Børne- og ungeydelse

Børne- og ungeydelsen udbetales automatisk til børnefamilier

Start

Bliv klogere på de nye regler for børne- og ungeydelse

Kort om de nye regler fra januar 2022

De nye regler betyder, at begge forældre som udgangspunkt får en halvdel hver, hvis I har fælles forældremyndighed over barnet.

Det afhænger dog af, om I bor sammen eller ej – og hvornår I eventuelt er flyttet fra hinanden. 

Bor I sammen

Får I automatisk en halvdel hver.

Bor I hver for sig

Og er I flyttet fra hinanden før den 19. oktober 2021 - Sker der ingen ændringer. Børne- og ungeydelsen bliver fortsat udbetalt til den ene forælder.

Og er I flyttet fra hinanden den 19. oktober 2021 eller derefter - Får I automatisk en halvdel hver. 

Har du fuld forældremyndighed

Får du hele børne- og ungeydelsen.

De nye regler afhænger af, om du bor med dit barns anden forælder eller ej.

Har du børn med forskellige personer, kan du opleve forskellige regler for din børne- og ungeydelse. Fx hvis du bor med forælderen til dit ene barn, men du ikke bor med forælderen til dit andet barn. 

Bor du med dit barns anden forælder?

Bor du ikke med dit barns anden forælder?

Jeg bor med den anden forælder

Når du bor med dit barns anden forælder, og I har fælles forældremyndighed, skal børne- og ungeydelsen deles lige mellem jer.

I får udbetalt en halvdel hver til jeres egen NemKonto. Har I samme NemKonto, bliver begge halvdele udbetalt til den samme konto.

Det er ikke muligt at ændre på, at I får udbetalt en halvdel hver, når I bor sammen.

Din halvdel af børne- og ungeydelsen kan blive sat ned

Beløbet for din børne- og ungeydelse afhænger af din indkomst. Det betyder, at du vil få mindre udbetalt, hvis du har et topskattegrundlag over 828.100 kr. (2022).

Det er kun din halvdel af børne- og ungeydelsen, der bliver sat ned ud fra din indkomst. Den anden forælders indkomst påvirker ikke din halvdel af børne- og ungeydelsen.

Børne- og ungeydelsen er et beløb, som du får for hver af dine børn, indtil de fylder 18 år. Beløbet afhænger af dit barns alder og din indkomst. 

Når du bor med dit barns anden forælder, får du automatisk en halvdel af børne- og ungeydelsen.

Så meget kan du få i børneydelse: Hele beløbet (2022) Halvdelen af beløbet (2022)  
0-2 år 4.653 kr. pr. kvartal 2.327 kr. pr. kvartal*

3-6 år

3.681 kr. pr. kvartal 1.841 kr. pr. kvartal*
7-14 år 2.898 kr. pr. kvartal 1.449 kr. pr. kvartal

* Beløbet rundes op til nærmeste hele krone.

Så meget kan du få i ungeydelse: Hele beløbet (2022)  Halvdelen af beløbet (2022) 
15-17 år  966 kr. pr. måned  483 kr. pr. måned

Din halvdel af børne- og ungeydelsen kan blive sat ned

Beløbet for din børne- og ungeydelse afhænger af din indkomst. Hvis du har et topskattegrundlag over 828.100 kr. (2022), bliver din børne- og ungeydelse sat ned.

Det er kun din halvdel af børne- og ungeydelsen, der bliver sat ned ud fra din indkomst. Den anden forælders indkomst påvirker ikke din halvdel af børne- og ungeydelsen.

Dit barns alder har betydning for, hvilken ydelse du får

Fylder dit barn 15 år i løbet af et kvartal, vil du få børneydelse for månederne til og med, at barnet fylder 15 år. Herefter vil du få ungeydelse fra måneden efter, at dit barn er fyldt 15 år.

Du får ungeydelse ind til den dag, hvor dit barn fylder 18 år. Hvis dit barn fx fylder 18 år den 16. april, får du ungeydelse for 16 dage i april. Herefter får du ikke længere ungeydelse.

Eksempel på udbetaling, når dit barn fylder 15 år:

Hvis dit barn fylder 15 år i maj, vil du modtage børneydelse i april for april og maj, og fra juni vil du modtage ungeydelse den 20. i hver måned.

