Oplys om ændringer til familieydelser

Her kan du give Udbetaling Danmark besked, når der sker ændringer i din situation. Du har bl.a. pligt til at give besked, når:

  • du ikke længere er enlig forsørger
  • du ønsker at stoppe udbetalingen af en eller flere af dine familieydelser
  • du flytter, eller der flytter personer til/fra din adresse
  • dit bidrag er ændret
  • dit barns faderskabssag er afsluttet
  • du eller din samlever/ægtefælle stopper uddannelse eller praktik før tid
  • din indkomst er ændret (hvis du modtager børnetilskud til forældre under uddannelse eller i praktik)
  • dit barn afslutter sin uddannelse (hvis du modtager uddannelsesbidrag).

Sådan gør du

  • Klik på ’Videre’.
  • Klik på den oplysning, du gerne vil give besked om.

Hvis du har andre ændringer, skal du kontakte Udbetaling Danmark.