (2021) i din fleksydelse i stedet for de 20 timer, du faktisk har arbejdet.

Hovedreglen er, at dit arbejde fradrages i fleksydelsen time for time. Når din timeløn er under 247,53 kr. (2020) / 251,99 kr. (2021), får du dog et mindre fradrag af de først tjente 39.878 kr. om året (2020) / 40.676 kr. om året (2021).

I praksis betyder det, at der fradrages færre timer i fleksydelsen, end du faktisk har arbejdet.

Når din timeløn er under højeste sygedagpengesats på 119,05 kr. (2020) / 120,54 kr. (2021), beregnes fradraget ud fra en timeløn på 119,05 kr. (2020) / 120,54 kr. (2021).

Den løn, der herved fremkommer, divideres med den såkaldte omregningstimesats på 247,53 kr. (2020) / 251,99 kr. (2021).

Eksempel for 2021

Du arbejder 20 timer om måneden, og din timeløn er 95 kr. Din timeløn ansættes til 119,05 kr. (2020) / 120,54 kr. (2021).  

2020: 20 x 119,05 kr. = 2.381,00 kr.

2021: 20 x 120,54 kr. = 2.410,80 kr.

Sådan beregner Udbetaling Danmark, hvor mange timer du skal fradrages i din fleksydelse: 

2020: 20 x 2.381,00 / 247,53 kr. = 9,62 timer

2021: 2.410,80 / 251,99 kr. = 9,56 timer

Resultat: Udbetaling Danmark fradrager 9,62 timer (2020) / 9,56 timer (2021) i din fleksydelse i stedet for de 20 timer, du faktisk har arbejdet.

Hovedreglen er, at dit arbejde fradrages i fleksydelsen time for time. Hvis du ikke får løn for et bestemt antal timer – fx fordi du får udbetalt et fast beløb for at udføre et stykke arbejde – beregner Udbetaling Danmark et timetal ved hjælp af en særlig omregningstimesats.

Timetallet beregnes ved, at Udbetaling Danmark dividerer din løn med omregningstimesatsen 247,53 kr. (2020) / 251,99 kr. (2021). Det beregnede timetal fradrages herefter i din fleksydelse time for time.

Eksempel

Du får 5.000 kr. for at udføre et bestemt stykke arbejde.

Sådan beregner Udbetaling Danmark, hvor mange timer du skal fradrages i din fleksydelse:

 2020: 5.000 kr. / 247,53 kr. = 20,20 timer

2021: 5.000 kr. / 251,99 kr. = 19,84 timer

Resultat: Udbetaling Danmark fradrager 20,20 timer (2020) / 19,84 timer (2021) i din fleksydelse.