Her kan du se, hvordan din børneydelse ændrer sig, når dit barn fylder 15 år

Jeg bor ikke med den anden forælder

Når I bor hver for sig, er det ikke sikkert, at I automatisk får en halvdel hver af børne- og ungeydelsen fra januar 2022.

Det afhænger af, hvornår I er flyttet fra hinanden:

Er I flyttet fra hinanden før den 19. oktober 2021?
Sker der ingen ændringer. Børne- og ungeydelsen bliver fortsat udbetalt til den forælder, der fik den sidste udbetaling i 2021 (den 20. oktober for børneydelse og 20. december for ungeydelse)
Er I flyttet fra hinanden den 19. oktober 2021 eller derefter?
Får I automatisk en halvdel hver af børne- og ungeydelsen fra januar 2022.

Det er jeres adresse i folkeregisteret, der afgør, om I bor sammen eller ej.

I kan ændre udbetalingen mellem jer

Når I bor hver for sig, kan I ændre på, hvordan børne- og ungeydelsen bliver udbetalt mellem jer.

Børne- og ungeydelsen kan udbetales på to måder:

 • I kan få en halvdel hver eller
 • Hele børne- og ungeydelsen kan udbetales til den ene forælder.

Det er ikke muligt at dele børne- og ungeydelsen på andre måder som fx 70/30.

Sådan kan I ændre udbetalingen mellem jer

Hvis I er enige om at ændre udbetalingen mellem jer, kan I lave en aftale gennem Udbetaling Danmark.

Bor dit barn, hvad der svarer til minimum 9 ud af 14 dage hos dig, kan du også få hele børne- og ungeydelsen ved at sende dokumentation på samværsordningen for dit barn.

Er barnet flyttet mellem jer?

Bliver hele børne- og ungeydelsen udbetalt til den ene forælder, og barnet flytter adresse til den anden forælder, kan børne- og ungeydelsen blive delt lige mellem jer. Børne- og ungeydelsen bliver ikke automatisk delt, når barnet flytter adresse. Det kræver, at den forælder, som barnet flytter over til, giver Udbetaling Danmark besked om flytningen.

Børne- og ungeydelsen er et beløb, som du får for hver af dine børn, indtil de fylder 18 år.

Beløbet afhænger af dit barns alder, din indkomst, og hvordan ydelsen bliver udbetalt mellem dig og den anden forælder – altså om du får hele eller halvdelen af børne- og ungeydelsen.

Er I flyttet fra hinanden før den 19. oktober 2021, sker der ingen ændringer. Børne- og ungeydelsen bliver fortsat udbetalt til den ene forælder.

Er I flyttet fra hinanden den 19. oktober 2021 eller derefter, får I automatisk en halvdel hver af børne- og ungeydelsen fra januar 2022.

Så meget kan du få i børneydelse: Hele beløbet (2022) Halvdelen af beløbet (2022)  
0-2 år 4.653 kr. pr. kvartal 2.327 kr. pr. kvartal*

3-6 år

3.681 kr. pr. kvartal 1.841 kr. pr. kvartal*
7-14 år 2.898 kr. pr. kvartal 1.449 kr. pr. kvartal

* Beløbet rundes op til nærmeste hele krone.

Så meget kan du få i ungeydelse: Hele beløbet (2022)  Halvdelen af beløbet (2022) 
15-17 år  966 kr. pr. måned  483 kr. pr. måned

Din børne- og ungeydelse kan blive sat ned

Beløbet for din børne- og ungeydelse afhænger af din indkomst. Hvis du har et topskattegrundlag over 828.100 kr. (2022), bliver din børne- og ungeydelse sat ned.

Dit barns alder har betydning for, hvilken ydelse du får

Fylder dit barn 15 år i løbet af et kvartal, vil du få børneydelse for månederne til og med, at barnet fylder 15 år. Herefter vil du få ungeydelse fra måneden efter, at dit barn er fyldt 15 år.

Du får ungeydelse ind til den dag, hvor dit barn fylder 18 år. Hvis dit barn fx fylder 18 år den 16. april, får du ungeydelse for 16 dage i april. Herefter får du ikke længere ungeydelse.

Eksempel på udbetaling, når dit barn fylder 15 år:

Hvis dit barn fylder 15 år i maj, vil du modtage børneydelse i april for april og maj, og fra juni vil du modtage ungeydelse den 20. i hver måned.

