Udbetaling af ATP Livslang Pension ved død

Her kan du læse om udbetaling af ATP Livslang Pension ved død.

Start

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Din optjente ATP Livslang Pension udbetales kun til dig så længe, du er i live. Ingen kan overtage din pension, men når du dør, kan din ægtefælle have ret til at få et engangsbeløb fra ATP.

Engangsbeløbets størrelse afhænger af, om du startede med at indbetale bidrag til ATP før eller efter 1. januar 2002.

Hvis du har indbetalt til ATP både før og efter 1. januar 2002, udbetaler ATP kun det største beløb til din ægtefælle.

Ved udbetaling af engangsbeløb bliver der trukket 40 pct. af beløbet i afgift til staten.

Har du indbetalt til ATP før 1. januar 2002?

Hvis du har betalt til ATP før 1. januar 2002, afhænger engangsbeløbets størrelse af, hvor meget du har indbetalt til ATP indtil 1. januar 2002 og også af din alder.

Har du indbetalt til ATP efter 1. januar 2002?

Hvis du kun har betalt til ATP efter 1. januar 2002, så kan din ægtefælle have ret til engangsbeløb på op til 75.000 kr. før afgift til staten. For at din ægtefælle har ret til beløbet på 75.000 kr. skal du have været med i ATP Livslang Pension i mindst 2 år, og betalt, hvad der svarer til mindst 2 års fulde indbetalinger til ATP Livslang Pension.

Engangsbeløbet falder med 15.000 kr. hvert år, fra året efter afdødes folkepensionsalder. Beløbet bortfalder helt 5 år efter afdødes folkepensionsalder.

Automatisk udbetaling af engangsbeløb
ATP udbetaler automatisk engangsbeløb til din ægtefælle, medmindre du bor i udlandet.

Det sker normalt inden for 3 uger efter dødsfaldet, da ATP får direkte besked fra Folkeregistret.

Din ægtefælle vil modtage et brev om udbetalingen.

Hvis du bor i udlandet

Hvis du bor i udlandet, får ATP ikke automatisk besked om dødsfald. Dine nærmeste skal derfor kontakte ATP, når du dør. Læs mere om ATP i udlandet herunder. 

Du kan ikke indsætte en begunstiget

Du kan ikke indsætte en begunstiget til at modtage det engangsbeløb, ATP udbetaler ved død. Hvis du er begyndt at modtage ATP Livslang Pension, ophører pensionen, når du dør. De bidrag, som du har indbetalt, bliver heller ikke udbetalt til boet.

Lovgivning

Din optjente ATP Livslang Pension udbetales kun til dig så længe, du er i live. Ingen kan overtage din pension, men når du dør, kan din samlever have ret til at få et engangsbeløb fra ATP.

Hvis du dør inden din folkepensionsalder, kan din samlever få op til 75.000 kr. før afgift på 40 pct. til Skattestyrelsen.

Hvis du dør efter din folkepensionsalder, vil engangsbeløbet falde med 15.000 kr. hvert år fra året efter din folkepensionsalder. Beløbet bortfalder helt 5 år efter din folkepensionsalder.

I kan registrere jer som samlevende

Hvis I er registreret som samlevende hos ATP før dit dødsfald, bliver engangsbeløbet automatisk udbetalt til din samlever. Det er derfor en god idé, at du og din samlever allerede nu registrerer jer. I kan registrere jer her:

Hvis du er digitalt fritaget og ønsker at registrere en samlever, kan I udfylde og sende nedenstående blanket til ATP:

Har du en funktionsnedsættelse, kan du have svært ved at læse og udfylde dokumentet 'Blanket til at registrere din samlever'. Du er velkommen til at kontakte ATP Livslang Pension.

Hvis I ikke var registreret som samlevende

Hvis I ikke var registreret som samlevende hos ATP inden dit dødsfald, har din samlever mulighed for at søge om engangsbeløb, hvis nedenstående betingelser er opfyldt. Senest 5 år efter dødsfaldet skal din samlever have anmodet ATP Livslang Pension om en udbetaling. Herefter er udbetaling forældet.

Betingelser for udbetaling:

  • I har kunnet indgå ægteskab de seneste 2 år før dødsfaldet. Det er ikke nok at være separeret, og I må ikke være beslægtede,
  • I har levet i et ægteskabslignende forhold,
  • I har haft fælles folkeregisteradresse de seneste 2 år forud for dødsfaldet,
  • din samlever har været med i ATP Livslang Pension i mindst 2 år efter 1. januar 2002 og indbetalt, hvad der svarer til mindst 2 års fulde indbetalinger til ATP Livslang Pension, og
  • dødsfaldet skal være sket senest 5 år efter den afdødes folkepensionsalder. Folkepensionsalderen afhænger af, hvornår man er født.

