Anmod om refusion i forbindelse med udgifter til behandling (anvendes af pårørende eller nærtstående)

Hvis du har fået bevilget helbredstillæg, og du har betalt for behandlinger/ydelser, uden at dit tilskud er blevet fratrukket på din regning, kan du anmode kommunen om at få refunderet dit udlæg.