Her kan du se, hvordan din børneydelse ændrer sig, når dit barn fylder 15 år

Når I bor hver for sig, kan I vælge at ændre på, hvordan børne- og ungeydelsen bliver udbetalt mellem jer.

Børne- og ungeydelsen kan udbetales på to måder:

 • I kan få en halvdel hver eller
 • Hele børne- og ungeydelsen kan udbetales til den ene forælder.

Det er ikke muligt at dele børne- og ungeydelsen på andre måder som fx 70/30.

Ønsker I at ændre udbetalingen, vil det tidligst gælde fra perioden efter, at ændringen er behandlet hos Udbetaling Danmark. Fx hvis den anden forælder har overdraget sin børneydelse til dig den 10/1, vil ændringen tidligst gælde fra kvartalet efter, dvs. udbetalingen af børneydelse den 20/4. 

Hvis I er enige om at ændre udbetalingen mellem jer

I kan lave en aftale om at ændre udbetalingen, hvis I er enige. Det gør I ved, at den forælder, der vil overdrage ydelse til den anden, logger ind og oplyser om ændringen af børne- og ungeydelse.

Når I har lavet en aftale, kan den ikke ændres igen medmindre, at du og anden forælder er enige om det.

Hvis I ikke er enige om at ændre udbetalingen

Du kan få hele børne- og ungeydelsen, hvis dit barn er registret på din adresse i folkeregistret, og du kan dokumentere, at dit barn bor hos dig, hvad der svarer til minimum 9 ud af 14 dage. Hvis dit barn ikke er registreret på din adresse, skal du melde dit barns flytning til folkeregistret.

Du kan sende følgende dokumentation:

 • En aftaleblanket om samvær underskrevet af Familieretshuset (blanketten skal være underskrevet på et møde i Familieretshuset)
 • En samværsafgørelse om endeligt fastsat samvær fra Familieretshuset eller Ankestyrelsen
 • Et retsforlig om endeligt fastsat samvær, der er tilført retsbogen
 • En dom om endeligt fastsat samvær fra domstolene eller Familieretten.

Du kan ikke ændre udbetalingen af børne- og ungeydelse med andre typer af dokumentation på samvær for dit barn. Din dokumentation må heller ikke være af midlertidig karakter.

Du kan sende dokumentation for samvær:

Start Oplys om ændringer til børne- og ungeydelse

Når I bor hver for sig, kan I vælge at ændre på, hvordan børne- og ungeydelsen bliver udbetalt mellem jer.

Du kan lave ændringer på to måder:

 • Lave en aftale med dit barns anden forælder (skal laves af den forælder, der vil overdrage sin ydelse) eller
 • Sende dokumentation for samværsordningen for dit barn.

I kan enten få en halvdel hver, eller hele børne- og ungeydelsen kan udbetales til den ene forælder. Det er ikke muligt at dele børne- og ungeydelsen på andre måder som fx 70/30.

Når I har lavet en aftale, kan den ikke ændres igen medmindre, at du og anden forælder er enige om det.

Børne- og ungeydelsen kan ændres fremadrettet

Børne- og ungeydelsen kan tidligst blive ændret fra perioden efter, at ændringen er behandlet hos Udbetaling Danmark. Fx hvis den anden forælder har overdraget sin børneydelse til dig den 10/1, vil ændringen tidligst gælde fra kvartalet efter, dvs. udbetalingen af børneydelse den 20/4.

Er du og dit barns anden forælder flyttet fra hinanden den 19. oktober 2021 eller derefter, får I automatisk en halvdel hver af børne- og ungeydelsen fra den 20. januar 2022.

Når I bor hver for sig, kan I ændre på, hvordan børne- og ungeydelsen bliver udbetalt mellem jer. Enten kan:

 • I få en halvdel hver eller
 • Hele børne- og ungeydelsen udbetales til den ene forælder.

Det er ikke muligt at dele børne- og ungeydelsen på andre måder som fx 70/30.

Sådan kan I ændre udbetalingen mellem jer

Hvis I er enige om at ændre udbetalingen mellem jer, kan I lave en aftale gennem Udbetaling Danmark.

Bor dit barn, hvad der svarer til minimum 9 ud af 14 dage hos dig, kan du også få hele børne- og ungeydelsen ved at sende dokumentation på samværsordningen for dit barn.

