Udbetaling af ATP Livslang Pension ved død

Her kan du læse om udbetaling af ATP Livslang Pension ved død.

Start

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

De fleste ægtefæller kan få udbetalt et engangsbeløb fra ATP Livslang Pension ved død.

Hvis du har betalt til ATP før 1. januar 2002, så har din ægtefælle ret til et engangsbeløb. Engangsbeløbets størrelse afhænger først og fremmest af, hvor meget du har indbetalt til ATP indtil 1. januar 2002 og også af din alder.

Hvis du kun har betalt til ATP efter 1. januar 2002, så kan din ægtefælle have ret til engangsbeløb på op til 75.000 kr. før afgift til staten. For at din ægtefælle har ret til beløbet på 75.000 kr. skal I opfylde en række betingelser. Engangsbeløbet falder med 15.000 kr. hvert år, fra året efter afdødes folkepensionsalder. Beløbet bortfalder helt 5 år efter afdødes folkepensionsalder.

Ved udbetaling af engangsbeløb bliver der trukket 40 pct. af beløbet i afgift til staten.

Automatisk udbetaling af engangsbeløb
ATP udbetaler automatisk engangsbeløb til din ægtefælle og børn, medmindre du bor i udlandet. Det sker normalt inden for 3 uger efter dødsfaldet, da ATP får direkte besked fra Folkeregistret. Din ægtefælle og børn vil også modtage et brev om udbetalingen.

Hvis du bor i udlandet, får ATP ikke automatisk besked om dødsfald. Dine nærmeste skal derfor kontakte ATP, når du dør. Læs mere om ATP i udlandet herunder. 

Du kan ikke indsætte en begunstiget
Du kan ikke indsætte en begunstiget til at modtage det engangsbeløb, ATP udbetaler ved død. Hvis du er begyndt at modtage ATP Livslang Pension, ophører pensionen, når du dør. De bidrag, som du har indbetalt, bliver heller ikke udbetalt til boet.

Lovgivning

De fleste samlevere har ret til et engangsbeløb ved død. Hvis du dør inden din folkepensionsalder, kan din samlever få 75.000 kr. før afgift på 40 pct.

Hvis du dør efter din folkepensionsalder, vil engangsbeløbet falde med 15.000 kr. hvert år fra året efter din folkepensionsalder. Beløbet bortfalder helt 5 år efter din folkepensionsalder.

I skal registrere jer som samlevere

Beløbet bliver automatisk udbetalt og din samlever vil modtage et brev, hvis I er registrerede som samlevende. Det er derfor en god idé, at du og din samlever allerede nu registrerer jer. I kan registrere jer her:

Har du en funktionsnedsættelse, kan du have svært ved at læse og udfylde dokumentet 'Blanket til at registrere din samlever'. Du er velkommen til at kontakte ATP Livslang Pension.

Søg engangsbeløb

Er din samlever død, og har I ikke været registreret som samlevende hos ATP, har du mulighed for at søge om engangsbeløb, hvis I opfylder betingelserne. Senest 5 år efter dødsfaldet skal du som samlever have anmodet ATP Livslang Pension om en udbetaling. Herefter er udbetaling forældet.

Betingelser for udbetaling

  • I har kunnet indgå ægteskab de seneste 2 år før dødsfaldet. Det er ikke nok at være separeret, og I må ikke være beslægtede.
  • I har levet i et ægteskabslignende forhold.
  • I har haft fælles folkeregisteradresse de seneste 2 år forud for dødsfaldet.
  • Den afdøde har været med i ATP Livslang Pension i mindst 2 år efter 1. januar 2002 og indbetalt, hvad der svarer til mindst 2 års fulde indbetalinger til ATP Livslang Pension.
  • Dødsfaldet skal ske senest 5 år efter den afdødes folkepensionsalder. Folkepensionsalderen afhænger af, hvornår man er født.

I tilfælde af at du eller din samlever har haft institutionsophold (fx plejehjem), skal kravet om fælles folkeregisteradresse have været opfyldt de seneste to år forud for opholdet.

Har du en funktionsnedsættelse, kan du have svært ved at læse og udfylde nedenstående dokumenter. Du er velkommen til at kontakte ATP Livslang Pension.

Som hovedregel udbetaler ATP Livslang Pension et engangsbeløb på 50.000 kr. til hvert barn under 21 år. ATP trækker 40 pct. af de 50.000 kr. i afgift til staten. Beløbet bliver udbetalt, hvis den afdøde efter 1. januar 2002:

  • har været med i ATP Livslang Pension i mindst 2 år
  • har betalt, hvad der svarer til mindst 2 års fulde indbetalinger til ATP Livslang Pension

Hvis den afdøde ikke opfylder betingelserne, men har betalt bidrag til ATP før 1. januar 2002, udbetaler ATP til børn under 18 år. Beløbet svarer til 1 års udbetaling af den ATP Livslang Pension, den afdøde havde optjent før den 1. januar 2002.

Automatisk udbetaling af engangsbeløb

ATP udbetaler automatisk engangsbeløb til dine børn, medmindre du bor i udlandet. Det sker normalt inden for 3 uger efter dødsfaldet, da ATP får direkte besked fra Folkeregistret. Dine børn vil også modtage et brev om udbetalingen. Er dine børn under 18 år på udbetalingstidspunktet, vil engangsbeløbet blive udbetalt til forældremyndighedsindehaveren.

Hvis du bor i udlandet, får ATP ikke automatisk besked om dødsfald. Dine nærmeste skal derfor kontakte ATP, når du dør. Læs mere om ATP i udlandet herunder. 

Du kan ikke indsætte en begunstiget

Du kan ikke indsætte en begunstiget til at modtage det engangsbeløb, ATP udbetaler ved død. Hvis du er begyndt at modtage ATP Livslang Pension, ophører pensionen, når du dør. De bidrag du har indbetalt, bliver heller ikke udbetalt til boet.

Hvilke børn kan få engangsbeløbet?

Engangsbeløbet bliver kun udbetalt til biologiske og adopterede børn. Sammenbragte børn er ikke omfattet.

Vi har samlet en række informationer nedenfor, til dig som gerne vil læse mere.

ATP’s kundeambassadør

Hvis du har forslag til forbedringer eller er utilfreds, har ATP en kundeambassadør, du kan kontakte. Det kan fx være, hvis du ikke synes, du har fået en god service, eller hvis du synes, der er nogle ting, ATP kan gøre bedre. Læs, hvordan du kontakter kundeambassadøren:

Hvis du vil klage

Hvis du mener, at ATP's afgørelse om medlemskab, udbetaling eller indbetaling er forkert, kan du klage til Ankeklagenævnet for ATP m.m. Du skal sende klagen senest 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen fra ATP.

Ankenævnet for ATP m.m.
Holmens Kanal 20
1060 København K

Lovgivning

Her kan du læse mere om lovgivningen for Arbejdsmarkedets Tillægspension:

Mere information om ATP's andre ydelser: