ATP fremtidssikrer ATP Livslang Pension – hvad betyder det for dig?

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Når du arbejder eller modtager en overførselsindkomst, bliver der indbetalt ATP-bidrag til din ATP Livslang Pension.

ATP har hidtil investeret 80 procent af dine indbetalinger med lav risiko for at kunne leve op til den pension, som du er blevet garanteret. Resten har ATP investeret med en højere risiko for løbende at kunne forhøje din pension med bonus, så den bevarer sin værdi over tid.

Sådan bliver din ATP Livslang Pension fremover

Fremover vil 60 procent af dine indbetalinger blive investeret med lav risiko. 20 procent vil blive investeret med en højere risiko for at få et forventet højere afkast – så du kan forvente at få en højere pension. De sidste 20 procent investerer ATP som hidtil, for at kunne forhøje din pension med bonus.

Når en del af dine indbetalinger investeres med højere risiko, kan den optjente pension for denne del svinge mere på vejen frem mod din folkepensionsalder. Når der er 15 år eller mindre, til du når din folkepensionsalder, vil ATP begynde at reducere din investeringsrisiko, så du kender din pension fuldt ud, når du til sin tid går på pension.

Billedet viser, hvordan dit ATP-bidrag tidligere blev investeret: 80 procent med lav risiko og 20 procent med en højere risiko i et bonusbidrag. Med den nye model bliver ATP-bidraget i stedet investeret på en måde, hvor det nu er 60 procent, der bliver investeret med lav risiko. Resten af ATP-bidraget bliver investeret med en højere risiko.

Jeg er pensionist

Ændringen har ingen betydning for dig som folkepensionist. 

Jeg har mindre end 15 år til folkepensionsalderen

Ændringen har ingen betydning for dig, der har mindre end 15 år til folkepensionsalderen.

Jeg har mere end 15 år til folkepensionsalderen

Ændringen har kun betydning for de af ATP’s medlemmer, som har mere end 15 år til pension. Ændringen vil få størst betydning for de yngre medlemmer.