Du kan sende følgende dokumentation:

 • En aftaleblanket om samvær underskrevet af Familieretshuset (blanketten skal være underskrevet på et møde i Familieretshuset)
 • En samværsafgørelse om endeligt fastsat samvær truffet af Familieretshuset eller Ankestyrelsen
 • Et retsforlig om endeligt fastsat samvær, der er tilført retsbogen
 • En dom om endeligt fastsat samvær truffet af domstolene eller Familieretten.

Du kan ikke ændre udbetalingen af børne- og ungeydelse med andre typer af dokumentation på samvær for dit barn - heller ikke en midlertidig afgørelse om samvær eller forældremyndighed.

Ønsker I at ændre udbetalingen, vil det tidligst gælde fra perioden efter, at ændringen er behandlet hos Udbetaling Danmark. Fx hvis den anden forælder har overdraget sin børneydelse til dig den 10/1, vil ændringen tidligst gælde fra kvartalet efter, dvs. udbetalingen af børneydelse den 20/4.

Er barnet flyttet mellem jer?

Bliver hele børne- og ungeydelsen udbetalt til den ene forælder, og barnet flytter adresse til den anden forælder, kan børne- og ungeydelsen blive delt lige mellem jer. Børne- og ungeydelsen bliver ikke automatisk delt, når barnet flytter adresse. Det kræver, at den forælder, som barnet flytter over til, giver Udbetaling Danmark besked om flytningen.

Bliver hele børne- og ungeydelsen udbetalt til den ene forælder, og barnet flytter adresse til den anden forælder, kan børne- og ungeydelsen blive delt lige mellem jer.

Børne- og ungeydelsen bliver ikke automatisk delt, når barnet flytter adresse. Det kræver, at den forælder, som barnet flytter over til, giver Udbetaling Danmark besked om flytningen.

Har I oplyst om en aftale om børne- og ungeydelsen?

Har I lavet en aftale gennem Udbetaling Danmark om, at hele børne- og ungeydelsen skal udbetales til den ene forælder, skal I lave en ny aftale, hvis udbetalingen skal ændres igen.

Udbetalingen kan ikke blive ændret af, at barnet flytter, når I har lavet en aftale gennem Udbetaling Danmark.

Den forælder, der vil overdrage ydelse til den anden, kan give Udbetaling Danmark besked om aftalen:

De nye regler gælder kun for børne- og ungeydelse. Børnetilskud fx til enlige og børnebidrag bliver derfor ikke ændret.

Det gælder også flerbørnstilskud, der bliver udbetalt automatisk, hvis du har flerlinger. Flerbørnstilskud bliver fortsat kun udbetalt til den ene forælder, selvom begge forældre får en halvdel hver af børne- og ungeydelsen.

Læs mere om de forskellige familieydelser:

Generelt om børne- og ungeydelse

Børne- og ungeydelse bliver delt mellem forældre fra 1. januar 2022

Børne- og ungeydelse bliver som udgangspunkt delt lige mellem forældre, der har fælles forældremyndighed over et barn. Det afhænger dog af, om I bor sammen eller ej – og hvornår I eventuelt er flyttet fra hinanden.

Bor I sammen, får I automatisk en halvdel hver.

Bor I hver for sig og er flyttet fra hinanden før den 19. oktober 2021, bliver børne- og ungeydelsen ikke delt. Er I flyttet fra hinanden den 19. oktober 2021 eller derefter, får I automatisk en halvdel hver.

Dit barns alder har betydning for, hvor meget du får i børne- og ungeydelse

Er dit barn lige fyldt 3 eller 7 år, vil din børneydelse være mindre. Er dit barn lige fyldt 15 år, vil du i stedet få ungeydelse, som bliver udbetalt hver måned.

Skylder du penge for daginstitution til kommunen?

Hvis du ikke har betalt for dag- og klubtilbud eller skolefritidsordning til kommunen, kan Gældsstyrelsen modregne det, du skylder, i din børne- og ungeydelse. Du vil få et brev fra Gældsstyrelsen, hvis det sker. Har du spørgsmål eller er uenig i det modregnede beløb, skal du kontakte kommunen.

Hvis det er den anden forælder, der mangler at betale, vil du ikke blive modregnet i din børne- og ungeydelse.

Din indkomst betyder noget for, hvor meget du får

Børne- og ungeydelsens størrelse kommer også an på din indkomst. Hvis du har et topskattegrundlag er over 828.100 kr. (2022), vil beløbet blive sat ned. Fra januar 2022 vil den anden forælders indkomst ikke påvirke din børne- og ungeydelse.

Mangler du at betale børne- og ungeydelse tilbage?

Hvis du mangler at betale børne- og ungeydelse tilbage, bliver du trukket i din udbetaling af børne- og ungeydelse, ind til beløbet er betalt. Stopper du med at få børne- og ungeydelse, inden beløbet er betalt, får du et brev med det beløb, du skal betale.

Hvis det er den anden forælder, der mangler at betale tilbage, vil du ikke blive modregnet i din børne- og ungeydelse.

Børne- og ungeydelsen er et beløb, som du får for hver af dine børn, indtil de fylder 18 år.

Du får automatisk udbetalt børne- og ungeydelse, hvis:

 • du har forældremyndighed over dit barn
 • dit barn er under 18 år
 • dit barn opholder sig i Danmark
 • du bor i Danmark
 • du er fuldt skattepligtig i Danmark
 • dit barn ikke er forsørget af det offentlige
 • du har boet eller arbejdet i Danmark i mindst 6 år inden for de sidste 10 år – eller i mindst 2 år, hvis du har fået børne- og ungeydelse før 1. januar 2018.

Din børne- og ungeydelse kan blive stoppet i en periode, hvis kommunen har truffet afgørelse om, at:

 • et forældrepålæg ikke er overholdt – kommunen kan udstede et forældrepålæg, når der er risiko for, at barnets udvikling er i fare
 • dit barn ikke har deltaget i læringstilbud om sprogstimulering for 1-årige
 • pligten til sprogvurdering eller sprogstimulering for 2-3-årige ikke er overholdt
 • pligten til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet for 15-17-årige ikke er overholdt
 • dit barn har haft ulovligt fravær fra undervisning på 15% eller derover i en periode.

Du får et brev fra Udbetaling Danmark, hvis din børne- og ungeydelse bliver stoppet i en periode.

Særlige regler

Der gælder særlige regler, hvis du:

Hvis du adopterer et barn

Adopterer du et barn, får du automatisk børne- og ungeydelse, når du bliver registreret som barnets forælder, og får forældremyndighed over barnet.

Du kan have mulighed for at få børne- og ungeydelse, før du bliver registeret som barnets forælder, hvis du fx har en plejetilladelse eller har fået et midlertidigt pas til barnet i Danmark. I de situationer bliver børne- og ungeydelsen ikke udbetalt automatisk, og du skal derfor kontakte Udbetaling Danmark og sende dokumentation.

Har I fælles forældremyndighed over jeres barn, får I som udgangspunkt en halvdel hver af børne- og ungeydelsen.

Hvis I bor sammen

Bor I sammen, får I automatisk en halvdel hver. I kan ikke ændre på, at børne- og ungeydelsen bliver delt mellem jer.

I får udbetalt en halvdel hver til jeres egen NemKonto. Har I samme NemKonto, bliver begge halvdele udbetalt til den samme konto.

Hvis I bor hver for sig

Når I bor hver for sig, er det ikke sikkert, at I automatisk får en halvdel hver af børne- og ungeydelsen fra januar 2022. Det afhænger af, hvornår I er flyttet fra hinanden.

Er I flyttet fra hinanden før den 19. oktober 2021, bliver ydelsen ikke delt. Hele børne- og ungeydelsen bliver fortsat udbetalt til den ene forælder.

Er I flyttet fra hinanden den 19. oktober 2021 eller derefter, får I automatisk en halvdel hver.

Bor I hver for sig, kan I ændre på, hvordan ydelsen bliver udbetalt mellem jer. I kan enten få en halvdel hver, eller hele ydelsen kan blive udbetalt til den ene af jer.

Har du fuld forældremyndighed over dit barn, får du hele børne- og ungeydelsen.

Se eksempler på børne- og ungeydelse

Se eksempler på forskellige familiesituationer, og hvordan børne- og ungeydelse bliver udbetalt ud fra de nye regler: 

Børneydelsen udbetales forud for hvert kvartal, ind til dit barn fylder 15 år.

Når dit barn fylder 15 år, får du ungeydelse i stedet for børneydelse. Ungeydelse udbetales hver måned.

Du får børneydelse første gang i kvartalet efter, du er blevet forælder. Du skal have registreret forældremyndighed over dit barn, før du kan få børne- og ungeydelse.

Bliver du fx forælder den 31. marts, vil du få børneydelsen udbetalt første gang den 20. april.

Dit barn er født i perioden Børneydelsen udbetales
1. januar - 31. marts 20. april
1. april - 30. juni 20. juli
1. juli - 30. september 20. oktober
1. oktober - 31. december 20. januar

Børneydelse – børn under 15 år

Du får børneydelse udbetalt hvert kvartal:

 • 20. januar
 • 20. april
 • 20. juli
 • 20. oktober

Hvis en af udbetalingsdatoerne falder på en helligdag eller i en weekend, bliver pengene udbetalt på hverdagen inden.

Ungeydelse – unge mellem 15 og 18 år

Du får ungeydelse udbetalt den 20. i hver måned.

Hvis en af udbetalingsdatoerne falder på en helligdag eller i en weekend, bliver pengene udbetalt på hverdagen inden.

Du får ungeydelse til og med den dag, hvor dit barn fylder 18 år. Beløbet kan derfor være mindre i den måned, hvor barnet fylder 18 år. Fx hvis dit barn fylder 18 år den 22. juli, vil sidste udbetaling være den 20. juli, og du vil få et beløb, der svarer til perioden den 1. juli til den 22. juli.

Har du oplyst om en ændring til udbetalingen af børne- og ungeydelsen?

Har du oplyst Udbetaling Danmark om en ændring til udbetalingen af børne- og ungeydelsen, vil ændringen tidligst gælde fra perioden efter, at oplysningerne er behandlet. Dvs. næste kvartal for børneydelse og næste måned for ungeydelse.

Fx hvis den anden forælder har overdraget sin børneydelse til dig den 10/1, vil ændringen tidligst gælde fra kvartalet efter, dvs. udbetalingen af børneydelse den 20/4.

Når du får børne- og ungeydelse, har du oplysningspligt. Det betyder, at du straks skal give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig, og ændringen har betydning for de ydelser, du modtager.

Du skal fx give besked, hvis:

 • Du ikke længere har forældremyndighed over dit barn
 • Du får arbejde i udlandet
 • Du ikke længere er fuldt skattepligtig i Danmark
 • Dit barn skal opholde sig i udlandet i en periode
 • Dit barn bliver anbragt, eller forsørges på anden måde af det offentlige

Hvis du ikke giver Udbetaling Danmark besked, når din situation ændrer sig, kan du risikere at skulle betale penge tilbage.

Hvad sker der, hvis jeg har fået for meget udbetalt?

Hvis du har fået for meget udbetalt, skal du som udgangspunkt betale pengene tilbage. Du vil få en opkrævning fra Udbetaling Danmark med besked om det beløb, du skal betale tilbage.

Er barnet flyttet mellem jer?

Bliver hele børne- og ungeydelsen udbetalt til den ene forælder, og barnet flytter adresse til den anden forælder, kan børne- og ungeydelsen blive delt lige mellem jer.

Børne- og ungeydelsen bliver ikke automatisk delt, når barnet flytter adresse. Det kræver, at den forælder, som barnet flytter over til, giver Udbetaling Danmark besked om flytningen.

Giv fuldmagt til selvbetjening

Du kan give en anden person fuldmagt til at søge og give oplysninger på dine vegne i selvbetjeningsløsningerne om familieydelser.

Giv fuldmagt til kontakten med Udbetaling Danmark

Hvis en anden skal hjælpe dig i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først give personen fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og den anden blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Hvis du skal hjælpe en anden i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først have en fuldmagt.

Få et overblik over dine familieydelser

Når du er logget på, kan du få et overblik over, hvilke ydelser du får og dine kommende udbetalinger. Du kan også læse dine beskeder til og fra Udbetaling Danmark, Familieydelser.

Hvornår får jeg svar på min henvendelse?

Udbetaling Danmark svarer så hurtigt som muligt. Hvis du har skrevet til Udbetaling Danmark, kan du regne med at få svar inden for 20 hverdage.

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse om børne- og ungeydelse, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen.

Hvis du har mistanke om snyd

Hvis du har mistanke om, at en person snyder med en af Udbetaling Danmarks ydelser, kan du informere Udbetaling Danmark.

Lovgivning

Her kan du læse mere om lovgivningen om børne- og ungeydelse:

Kontakt Udbetaling Danmark, Familieydelser