Har I ikke har haft fælles folkeregisteradresse i en periode, men mener at samlivet har været opretholdt, skal du være opmærksom på følgende:

- Du skal sende dokumentation/oplysninger på, at du eller din samlever har haft et institutionsophold (fx plejehjem), og at I har opretholdt jeres samliv de seneste 2 år forud for institutionsopholdet.

- Du skal sende oplysninger og dokumentation for, at samlivet var opretholdt, hvis I har haft forskellig folkeregisteradresse i en kortere periode de seneste 2 år forud for dødsfaldet.

Søg om engangsbeløb

Hvis du ikke kan logge ind med MitID, kan du udfylde nedenstående blanket og sende den til ATP.

Har du en funktionsnedsættelse, kan du have svært ved at læse og udfylde dokumentet 'Blanket til at søge om engangsbeløb Danmark'. Du er velkommen til at kontakte ATP Livslang Pension.

Hvis du bor i udlandet

Hvis du bor i udlandet, får ATP ikke automatisk besked om dit dødsfald. Dine nærmeste skal derfor kontakte ATP, når du dør. Læs mere om ATP i udlandet herunder.

Din optjente ATP Livslang Pension udbetales kun til dig så længe, du er i live. Ingen kan overtage din pension, men når du dør, kan dine biologiske og adopterede børn under 18 eller 21 år have ret til at få et engangsbeløb fra ATP. Sammenbragte børn er ikke omfattet.

Engangsbeløbets størrelse afhænger af, om du har indbetalt bidrag til ATP før og/eller efter 1. januar 2002. 

Hvis du har indbetalt til ATP både før og efter 1. januar 2002, udbetaler ATP kun det største beløb til dit barn/dine børn.

Uanset beløbets størrelse bliver der trukket 40 pct. af engangsbeløbet i afgift til staten.

Har du indbetalt til ATP før 1. januar 2002?

Hvis du har indbetalt til ATP før 1. januar 2002, kan dine børn under 18 år have ret til et engangsbeløb. Engangsbeløbets størrelse svarer til 1 års udbetaling af den ATP Livslang Pension, du har optjent før den 1. januar 2002.

Har du indbetalt til ATP efter 1. januar 2002?

Hvis du har indbetalt til ATP efter 1. januar 2002, kan dine børn under 21 år have ret til et engangsbeløb på 50.000 kr.

Beløbet bliver udbetalt, hvis du før din død har været med i ATP Livslang Pension i mindst 2 år efter 1. januar 2002 og har betalt, hvad der svarer til mindst 2 års fulde indbetalinger til ATP Livslang Pension efter 1. januar 2002.

Automatisk udbetaling af engangsbeløb

ATP udbetaler automatisk engangsbeløb til dine børn, medmindre du bor i udlandet.

Det sker normalt inden for 3 uger efter dødsfaldet, da ATP får direkte besked fra Folkeregistret.

Dine børn vil også modtage et brev om udbetalingen.

Er dine børn under 18 år på udbetalingstidspunktet, vil engangsbeløbet blive udbetalt til forældremyndighedsindehaveren.

Hvis du bor i udlandet

Hvis du bor i udlandet, får ATP ikke automatisk besked om dødsfald. Dine nærmeste skal derfor kontakte ATP, når du dør. Læs mere om ATP i udlandet herunder. 

Du kan ikke indsætte en begunstiget

Du kan ikke indsætte en begunstiget til at modtage det engangsbeløb, ATP udbetaler ved død. Hvis du er begyndt at modtage ATP Livslang Pension, ophører pensionen, når du dør. De bidrag du har indbetalt, bliver heller ikke udbetalt til boet.

Vi har samlet en række informationer nedenfor, til dig som gerne vil læse mere.

ATP’s kundeambassadør

Hvis du har forslag til forbedringer eller er utilfreds, har ATP en kundeambassadør, du kan kontakte. Det kan fx være, hvis du ikke synes, du har fået en god service, eller hvis du synes, der er nogle ting, ATP kan gøre bedre. Læs, hvordan du kontakter kundeambassadøren:

Hvis du vil klage

Hvis du mener, at ATP's afgørelse om medlemskab, udbetaling eller indbetaling er forkert, kan du klage til Ankeklagenævnet for ATP m.m. Du skal sende klagen senest 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen fra ATP.

Ankenævnet for ATP m.m.
Holmens Kanal 20
1060 København K

Lovgivning

Her kan du læse mere om lovgivningen for Arbejdsmarkedets Tillægspension:

Mere information om ATP's andre ydelser: